KAP ***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2020 - 19:52
KAP ***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 293.729.959 300.258.414
Satışların Maliyeti
22 -211.234.068 -231.133.301
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.495.891 69.125.113
BRÜT KAR (ZARAR)
82.495.891 69.125.113
Genel Yönetim Giderleri
23 -27.257.843 -19.139.211
Pazarlama Giderleri
23 -14.574.428 -13.893.537
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -170.514 -137.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 20.764.131 26.823.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -13.321.372 -15.030.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.935.865 47.748.838
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 14.023.621 3.676.167
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -110.790 -7.943.099
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -3.959.335 -131.312
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.889.361 43.350.594
Finansman Gelirleri
26 7.695.496 6.961.928
Finansman Giderleri
26 -17.755.852 -16.043.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.829.005 34.268.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.835.951 -9.988.753
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -9.373.369 -11.029.120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.537.418 1.040.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.993.054 24.279.879
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.993.054 24.279.879
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39.993.054 24.279.879
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kr) 29 0,32000000 0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.958.461 10.723.127
Dönem Karı (Zararı)
39.993.054 24.279.879
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.926.241 31.670.285
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 15.878.710 15.422.605
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
131.973 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 131.973 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.733.910 3.066.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.077.985 2.677.450
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.530.925 -250.219
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.125.000 638.769
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
25 -5.233.803 -3.026.301
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 7.094.342 -1.216.624
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25 -8.426.568 7.934.955
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.426.568 7.934.955
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 3.959.335 131.312
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 7.835.951 9.988.753
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13-25 -47.609 -630.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.961.314 -31.612.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.244.762 -2.347.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.085 -1.567.686
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.903.144 -11.203.802
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-560.765 -204.759
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.271.096 -12.945.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
40.058 -718.473
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-988.218 -2.667.810
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
105.322 -242.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 285.576
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
94.880.609 24.337.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.294.798 -940.819
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
28 -4.602.350 -11.608.803
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -1.025.000 -1.064.488
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.289.788 -16.175.735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190.458 1.835.365
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.099.666 -24.227.300
Alınan Temettüler
25 5.233.803 3.026.301
Alınan Faiz
3.385.617 3.189.899
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.894.491 -21.283.443
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.332.768 167.026.064
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-131.311.865 -115.717.898
Ödenen Temettüler
1-19 -12.139.939 -71.200.071
Ödenen Faiz
-10.775.455 -1.391.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.774.182 -26.736.051
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.022.735 -5.402.509
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.751.447 -32.138.560
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.733.261 41.871.821
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.484.708 9.733.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 26.488.604 9.736.080
Finansal Yatırımlar
30 34.378.044 25.951.476
Ticari Alacaklar
83.829.947 94.152.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 23.845.125 26.199.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 59.984.822 67.952.799
Diğer Alacaklar
79.905 218.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 79.905 218.952
Stoklar
9 40.420.356 53.515.632
Peşin Ödenmiş Giderler
1.130.145 569.380
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.130.145 569.380
Diğer Dönen Varlıklar
1.826.838 1.716.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 1.826.838 1.716.418
ARA TOPLAM
188.153.839 185.860.392
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
188.153.839 185.860.392
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
343 343
Ticari Alacaklar
504.609 476.125
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 504.609 476.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 20.236.178 24.285.769
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 4.887.248 4.936.115
Maddi Duran Varlıklar
11 152.661.643 153.501.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.309.773 2.095.415
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 5.992.480 4.272.952
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
186.592.274 189.568.326
TOPLAM VARLIKLAR
374.746.113 375.428.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 15.163.998 50.801.439
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 5.700.514 5.177.933
Ticari Borçlar
36.336.610 31.065.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 8.870.264 5.281.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 27.466.346 25.783.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.883.575 1.843.517
Diğer Borçlar
736.515 296.358
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 736.515 296.358
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
490.520 289.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 490.520 289.986
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 4.771.019 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.169.855 1.528.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 301.575 290.805
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.868.280 1.237.355
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 34.325 1.462.700
ARA TOPLAM
68.286.931 92.465.607
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.286.931 92.465.607
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 5.700.515 10.333.714
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
134.883 230.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
134.883 230.095
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.123.631 13.273.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 15.901.764 13.218.797
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 221.867 54.271
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.959.029 23.836.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
90.245.960 116.302.484
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
284.500.153 259.126.234
Ödenmiş Sermaye
20 123.586.411 123.586.411
Sermaye Düzeltme Farkları
20 31.040.805 31.040.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.417.386 -1.598.690
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -2.155.716 -1.427.276
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
27 -275.939 -185.683
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 14.269 14.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.875.513 8.536.013
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 6.875.513 8.536.013
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 74.071.167 73.475.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.350.589 -193.289
Net Dönem Karı veya Zararı
39.993.054 24.279.879
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
284.500.153 259.126.234
TOPLAM KAYNAKLAR
374.746.113 375.428.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.415.099 -249.356 14.269 7.161.016 66.973.030 77.702.146 304.813.222 304.813.222
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-193.289 -193.289 -193.289
Transferler
6.502.075 71.200.071 -77.702.146 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.177 63.673 1.374.997 24.279.879 25.706.372 25.706.372
Dönem Karı (Zararı)
24.279.879 24.279.879 24.279.879
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.177 63.673 1.374.997 1.426.493 1.426.493
Kar Payları
-71.200.071 -71.200.071 -71.200.071
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.427.276 -185.683 14.269 8.536.013 73.475.105 -193.289 24.279.879 259.126.234 259.126.234
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.427.276 -185.683 14.269 8.536.013 73.475.105 -193.289 24.279.879 259.126.234 259.126.234
Transferler
596.062 23.683.817 -24.279.879 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-728.440 -90.256 -1.660.500 39.993.054 37.513.858 37.513.858
Dönem Karı (Zararı)
39.993.054 39.993.054 39.993.054
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-728.440 -90.256 -1.660.500 -2.479.196 -2.479.196
Kar Payları
-12.139.939 -12.139.939 -12.139.939
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -2.155.716 -275.939 14.269 6.875.513 74.071.167 11.350.589 39.993.054 284.500.153 284.500.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
39.993.054 24.279.879
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-818.696 51.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18,28 -910.550 -15.221
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-90.256 63.673
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -90.256 63.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
182.110 3.044
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 182.110 3.044
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.660.500 1.374.997
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 -1.660.500 1.374.997
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.479.196 1.426.493
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.513.858 25.706.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.513.858 25.706.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821298


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.