KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 20:24
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -19.992 121.610 -401.175 4.700.443 4.700.443
Transferler
-401.175 401.175
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.900 -213.334 -193.434 -193.434
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -92 -279.565 -213.334 4.507.009 4.507.009
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 4.727.604
Transferler
13.375 -13.375 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.616 0 -36.587 -31.971 -31.971
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -1.590 -266.190 -36.587 4.695.633 4.695.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-301.221 -443.667
Dönem Karı (Zararı)
-36.587 -213.334
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-274.421 -201.282
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 2.234 642
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.302 -23.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.302 -23.315
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 -218.605 -163.160
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-77.336 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -5.016 -15.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.787 56.325
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.494.885 532.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -1.350
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -7.369 -4.949
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -199 -32.191
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.383 -102.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.409.147 -334.591
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4 -3.526 -1.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -1.405.621 -332.839
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-301.221 -358.291
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 -43.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 -41.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.240
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -3.240
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
228.537 174.138
Alınan Faiz
255.338 174.138
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.801 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.684 -272.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.684 -272.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.533.176 3.197.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.460.492 2.924.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.549.933 2.655.824
Finansal Yatırımlar
5 1.629.815 1.552.479
Ticari Alacaklar
6 479.253 1.974.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 73.884 1.926.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 405.369 47.250
Diğer Alacaklar
7 8.897 8.897
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.897 8.897
Peşin Ödenmiş Giderler
8 22.523 15.154
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 220.357 193.556
ARA TOPLAM
4.910.778 6.400.048
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.910.778 6.400.048
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 11.463 12.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 17.265 18.637
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 34.187 30.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
62.915 61.287
TOPLAM VARLIKLAR
4.973.693 6.461.335
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 34.732 34.931
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 795 24.123
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 33.937 10.808
Diğer Borçlar
7 117.251 185.634
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 65.527 47.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 65.527 47.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 0 1.405.621
ARA TOPLAM
217.510 1.673.871
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.510 1.673.871
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
60.550 59.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 60.550 59.860
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.550 59.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
278.060 1.733.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.695.633 4.727.604
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.590 -6.206
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.590 -6.206
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.590 -6.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -266.190 -279.565
Net Dönem Karı veya Zararı
-36.587 13.375
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.695.633 4.727.604
TOPLAM KAYNAKLAR
4.973.693 6.461.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 568.757 227.709
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
568.757 227.709
BRÜT KAR (ZARAR)
568.757 227.709
Genel Yönetim Giderleri
16 -95.641 -577.017
Pazarlama Giderleri
17 -733.925 -23.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 163.189
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-260.809 -209.232
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-260.809 -209.232
Finansman Gelirleri
19 223.404 0
Finansman Giderleri
19 -4.198 -29
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-41.603 -209.261
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 5.016 -4.073
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.016 -4.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.587 -213.334
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.587 -213.334
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.587 -213.334
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.770 24.875
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.770 24.875
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.154 -4.975
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.154 -4.975
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.154 -4.975
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.616 19.900
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.971 -193.434
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.971 -193.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760006


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,4997 Değişim: -0,01%
Düşük 32,4634 20.06.2024 Yüksek 32,5414
Açılış: 32,5026
35,0300 Değişim: 0,15%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,0839
Açılış: 34,9769
2.434,56 Değişim: 0,08%
Düşük 2.431,64 20.06.2024 Yüksek 2.437,36
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.