KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 13:47
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.272.604
Transferler
13.375 -13.375
Dönem Karı (Zararı)
718.064 718.064 718.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.198
Sermaye Arttırımı
18.198 18.198
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256
Transferler
787.415 -787.415
Dönem Karı (Zararı)
981.405 981.405 981.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.578 17.578 17.578
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 23.609 521.225 981.405 6.526.239 6.526.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-612.645
Dönem Karı (Zararı)
981.405 718.064
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
981.405 718.064
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-368.067 -810.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,1 12.163 11.003
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.363 10.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
45.363 10.809
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-475.870 -677.557
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-475.870 -677.557
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-244.303 -273.225
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-244.303 -273.225
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 294.580 118.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-152.647 -520.482
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 408.915 -170.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 52.240 251.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 356.675 -422.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.845 -19.395
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -88.334 -9.925
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -45.800 3.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -72.450 10.881
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 26.650 -6.888
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -5.343 -10.603
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.829 -39.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 -283.411 -273.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -283.411 -273.717
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
460.691 -612.645
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.211.891 -7.502
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.189.573 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.189.573 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.318 -7.502
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -22.318 -6.580
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
347.774 644.540
Alınan Faiz
476.708 714.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-128.934 -70.282
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.403.426 24.393
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.403.426 24.393
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.739.938 2.533.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.336.512 2.557.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.439.010 2.837.931
Finansal Yatırımlar
5 4.346.751 1.912.875
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 4.346.751 1.912.875
Ticari Alacaklar
6 2.213.279 2.622.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 2.213.279 2.265.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 356.675
Diğer Alacaklar
7 36.404 28.559
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 31.980 28.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.424 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 125.913 37.579
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 125.913 37.579
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 45.631 130.638
ARA TOPLAM
8.206.988 7.569.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.206.988 7.569.776
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 27.651 11.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 6.298 11.850
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 0 24.293
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.949 48.087
TOPLAM VARLIKLAR
8.240.937 7.617.863
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 40.591 86.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 2.827 75.277
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 37.764 11.114
Diğer Borçlar
7 135.463 266.292
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 135.463 266.292
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 64.483 50.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 64.483 50.772
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.351.133 1.634.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.351.133 1.634.544
ARA TOPLAM
1.591.670 2.037.999
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.591.670 2.037.999
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
62.287 52.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 62.287 52.608
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 60.741 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.028 52.608
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.714.698 2.090.607
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.526.239 5.527.256
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 23.609 6.031
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 23.609 6.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 23.609 6.031
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 521.225 -266.190
Net Dönem Karı veya Zararı
981.405 787.415
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.526.239 5.527.256
TOPLAM KAYNAKLAR
8.240.937 7.617.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.416.680 2.488.162 1.380.833 822.071
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 3.416.680 2.488.162 1.380.833 822.071
BRÜT KAR (ZARAR)
15 3.416.680 2.488.162 1.380.833 822.071
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.441.434 -2.128.858 -794.907 -639.657
Pazarlama Giderleri
17 -167.740 -197.604 -60.996 -50.097
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
807.506 161.700 524.930 132.317
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
807.506 161.700 524.930 132.317
Finansman Gelirleri
18 533.761 714.822 161.222 228.568
Finansman Giderleri
19 -65.282 -39.715 -34.887 -11.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.275.985 836.807 651.265 349.399
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -294.580 -118.743 -156.687 57.807
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -213.941 -38.728 -146.367 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -80.639 -80.015 -10.320 57.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
981.405 718.064 494.578 407.206
DÖNEM KARI (ZARARI)
981.405 718.064 494.578 407.206
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
981.405 718.064 494.578 407.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.578 18.198 5.487 -2.669
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12 21.973 22.748 6.859 -3.336
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin V 20 -4.395 -4.550 -1.372 667
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.395 -4.550 -1.372 667
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.578 18.198 5.487 -2.669
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
998.983 736.262 500.065 404.537
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
998.983 736.262 500.065 404.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884862


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.411 Değişim: 0,39% Hacim : 1.279 Mio.TL Son veri saati : 09:55
Düşük 9.411 26.02.2024 Yüksek 9.411
Açılış: 9.411
31,1103 Değişim: 0,23%
Düşük 31,0311 26.02.2024 Yüksek 31,3383
Açılış: 31,0391
33,7025 Değişim: 0,24%
Düşük 33,6235 26.02.2024 Yüksek 33,9189
Açılış: 33,6235
2.032,92 Değişim: 0,02%
Düşük 2.028,08 26.02.2024 Yüksek 2.048,61
Açılış: 2.032,57
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.