KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 14:29
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -19.992 121.610 -401.175 4.700.443 0 4.700.443
Transferler
0 0 -401.175 401.175 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -255.788 -255.788 0 -255.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 18.864 0 0 18.864 0 18.864
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -1.128 -279.565 -255.788 4.463.519 0 4.463.519
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 0 4.727.604
Transferler
0 0 13.375 -13.375 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 718.064 718.064 0 718.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 18.198 0 0 18.198 0 18.198
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 11.992 -266.190 718.064 5.463.866 0 5.463.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-612.645 -973.846
Dönem Karı (Zararı)
718.064 -255.788
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-810.227 -670.679
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 11.003 5.597
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.809 -14.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.809 -14.013
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-677.557 -602.606
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-273.225 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-273.225 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 118.743 -59.657
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-520.482 -5.881
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -170.943 450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 251.852 450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -422.795 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -19.395 391.600
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 0 442.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -19.395 -51.038
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -9.925 -4.949
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.993 23.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21 10.881 -9.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.888 33.681
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.892 -77.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-284.320 -339.117
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4 -10.603 -6.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -273.717 -332.839
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-612.645 -932.348
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 -41.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.502 -28.753
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.502 -28.753
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -6.580 -8.613
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -922 -20.140
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
644.540 408.981
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Faiz
714.822 408.981
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-70.282 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.393 -593.618
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.393 -593.618
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.533.176 3.197.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.557.569 2.603.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.653.555 2.655.824
Finansal Yatırımlar
5 1.825.704 1.552.479
Ticari Alacaklar
6 2.145.081 1.974.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.675.036 1.926.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 470.045 47.250
Diğer Alacaklar
7 28.292 8.897
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 19.395 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.897 8.897
Peşin Ödenmiş Giderler
8 25.079 15.154
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 263.838 193.556
ARA TOPLAM
6.941.549 6.400.048
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.941.549 6.400.048
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 13.684 12.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 13.777 18.637
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 0 30.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.461 61.287
TOPLAM VARLIKLAR
6.969.010 6.461.335
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 38.924 34.931
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 35.004 24.123
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.920 10.808
Diğer Borçlar
7 145.742 185.634
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 38.728 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 49.611 47.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 49.611 47.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.131.904 1.405.621
ARA TOPLAM
1.404.909 1.673.871
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.404.909 1.673.871
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
45.995 59.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 45.995 59.860
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 54.240 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.235 59.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.505.144 1.733.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.463.866 4.727.604
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.992 -6.206
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 11.992 -6.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -266.190 -279.565
Net Dönem Karı veya Zararı
718.064 13.375
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.463.866 4.727.604
TOPLAM KAYNAKLAR
6.969.010 6.461.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.488.162 764.362 822.071 326.169
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.488.162 764.362 822.071 326.169
BRÜT KAR (ZARAR)
2.488.162 764.362 822.071 326.169
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.128.858 -1.528.430 -639.657 -479.316
Pazarlama Giderleri
17 -197.604 -91.576 -50.097 -42.406
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
161.700 -855.644 132.317 -195.553
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
161.700 -855.644 132.317 -195.553
Finansman Gelirleri
18 714.822 602.646 228.568 271.877
Finansman Giderleri
19 -39.715 -2.275 -11.486 -2.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
836.807 -255.273 349.399 74.078
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -118.743 -515 57.807 1.211
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-38.728 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -80.015 -515 57.807 1.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
718.064 -255.788 407.206 75.289
DÖNEM KARI (ZARARI)
718.064 -255.788 407.206 75.289
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
718.064 -255.788 407.206 75.289
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.198 18.864 -2.669 -2.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 22.748 23.580 -3.336 -3.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.550 -4.716 667 720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.550 -4.716 667 720
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.198 18.864 -2.669 -2.881
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
736.262 -236.924 404.537 72.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
736.262 -236.924 404.537 72.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795336


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6769 Değişim: -0,08%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5202 Değişim: -0,19%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
784,26 Değişim: -0,07%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.