KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.05.2021 - 18:13
KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.144.569 101.937.490 101.937.490 206.959 22.358.948 10.654.716 243.562.516 243.562.516
Transferler
42.763 10.654.716 -10.654.716
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.763 42.763 2.042.244 2.085.007 2.085.007
Dönem Karı (Zararı)
2.042.244 2.042.244 2.042.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[21] 42.763 42.763 42.763 42.763 42.763
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.101.806 101.980.253 101.980.253 206.959 33.013.664 2.042.244 245.647.523 245.647.523
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 107.692.059 -7.493.610 100.198.449 100.198.449 206.959 33.403.664 7.434.356 395.242.252 395.242.252
Transferler
7.434.356 -7.434.356 -7.434.356 -7.434.356
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-278.990 -278.990 -278.990 2.120.496 2.120.496 2.120.496
Dönem Karı (Zararı)
2.120.496 2.120.496 2.120.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[21] -278.990 -278.990 -278.990 -278.990 -278.990
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 107.692.059 -7.772.600 99.919.459 99.919.459 206.959 40.838.020 2.120.496 397.083.758 397.083.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.951.778 -9.278.766
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
179.501.936 108.993.462
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[7,24] 134.737.443 89.706.295
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[28] 7.227.260 4.895.052
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
37.537.233 14.392.115
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-117.762.128 -100.698.374
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[7,10,24] -79.025.419 -66.484.737
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -5.637.013 -7.271.641
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[8] -5.209.878 -1.950.747
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-27.889.818 -24.991.249
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
61.739.808 8.295.088
Ödenen Faiz
[30] -8.213.502 -17.579.403
Alınan Faiz
[30] 1.425.472 5.549
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.300.045 -2.929.768
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15,29] 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.232.333 -2.929.768
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -4.232.333 -2.929.768
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -67.712 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.537.254 16.745.543
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.011.686 26.860.570
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 46.011.686 26.860.570
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.449.915 -9.268.405
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -74.924.446 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[6] -8.525.469 -9.268.405
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[9] 0 412.856
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[9] -24.329.194 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -769.831 -1.259.478
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.885.521 4.537.009
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.885.521 4.537.009
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 17.585.683 1.671.311
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 5.700.162 6.208.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 5.700.162 17.585.683
Finansal Yatırımlar
[4] 18.198.765 18.195.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
18.198.765 18.195.074
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
18.198.765 18.195.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[7] 274.282.445 270.145.688
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
129.007.901 131.006.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
145.274.544 139.139.442
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[9] 124.594.889 84.142.523
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37.148.894 16.736.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
87.445.995 67.406.084
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[10] 185.483.037 196.630.902
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 49.552.150 40.543.519
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.868.110 22.242.451
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.684.040 18.301.068
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 358.867 1.531.366
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
155.361 79.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
203.506 1.451.468
ARA TOPLAM
658.170.315 628.774.755
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
658.170.315 628.774.755
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[9] 61.199 61.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.199 61.199
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 4.622.712 4.555.000
Maddi Duran Varlıklar
[15] 298.371.160 301.311.385
Arazi ve Arsalar
19.850.792 19.850.792
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
20.074.249 20.320.145
Binalar
69.757.213 70.265.007
Tesis, Makine ve Cihazlar
175.730.193 181.316.638
Taşıtlar
7.171.993 7.340.685
Mobilya ve Demirbaşlar
874.287 926.409
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.912.433 1.291.709
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 203.568 179.472
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
203.568 179.472
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
303.258.639 306.107.056
TOPLAM VARLIKLAR
961.428.954 934.881.811
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 106.577.418 114.864.362
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
106.577.418 114.864.362
Banka Kredileri
76.246.144 84.539.239
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
30.331.274 30.325.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 74.610.115 77.859.155
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
71.582.618 74.856.894
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
71.582.618 74.856.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.027.497 3.002.261
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.027.497 3.002.261
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 0 8.525.469
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 8.525.469
Ticari Borçlar
[7] 182.157.914 165.506.313
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.609 16.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
182.151.305 165.489.450
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 4.463.417 3.673.529
Diğer Borçlar
[9] 1.784.681 6.537.499
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.784.681 6.537.499
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 122.016.335 78.562.955
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.307.794 16.736.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.708.541 61.826.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 1.134.822 842.593
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.134.822 842.593
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.575.963 1.395.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.575.963 1.395.014
ARA TOPLAM
494.320.665 457.766.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
494.320.665 457.766.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 56.518.581 71.719.749
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
56.518.581 71.719.749
Banka Kredileri
48.545.189 63.017.719
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.973.392 8.702.030
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 8.271.602 7.192.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.271.602 7.192.703
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[31] 5.234.348 2.960.218
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.024.531 81.872.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
564.345.196 539.639.559
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
397.083.758 395.242.252
Ödenmiş Sermaye
[18] 245.000.000 245.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
[19] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 954.755 954.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 99.919.459 100.198.449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
99.919.459 100.198.449
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
107.692.059 107.692.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.772.600 -7.493.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 206.959 206.959
Yasal Yedekler
206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] 40.838.020 33.403.664
Net Dönem Karı veya Zararı
2.120.496 7.434.356
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
397.083.758 395.242.252
TOPLAM KAYNAKLAR
961.428.954 934.881.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[24] 136.100.195 98.844.107
Satışların Maliyeti
[24] -112.384.245 -72.117.966
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.715.950 26.726.141
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
23.715.950 26.726.141
Genel Yönetim Giderleri
[25] -3.498.950 -2.760.012
Pazarlama Giderleri
[26] -7.271.801 -5.048.875
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[27] -591.337 -576.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[28] 32.713.832 23.107.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -30.584.297 -24.548.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.483.397 16.899.241
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[29] 3.691 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[29] 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.487.088 16.899.241
Finansman Gelirleri
[30] 1.425.472 135.113
Finansman Giderleri
[30] -11.448.186 -15.035.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.464.374 1.999.042
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[31] -2.343.878 43.202
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.343.878 43.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.120.496 2.042.244
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.120.496 2.042.244
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.120.496 2.042.244
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 32 0,00870000 0,01190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-278.990 42.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[12] -348.738 54.824
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
[21] 69.748 -12.061
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[31] 69.748 -12.061
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-278.990 42.763
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.841.506 2.085.007
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.841.506 2.085.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936803


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.