KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:12
KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.144.569 101.937.490 101.937.490 206.959 22.358.948 10.654.716 243.562.516 243.562.516
Transferler
361.050 10.654.716 -10.654.716
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
361.050 361.050 7.489.571 7.850.621 7.850.621
Dönem Karı (Zararı)
7.489.571 7.489.571 7.489.571
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[22] 361.050 361.050 361.050 361.050 361.050
Sermaye Arttırımı
145.000.000 594.421
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 108.082.059 -5.783.519 102.298.540 102.298.540 206.959 33.013.664 2.320.227 397.007.558 397.007.558
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 107.692.059 -7.493.610 100.198.449 100.198.449 206.959 33.403.664 7.434.356 395.242.252 395.242.252
Transferler
7.434.356 -7.434.356 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
221.119 221.119 221.119 13.492.945 13.714.064 13.714.064
Dönem Karı (Zararı)
13.492.945 13.492.945 13.492.945
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[22] 221.119 221.119 221.119 221.119 221.119
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 107.692.059 -7.272.491 100.419.568 100.419.568 206.959 40.838.020 13.492.945 408.956.316 408.956.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.787.005 -88.467.712
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
647.716.616 274.102.824
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[7,25] 590.451.992 254.274.155
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[29] 14.121.547 14.209.090
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
[9,29] 43.143.077 5.619.579
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-498.798.754 -328.580.756
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[7,10,25] -409.349.674 -278.336.866
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[29] -13.707.619 -19.630.502
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[8] -25.339.551 -1.959.349
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[9,29] -50.401.910 -28.654.039
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
148.917.862 -54.477.932
Ödenen Faiz
[31] -33.105.118 -35.581.702
Alınan Faiz
[31] 3.974.261 1.591.922
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.632.456 -30.085.121
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15,30] 0 88.494
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 88.494
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -47.072.744 -12.173.615
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.072.744 -12.173.615
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -1.559.712
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
[4] 0 -18.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.041.010 139.020.424
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 145.594.421
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[19,20] 0 145.594.421
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
138.242.754 23.163.627
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 138.242.754 23.163.627
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[5,6] 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-189.341.993 -39.974.662
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -177.708.701 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[6] 0 -257.145
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[6] -11.633.292 -39.717.517
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[9] 0 10.237.038
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[9] -31.941.771 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.886.461 20.467.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.886.461 20.467.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 17.585.683 1.671.311
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 5.699.222 22.138.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 5.699.222 17.585.683
Finansal Yatırımlar
[4] 18.227.985 18.195.074
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
18.227.985 18.195.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[7] 268.905.607 270.145.688
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
127.203.848 131.006.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
141.701.759 139.139.442
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[9] 132.288.981 84.142.523
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
45.317.181 16.736.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
86.971.800 67.406.084
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[10] 182.429.054 196.630.902
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 72.557.177 40.543.519
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.753.403 22.242.451
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.803.774 18.301.068
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 1.281.500 1.531.366
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
189.598 79.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.091.902 1.451.468
ARA TOPLAM
681.389.526 628.774.755
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
681.389.526 628.774.755
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[9] 61.199 61.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.199 61.199
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 6.114.712 4.555.000
Maddi Duran Varlıklar
[15] 334.984.964 301.311.385
Arazi ve Arsalar
19.850.792 19.850.792
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
19.582.457 20.320.145
Binalar
70.628.509 70.265.007
Tesis, Makine ve Cihazlar
192.090.395 181.316.638
Taşıtlar
17.491.570 7.340.685
Mobilya ve Demirbaşlar
1.047.792 926.409
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14.293.449 1.291.709
Kullanım Hakkı Varlıkları
[16] 1.053.524
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 0 179.472
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 179.472
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
342.214.399 306.107.056
TOPLAM VARLIKLAR
1.023.603.925 934.881.811
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 112.945.783 114.864.362
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
112.945.783 114.864.362
Banka Kredileri
82.565.808 84.539.239
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
30.379.975 30.325.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 61.507.677 77.859.155
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
61.507.677 77.859.155
Banka Kredileri
56.194.799 74.856.894
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.312.878 3.002.261
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 628.129 8.525.469
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
628.129 8.525.469
Ticari Borçlar
[7] 233.212.498 165.506.313
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 16.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
233.212.498 165.489.450
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 4.375.213 3.673.529
Diğer Borçlar
[9] 2.235.338 6.537.499
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.235.338 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 128.883.769 78.562.955
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
45.454.934 16.736.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
83.428.835 61.826.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 1.305.492 842.593
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.305.492 842.593
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.435.956 1.395.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.435.956 1.395.014
ARA TOPLAM
546.529.855 457.766.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
546.529.855 457.766.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 56.083.463 71.719.749
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
56.083.463 71.719.749
Banka Kredileri
44.094.077 63.017.719
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.989.386 8.702.030
Diğer Finansal Yükümlülükler
399.599 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
399.599
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 8.599.907 7.192.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.599.907 7.192.703
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[32] 3.034.785 2.960.218
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.117.754 81.872.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
614.647.609 539.639.559
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
408.956.316 395.242.252
Ödenmiş Sermaye
[19] 245.000.000 245.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
[20] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 954.755 954.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 100.419.568 100.198.449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
100.419.568 100.198.449
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
107.692.059 107.692.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.272.491 -7.493.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[23] 206.959 206.959
Yasal Yedekler
206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[24] 40.838.020 33.403.664
Net Dönem Karı veya Zararı
13.492.945 7.434.356
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
408.956.316 395.242.252
TOPLAM KAYNAKLAR
1.023.603.925 934.881.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[25] 473.327.083 358.534.399 168.242.683 136.253.789
Satışların Maliyeti
[25] -391.490.458 -284.416.912 -144.372.127 -114.700.767
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.