KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:21
KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.144.569 101.937.490 101.937.490 206.959 22.358.948 10.654.716 243.562.516 243.562.516
Transferler
498.274 10.654.716 -10.654.716
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
498.274 498.274 2.320.227 2.818.501 2.818.501
Dönem Karı (Zararı)
2.320.227 2.320.227 2.320.227
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[21] 498.274 498.274 498.274 498.274 498.274
Sermaye Arttırımı
143.938.676 143.938.676
Dönem Sonu Bakiyeler
243.938.676 8.044.069 360.334 108.082.059 -5.646.295 102.435.764 102.435.764 206.959 33.013.664 2.320.227 390.319.693 390.319.693
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 107.692.059 -7.493.610 100.198.449 100.198.449 206.959 33.403.664 7.434.356 395.242.252 395.242.252
Transferler
7.434.356 -7.434.356 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.761 6.761 6.761 11.923.912 11.930.673 11.930.673
Dönem Karı (Zararı)
11.923.912 11.923.912 11.923.912
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[21] 6.761 6.761 6.761 6.761 6.761
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 107.692.059 -7.486.849 100.205.210 100.205.210 206.959 40.838.020 11.923.912 407.172.925 407.172.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.018.317 -66.076.542
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
307.655.145 98.266.400
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[7,24] 290.577.808 73.071.005
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[28] 11.608.586 7.353.063
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
5.468.751 17.842.332
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-196.617.372 -135.945.373
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[7,10,24] -168.578.226 -92.967.312
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -10.362.948 -11.531.865
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[8] -17.354.564 -2.757.499
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-321.634 -28.688.697
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
111.037.773 -37.678.973
Ödenen Faiz
[30] -21.559.489 -28.806.533
Alınan Faiz
[30] 2.540.033 408.964
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.732.020 -6.233.638
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 118.295
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15,29] 0 118.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.172.308 -6.351.933
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -33.172.308 -6.351.933
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -1.559.712 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.813.829 152.928.719
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18,19] 0 143.938.676
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 143.938.676
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.247.662 9.010.667
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 107.247.662 25.573.485
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 -16.562.818
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-141.035.851 -66.612
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -132.510.382 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -66.612
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[6] -8.525.469 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[9] -35.457.732 2.114.621
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -1.567.908 -2.068.633
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.527.532 80.618.539
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.527.532 80.618.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 17.585.683 1.671.311
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 4.058.151 82.289.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 4.058.151 17.585.683
Finansal Yatırımlar
[4] 18.218.505 18.195.074
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
18.218.505 18.195.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[7] 285.750.318 270.145.688
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
130.104.820 131.006.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
155.645.498 139.139.442
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[9] 123.485.011 84.142.523
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
48.429.279 16.736.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.055.732 67.406.084
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[10] 169.717.022 196.630.902
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 66.471.135 40.543.519
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
38.902.837 22.242.451
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.568.298 18.301.068
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 964.309 1.531.366
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
94.671 79.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
869.638 1.451.468
ARA TOPLAM
668.664.451 628.774.755
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
668.664.451 628.774.755
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[9] 61.199 61.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.199 61.199
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 6.114.712 4.555.000
Maddi Duran Varlıklar
[15] 320.072.947 301.311.385
Arazi ve Arsalar
19.850.792 19.850.792
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
19.828.353 20.320.145
Binalar
71.147.522 70.265.007
Tesis, Makine ve Cihazlar
180.067.852 181.316.638
Taşıtlar
16.944.410 7.340.685
Mobilya ve Demirbaşlar
1.032.595 926.409
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.201.423 1.291.709
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 92.440 179.472
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
92.440 179.472
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
326.341.298 306.107.056
TOPLAM VARLIKLAR
995.005.749 934.881.811
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 114.809.708 114.864.362
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
114.809.708 114.864.362
Banka Kredileri
84.445.533 84.539.239
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
30.364.175 30.325.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 67.880.401 77.859.155
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
67.880.401 77.859.155
Banka Kredileri
64.908.983 74.856.894
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.971.418 3.002.261
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 0 8.525.469
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 8.525.469
Ticari Borçlar
[7] 207.282.886 165.506.313
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.609 16.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
207.276.277 165.489.450
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 4.184.878 3.673.529
Diğer Borçlar
[9] 2.026.057 6.537.499
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.026.057 6.537.499
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 122.878.051 78.562.955
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
48.429.279 16.736.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
74.448.772 61.826.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 1.443.603 842.593
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.443.603 842.593
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.175.434 1.395.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.175.434 1.395.014
ARA TOPLAM
521.681.018 457.766.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
521.681.018 457.766.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 55.286.341 71.719.749
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.286.341 71.719.749
Banka Kredileri
48.064.127 63.017.719
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.222.214 8.702.030
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 8.249.903 7.192.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.249.903 7.192.703
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[31] 2.615.562 2.960.218
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.151.806 81.872.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
587.832.824 539.639.559
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
407.172.925 395.242.252
Ödenmiş Sermaye
[18] 245.000.000 245.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
[19] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 954.755 954.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 100.205.210 100.198.449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
100.205.210 100.198.449
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
107.692.059 107.692.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.486.849 -7.493.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 206.959 206.959
Yasal Yedekler
206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] 40.838.020 33.403.664
Net Dönem Karı veya Zararı
11.923.912 7.434.356
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
407.172.925 395.242.252
TOPLAM KAYNAKLAR
995.005.749 934.881.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[24] 305.084.400 222.280.610 168.984.205 123.436.503
Satışların Maliyeti
[24] -247.118.331 -169.716.145 -134.734.086 -97.598.179
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.966.069 52.564.465 34.250.119 25.838.324
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
57.966.069 52.564.465 34.250.119 25.838.324
Genel Yönetim Giderleri
[25] -8.006.764 -5.688.919 -4.507.814 -2.928.907
Pazarlama Giderleri
[26] -16.437.692 -9.705.324 -9.165.891 -4.656.449
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[27] -1.380.106 -1.140.912 -788.769 -564.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[28] 35.092.613 24.402.834 2.378.781 1.295.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -35.726.153 -28.762.693 -5.141.856 -4.213.936
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.507.967 31.669.451 17.024.570 14.770.210
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[29] 0 65.722 -3.691 65.722
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[29] 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.507.967 31.735.173 17.020.879 14.835.932
Finansman Gelirleri
[30] 2.563.464 408.964 1.137.992 273.851
Finansman Giderleri
[30] -22.493.865 -29.275.706 -11.045.679 -14.240.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.577.566 2.868.431 7.113.192 869.389
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[31] 346.346 -548.204 2.690.224 -591.406
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
346.346 -548.204 2.690.224 -591.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.923.912 2.320.227 9.803.416 277.983
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.923.912 2.320.227 9.803.416 277.983
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.923.912 2.320.227 9.803.416 277.983
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 32 0,04870000 0,02030000 0,04000000 0,00840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.761 498.274 285.751 455.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[12] 8.451 638.813 357.189 583.989
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
[21] -1.690 -140.539 -71.438 -128.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[31] -1.690 -140.539 -71.438 -128.478
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.761 498.274 285.751 455.511
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.930.673 2.818.501 10.089.167 733.494
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.930.673 2.818.501 10.089.167 733.494http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956188


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.511 Değişim: 0,11% Hacim : 3.021 Mio.TL Son veri saati : 10:17
Düşük 1.507 27.10.2021 Yüksek 1.512
Açılış: 1.508
9,4778 Değişim: -0,61%
Düşük 9,4610 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0183 Değişim: -0,44%
Düşük 11,0091 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
545,38 Değişim: -0,83%
Düşük 544,63 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.