" />

KAP ***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2020 - 20:49
KAP ***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 72.228.786 55.329.868
Satışların Maliyeti
14 -58.126.654 -51.179.979
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.102.132 4.149.889
BRÜT KAR (ZARAR)
14.102.132 4.149.889
Genel Yönetim Giderleri
-5.812.915 -7.088.574
Pazarlama Giderleri
-778.141 -909.838
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -43.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.388.586 3.979.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.522.311 -3.071.752
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.377.351 -2.984.396
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 50.980 11.302.463
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -6.684.392 -12.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -869.378 -1.388.525
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.874.561 6.917.325
Finansman Gelirleri
1.600.583 1.177.922
Finansman Giderleri
-1.973.708 -4.122.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.501.436 3.973.081
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.407.679 -242.743
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -2.959.151 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 551.472 -242.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
93.757 3.730.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
93.757 3.730.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
93.757 3.730.338
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kr) 0,00000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.428.328 29.511.917
Dönem Karı (Zararı)
93.757 3.730.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.401.512 8.538.937
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.373.725 4.371.974
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.297.950 5.883.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
918.331 963.803
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.668.123 3.499.729
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.711.496 1.420.462
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-216.107 2.689.747
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.672.241 -6.000.917
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6.672.241 -6.000.917
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
869.378 1.388.525
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.407.679 242.743
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.354 -37.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.075.483 17.833.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.190.907 20.617.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.005.730 665.926
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-929.967 2.265.545
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.459.525 -134.465
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.395.558 -6.124.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.260 1.061.604
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-304.239 -855.998
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-151.111 337.821
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.419.786 30.103.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-220.438 -591.357
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.771.020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.014.382 -2.103.843
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.910 37.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.244.468 -2.682.096
Alınan Faiz
218.176 541.124
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 722.498
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 12.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.000.000
Ödenen Faiz
0 -6.277.502
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.413.946 28.130.572
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
601.819 -341.114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.015.765 27.789.458
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.484.708 9.733.261
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.500.473 37.522.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.502.300 26.488.604
Finansal Yatırımlar
9 27.705.803 34.378.044
Ticari Alacaklar
5-6 80.639.040 83.829.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 38.479.967 23.845.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 42.159.073 59.984.822
Diğer Alacaklar
75.697 79.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.697 79.905
Stoklar
7 41.350.324 40.420.356
Peşin Ödenmiş Giderler
2.589.670 1.130.145
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.589.670 1.130.145
Diğer Dönen Varlıklar
2.336.070 1.826.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.336.070 1.826.838
ARA TOPLAM
187.198.904 188.153.839
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
187.198.904 188.153.839
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
343 343
Diğer Alacaklar
506.151 504.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
506.151 504.609
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 19.366.800 20.236.178
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4.875.098 4.887.248
Maddi Duran Varlıklar
8 157.283.299 152.661.643
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.376.583 2.309.773
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 6.543.952 5.992.480
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.952.226 186.592.274
TOPLAM VARLIKLAR
378.151.130 374.746.113
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 16.141.248 15.163.998
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.184.286 5.700.514
Ticari Borçlar
34.941.050 36.336.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 6.224.642 8.870.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 28.716.408 27.466.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.863.315 1.883.575
Diğer Borçlar
410.241 736.515
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
410.241 736.515
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
339.409 490.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
339.409 490.520
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 2.951.868 4.771.019
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.739.626 3.169.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
491.725 301.575
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.247.901 2.868.280
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
56.360 34.325
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
56.360 34.325
ARA TOPLAM
70.627.403 68.286.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.627.403 68.286.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 6.184.285 5.700.515
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.672 134.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.672 134.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.851.812 16.123.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.629.945 15.901.764
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
221.867 221.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.075.769 21.959.029
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.703.172 90.245.960
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
284.447.958 284.500.153
Ödenmiş Sermaye
11 123.586.411 123.586.411
Sermaye Düzeltme Farkları
11 31.040.805 31.040.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.417.386 -2.417.386
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.155.716 -2.155.716
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-275.939 -275.939
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14.269 14.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.729.561 6.875.513
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.729.561 6.875.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 74.071.167 74.071.167
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
51.343.643 11.350.589
Net Dönem Karı veya Zararı
93.757 39.993.054
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
284.447.958 284.500.153
TOPLAM KAYNAKLAR
378.151.130 374.746.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.427.276 -185.683 14.269 8.536.013 73.475.105 -193.289 24.279.879 259.126.234 259.126.234
Transferler
596.062 23.683.817 -24.279.879 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-225.986 3.730.338 3.504.352 3.504.352
Dönem Karı (Zararı)
3.730.338 3.730.338 3.730.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-225.986 -225.986 -225.986
Kar Payları
-12.139.939 -12.139.939 -12.139.939
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.427.276 -185.683 14.269 8.310.027 74.071.167 11.350.589 3.730.338 250.490.647 250.490.647
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -2.155.716 -275.939 14.269 6.875.513 74.071.167 11.350.589 39.993.054 284.500.153 284.500.153
Transferler
39.993.054 -39.993.054 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-145.952 93.757 -52.195 -52.195
Dönem Karı (Zararı)
93.757 93.757 93.757
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-145.952 -145.952 -145.952
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -2.155.716 -275.939 14.269 6.729.561 74.071.167 51.343.643 93.757 284.447.958 284.447.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
93.757 3.730.338
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-145.952 -225.986
Yabancı Para Çevrim Farkları
-145.952 -225.986
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-145.952 -225.986
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.195 3.504.352
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-52.195 3.504.352http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844607


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.089 Değişim: -0,75% Hacim : 38.682 Mio.TL Son veri saati : 11:51
Düşük 11.055 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,9273 Değişim: 0,09%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8618 Değişim: -0,03%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.547,35 Değişim: 0,49%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.547,83
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.