KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 22:28
KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.224.272 206.959 17.856.707 4.502.241 177.868.405 177.868.405
Transferler
4.502.241 -4.502.241 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.003.222 5.127.414 4.124.192 4.124.192
Dönem Karı (Zararı)
5.127.414 5.127.414 5.127.414
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.003.222 -1.003.222
Sermaye Arttırımı
56.664.069 295.623 56.959.692 56.959.692
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -5.227.494 206.959 22.358.948 5.127.414 238.952.289 238.952.289
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.144.569 206.959 22.358.948 10.654.716 243.562.516 243.562.516
Transferler
10.654.716 -10.654.716 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.763 2.042.244 2.085.007 2.085.007
Dönem Karı (Zararı)
2.042.244 2.042.244 2.042.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.763 42.763 42.763
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.101.806 206.959 33.013.664 2.042.244 245.647.523 245.647.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.278.766 -43.295.104
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
108.993.462 110.595.032
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,23] 89.706.295 68.511.965
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[27] 4.895.052 4.129.710
Kiralanması ve Sonrasında Satışı Amaçlanan Varlıkların Kiralanmasından ve Sonraki Satışından Elde Edilen Nakit Girişleri

İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
14.392.115 37.953.357
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-100.698.374 -142.421.389
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,9,23] -66.484.737 -80.788.612
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[27] -7.271.641 -2.197.591
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[7] -1.950.747 -3.072.264
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-24.991.249 -56.362.922
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
8.295.088 -31.826.357
Ödenen Faiz
[29] -17.579.403 -11.716.532
Alınan Faiz
[30] 5.549 247.785
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.929.768 -661.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.929.768 -661.362
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -2.929.768 -661.362
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.745.543 19.734.163
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 56.959.692
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[17,19] 56.959.692
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.860.570 29.776.827
Kredilerden Nakit Girişleri
[4,5] 26.860.570 3.892.069
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
25.884.758
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.268.405 -49.436.752
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4,5] -6.644.676
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-42.792.076
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-9.268.405
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[8] 412.856
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[8] -16.052.682
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4, 5] -1.259.478 -1.512.922
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.537.009 -24.222.303
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.537.009 -24.222.303
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 1.671.311 25.580.665
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 6.208.320 1.358.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 6.208.320 1.671.311
Ticari Alacaklar
[6] 231.861.195 224.312.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
122.517.533 115.616.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
109.343.662 108.695.954
Diğer Alacaklar
[8] 59.360.800 51.385.927
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.842.729 10.255.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
49.518.071 41.130.342
Stoklar
[9] 201.988.087 185.655.024
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 31.013.325 21.991.054
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
119.683 726.938
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.893.642 21.264.116
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 2.862.740 3.355.905
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
102.222 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.760.518 3.355.905
ARA TOPLAM
533.294.467 488.372.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
533.294.467 488.372.161
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 61.199 6.028.654
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.125.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.199 2.903.654
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 4.120.000 4.120.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 287.155.314 290.958.207
Arazi ve Arsalar
19.850.792 19.850.792
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.287.916 8.435.169
Binalar
69.637.359 70.119.640
Tesis, Makine ve Cihazlar
179.482.424 185.082.887
Taşıtlar
6.581.493 6.762.685
Mobilya ve Demirbaşlar
657.332 707.034
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.657.998
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
291.336.513 301.106.861
TOPLAM VARLIKLAR
824.630.980 789.479.022
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.636.284 89.232.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 92.636.284 89.232.555
Banka Kredileri
90.206.712 86.006.235
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.172.427 2.969.175
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
257.145 257.145
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
56.014.943 40.019.824
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[4] 56.014.943 40.019.824
Banka Kredileri
56.014.943 40.019.824
Diğer Finansal Yükümlülükler
[5] 61.298.132 70.566.537
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
61.298.132 70.566.537
Ticari Borçlar
[6] 158.697.483 141.396.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15.062.443 20.380.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
143.635.040 121.016.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 3.244.145 2.111.027
Diğer Borçlar
[8] 6.460.888 6.005.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.460.888 6.005.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 54.646.206 47.928.818
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.841.726 10.255.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.804.480 37.673.233
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.198.476 1.126.061
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 1.198.476 1.126.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 2.867.852 3.047.520
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.867.852 3.047.520
ARA TOPLAM
437.064.409 401.434.834
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
437.064.409 401.434.834
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
124.005.373 120.615.363
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.000.000 30.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
[4] 30.000.000 30.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[4] 94.005.373 90.615.363
Banka Kredileri
89.275.034 85.422.294
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.730.339 5.193.069
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 0 5.967.455
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.125.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.842.455
Uzun Vadeli Karşılıklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,6134 Değişim: 0,35%
Düşük 32,4470 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,7591 Değişim: 0,20%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8183
Açılış: 34,6901
2.503,15 Değişim: 0,14%
Düşük 2.491,35 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.