KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2020 - 18:30
KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -3.013.448 206.959 12.338.126 5.518.581 122.981.315 122.981.315
Transferler
5.518.581 -5.518.581 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.595.673 -1.210.824 4.502.241 54.887.090 54.887.090
Dönem Karı (Zararı)
4.502.241 4.502.241 4.502.241
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
51.595.673 -1.210.824 50.384.849 50.384.849
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.224.272 206.959 17.856.707 4.502.241 177.868.405 177.868.405
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.224.272 206.959 17.856.707 4.502.241 177.868.405 177.868.405
Transferler
4.502.241 -4.502.241
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.920.297 10.654.716 8.734.419 8.734.419
Dönem Karı (Zararı)
10.654.716 10.654.716 10.654.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.920.297 -1.920.297 -1.920.297
Sermaye Arttırımı
56.664.069 295.623 56.959.692 56.959.692
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.144.569 206.959 22.358.948 10.654.716 243.562.516 243.562.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-123.437.843 13.382.610
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
306.144.128 315.079.468
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,23] 291.650.999 295.056.058
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[27] 14.493.129 20.023.410
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-342.133.353 -258.159.514
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,9,23] -332.186.456 -244.393.624
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -9.946.897 -13.765.890
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-35.989.225 56.919.954
Ödenen Faiz
[29] -67.362.669 -54.319.004
Alınan Faiz
[30] 1.015.099 4.776.077
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[31] 0 -297.082
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.101.048 6.302.665
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.674.116 -16.630.705
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.802.514 111.598
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14,27] 3.802.514 111.598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.476.630 -16.742.303
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -26.476.630 -16.742.303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.202.605 15.511.426
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.959.692 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[17,19] 56.959.692 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.492.942 -4.773.562
Kredilerden Nakit Girişleri
[4,5] 126.492.942 -4.773.562
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.534.931 20.717.932
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4,5] -42.534.931 20.717.932
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[8] 6.880.046
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[8] -13.376.836
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -5.338.262 -7.312.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.909.354 12.263.331
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.909.354 12.263.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 25.580.665 13.317.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 1.671.311 25.580.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 1.671.311 25.580.665
Ticari Alacaklar
[6] 224.312.940 149.228.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
115.616.986 92.759.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
108.695.954 56.469.575
Diğer Alacaklar
[8] 51.385.927 29.108.243
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10.255.585 3.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.130.342 29.104.494
Stoklar
[9] 185.655.024 123.342.723
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 21.991.054 26.144.346
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
726.938 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.264.116 26.144.346
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 3.355.905 1.103.003
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 46.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.355.905 1.056.705
ARA TOPLAM
488.372.161 354.507.667
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
488.372.161 354.507.667
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 6.028.654 61.199
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.125.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.903.654 61.199
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 4.120.000 4.120.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 290.958.207 294.247.347
Arazi ve Arsalar
19.850.792 19.842.792
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.435.169 8.273.783
Binalar
70.119.640 52.777.209
Tesis, Makine ve Cihazlar
185.082.887 203.397.244
Taşıtlar
6.762.685 5.790.072
Mobilya ve Demirbaşlar
707.034 933.659
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.232.588
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
301.106.861 298.428.546
TOPLAM VARLIKLAR
789.479.022 652.936.213
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.232.555 130.840.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 89.232.555 130.840.499
Banka Kredileri
86.006.235 82.710.160
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.969.175 5.338.263
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
257.145 42.792.076
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.019.824 26.740.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 40.019.824 26.740.172
Banka Kredileri
40.019.824 26.740.172
Diğer Finansal Yükümlülükler
[5] 70.566.537 47.203.485
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
70.566.537 47.203.485
Ticari Borçlar
[6] 141.396.647 144.754.586
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20.380.623 9.292.975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
121.016.024 135.461.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 2.111.027 3.226.728
Diğer Borçlar
[8] 6.005.845 4.425.923
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 20.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.005.845 4.405.923
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 47.928.818 25.033.471
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.255.585 3.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.673.233 25.029.722
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.126.061 790.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 1.126.061 790.432
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 3.047.520 3.739.110
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.047.520 3.739.110
ARA TOPLAM
401.434.834 386.754.406
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
401.434.834 386.754.406
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
120.615.363 35.391.842
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
30.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 90.615.363 35.391.842
Banka Kredileri
85.422.294 27.229.599
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.193.069 8.162.243
Diğer Borçlar
0 21.629.375
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 0 21.629.375
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 5.967.455 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.125.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.842.455 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 8.656.522 7.724.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.656.522 7.724.049
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[31] 9.242.332 23.568.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
144.481.672 88.313.402
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
545.916.506 475.067.808
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
243.562.516 177.868.405
Ödenmiş Sermaye
[17] 100.000.000 43.335.931
Sermaye Düzeltme Farkları
[18] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 360.334 64.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
101.937.490 103.857.787
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 101.937.490 103.857.787
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
108.082.059 108.082.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.144.569 -4.224.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
206.959 206.959
Yasal Yedekler
[21] 206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 22.358.948 17.856.707
Net Dönem Karı veya Zararı
10.654.716 4.502.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
243.562.516 177.868.405
TOPLAM KAYNAKLAR
789.479.022 652.936.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 363.048.307 315.517.881
Satışların Maliyeti
[23] -265.856.895 -234.772.655
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.191.412 80.745.226
BRÜT KAR (ZARAR)
97.191.412 80.745.226
Genel Yönetim Giderleri
[24] -10.227.557 -10.511.951
Pazarlama Giderleri
[25] -23.276.304 -18.474.435
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -2.120.920 -2.125.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 32.721.055 32.627.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -29.010.567 -30.341.232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.277.119 51.919.362
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[28] 716.311 309.811
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[28] -476.358 -112.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.517.072 52.117.173
Finansman Gelirleri
[30] 1.015.099 4.466.266
Finansman Giderleri
[29] -69.661.637 -58.484.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.129.466 -1.900.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[31] 13.784.182 6.402.967
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.784.182 6.402.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.654.716 4.502.241
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.654.716 4.502.241
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.654.716 4.502.241
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 32 0,11000000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.920.297 50.384.849
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[14] 66.148.299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] -2.461.919 -1.552.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
541.622 -14.211.112
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[20] 541.622 -14.211.112
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.920.297 50.384.849
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.734.419 54.887.090
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.734.419 54.887.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822130


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,3004 Değişim: -0,02%
Düşük 32,2311 13.06.2024 Yüksek 32,3080
Açılış: 32,3077
35,0091 Değişim: 0,22%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,1670
Açılış: 34,9325
2.413,53 Değişim: -0,07%
Düşük 2.408,41 13.06.2024 Yüksek 2.414,55
Açılış: 2.414,55
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.