KAP ***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2020 - 18:19
KAP ***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 328.732 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268
Transferler
18 7.180.281 -7.180.281 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
74.355 500.544 -6.055.991 -5.481.092 -5.481.092
Dönem Karı (Zararı)
-6.055.991 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 74.355 500.544
Sermaye Arttırımı
18 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 403.087 922.391 1.086.035 10.276.655 39.462.179 -6.055.991 71.266.176 71.266.176
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 533.659 1.159.801 1.289.666 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455
Transferler
18 -9.727.325 9.727.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
84.208 1.028.106 374.463 1.486.777 1.486.777
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 84.208 1.028.106 374.463
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 617.867 2.187.907 1.289.666 10.276.655 29.734.854 374.463 69.653.232 69.653.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.523.248 1.037.144
Dönem Karı (Zararı)
374.463 -6.055.991
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
374.463 -6.055.991
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-86.390.772 -31.425.384
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 2.538.664 2.560.774
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
180.535 -236.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 40.075 -648.202
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 140.460 411.944
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
112.648 874.395
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
112.648 874.395
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.752.010 -3.441.242
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.752.010 -3.441.242
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.341.091 -610.840
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-92.315.720 -30.572.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.242.308 38.169.838
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.215.826 24.461.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.215.826 24.461.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.187.577 15.660.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.187.577 15.660.597
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 537.005
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 537.005
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.869.019 -2.823.226
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.869.019 -2.823.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.654.960 334.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.389.953 551.840
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
265.007 -217.539
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-110.258.617 688.463
Alınan Faiz
2.274.363 3.407.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.819.134 -7.316.228
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 280.140 4.257.367
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.728.370 6.619.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-563.956 -529.711
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -259.249 -364.871
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -304.707 -164.840
Alınan Temettüler
22 89.369 205.608
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-15.253.783
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
6.943.626
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.342.320 -19.096.216
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.651.559 -10.602.178
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
33.651.559 -10.602.178
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.122.394 -8.804.030
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.122.394 -8.804.030
Ödenen Faiz
-2.186.845 -4.690.008
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-95.909.298 -11.439.549
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
93.343.826 18.274.453
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.565.472 6.834.904
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.688.544 37.378.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.123.072 44.213.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 523.323.610 276.668.751
Finansal Yatırımlar
21.217.075 9.047.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.217.075 9.047.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 21.217.075 9.047.962
Ticari Alacaklar
58.166.070 32.950.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 58.166.070 32.950.244
Diğer Alacaklar
25.569.791 26.846.737
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,25 272.549 716.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 25.297.242 26.130.068
Türev Araçlar
3.516.477 3.209.997
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 3.516.477 3.209.997
Peşin Ödenmiş Giderler
434.065 2.256.902
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 434.065 2.256.902
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 77.285 357.425
Diğer Dönen Varlıklar
685.687 252.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 685.687 252.803
ARA TOPLAM
632.990.060 351.590.821
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
632.990.060 351.590.821
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
11 3.406.993 3.856.735
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 2.013.912 2.326.120
Taşıtlar
11 95.040 120.960
Mobilya ve Demirbaşlar
11 97.686 131.585
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 1.048.735 68.795
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
973.588 839.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 973.588 839.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.711.498 3.073.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.609.333 9.286.823
TOPLAM VARLIKLAR
640.599.393 360.877.644
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.122.366 14.657.824
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 47.122.366 14.657.824
Banka Kredileri
6 25.688.304 10.887.404
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.425.309 1.286.821
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
2.483.599
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 20.008.753
Diğer Finansal Yükümlülükler
4.496.664 6.619.058
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 4.496.664 6.619.058
Ticari Borçlar
506.190.054 256.769.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,25 37.464.151 16.250.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 468.725.903 240.519.339
Diğer Borçlar
5.190.815 7.059.834
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,25 421.448 565.468
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.769.367 6.494.366
Türev Araçlar
3.664.171 1.685.043
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 3.664.171 1.685.043
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
182.021 37.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
182.021 37.408
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.243.310 4.963.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.886.971 3.747.251
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.356.339 1.215.879
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
358.638 238.244
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 358.638 238.244
ARA TOPLAM
570.448.039 292.030.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
570.448.039 292.030.098
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
158.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
158.930
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
158.930
Uzun Vadeli Karşılıklar
498.122 522.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 498.122 522.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
498.122 681.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
570.946.161 292.711.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.653.232 68.166.455
Ödenmiş Sermaye
18 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
617.867 533.659
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
617.867 533.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 617.867 533.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.477.573 2.449.467
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 2.187.907 1.159.801
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.289.666 1.289.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.276.655 10.276.655
Yasal Yedekler
18 10.276.655 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.734.854 39.462.179
Net Dönem Karı veya Zararı
374.463 -9.727.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.653.232 68.166.455
TOPLAM KAYNAKLAR
640.599.393 360.877.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 1.787.692.081 1.141.016.303 601.571.819 621.298.400
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
1.749.513.258 1.104.071.868 586.747.011 614.265.373
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
38.178.823 36.944.435 14.824.808 7.033.027
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -1.742.863.769 -1.101.721.809 -583.802.046 -613.800.138
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-1.742.863.769 -1.101.721.809 -583.802.046 -613.800.138
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.828.312 39.294.494 17.769.773 7.498.262
BRÜT KAR (ZARAR)
44.828.312 39.294.494 17.769.773 7.498.262
Genel Yönetim Giderleri
20 -47.393.964 -45.645.404 -15.196.700 -14.414.314
Pazarlama Giderleri
20 -5.503.031 -4.757.120 -2.493.920 -1.825.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 330.802 676.967 106.798 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.737.881 -10.431.063 185.951 -8.741.083
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.737.881 -10.431.063 185.951 -8.741.083
Finansman Gelirleri
22 45.169.213 27.644.162 11.736.518 7.144.939
Finansman Giderleri
22 -35.715.778 -23.750.274 -5.700.550 -5.746.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.715.554 -6.537.175 6.221.919 -7.342.694
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.341.091 481.184 -1.665.555 1.542.881
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.341.091 481.184 -1.665.555 1.542.881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
374.463 -6.055.991 4.556.364 -5.799.813
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
374.463 -6.055.991 4.556.364 -5.799.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
374.463 -6.055.991 4.556.364 -5.799.813
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
84.208 74.355 -51.389 165.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
105.260 92.944 -64.236 207.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.052 -18.589 12.847 -41.421
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-21.052 -18.589 12.847 -41.421
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.028.106 934.274 575.460 820.589
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.028.106 934.274 575.460 820.589
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.028.106 934.274 575.460 820.589
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.112.314 1.008.629 524.071 986.273
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.486.777 -5.047.362 5.080.435 -4.813.540
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.486.777 -5.047.362 5.080.435 -4.813.540



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886400


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.