KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:00
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -29.186 521.064 620.753 6.112.631 0 6.112.631
Transferler
0 0 620.753 -620.753 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.326 0 -368.687 -370.013 0 -370.013
Kar Payları
0 0 -1.020.207 0 -1.020.207 0 -1.020.207
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -30.512 121.610 -368.687 4.722.411 0 4.722.411
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -19.992 121.610 -401.175 4.700.443 0 4.700.443
Transferler
0 0 -401.175 401.175 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 18.864 0 -255.788 -236.924 0 -236.924
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -1.128 -279.565 -255.788 4.463.519 0 4.463.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-974.296 -1.152.578
Dönem Karı (Zararı)
-255.788 -368.687
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-670.679 -685.791
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 5.597 3.685
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-14.013 -131.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-14.013 -131.944
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -602.606 -63.194
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -59.657 -494.338
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.331 77.129
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -6.278 -4.310
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 391.600 47.372
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 442.638 47.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -51.038 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -450 18.756
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 -450 18.756
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -4.499 -45.109
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 23.950 51.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -9.731 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 33.681 51.836
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.815 8.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-332.839 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -332.839 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-932.798 -977.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -41.498 -175.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.753 -106.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.753 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.613 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -20.140 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -106.089
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
408.981 -529.876
Ödenen Temettüler
0 -1.020.207
Alınan Faiz
408.981 490.331
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-594.068 -1.788.543
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-594.068 -1.788.543
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.197.566 5.213.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.603.498 3.425.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.740.900 3.306.950
Finansal Yatırımlar
5 1.479.094 1.307.209
Ticari Alacaklar
6 212.795 604.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 69.095 511.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 143.700 92.662
Diğer Alacaklar
7 51.762 51.312
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 42.865 42.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.897 8.897
Peşin Ödenmiş Giderler
8 30.197 25.698
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 185.369 125.197
ARA TOPLAM
4.700.117 5.420.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.700.117 5.420.761
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 13.618 7.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 18.573 1.611
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 22.000 27.231
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.191 36.266
TOPLAM VARLIKLAR
4.754.308 5.457.027
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 82.515 58.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 16.861 26.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 65.654 31.973
Diğer Borçlar
7 114.504 192.319
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.010 111.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 44.010 111.025
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 0 332.839
ARA TOPLAM
241.029 694.748
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
241.029 694.748
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
49.760 61.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 49.760 61.836
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.760 61.836
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
290.789 756.584
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.463.519 4.700.443
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.128 -19.992
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.128 -19.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.128 -19.992
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -279.565 121.610
Net Dönem Karı veya Zararı
-255.788 -401.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.463.519 4.700.443
TOPLAM KAYNAKLAR
4.754.308 5.457.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 764.362 1.158.834 326.169 347.429
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
764.362 1.158.834 326.169 347.429
BRÜT KAR (ZARAR)
764.362 1.158.834 326.169 347.429
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.528.430 -1.910.588 -479.316 -634.026
Pazarlama Giderleri
17 -91.576 -120.253 -42.406 -26.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-855.644 -872.007 -195.553 -312.710
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-855.644 -872.007 -195.553 -312.710
Finansman Gelirleri
18 602.646 495.407 271.877 183.909
Finansman Giderleri
18 -2.275 -1.069 -2.246 -100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-255.273 -377.669 74.078 -128.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -515 8.982 1.211 -5.367
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-515 8.982 1.211 -5.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-255.788 -368.687 75.289 -134.268
DÖNEM KARI (ZARARI)
-255.788 -368.687 75.289 -134.268
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-255.788 -368.687 75.289 -134.268
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.864 -1.326 -2.881 -39.899
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 23.580 -1.658 -3.601 -49.874
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.716 332 720 9.975
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -4.716 332 720 9.975
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.864 -1.326 -2.881 -39.899
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-236.924 -370.013 72.408 -174.167
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-236.924 -370.013 72.408 -174.167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716307


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.552 Değişim: 0,00% Hacim : 33.322 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 21.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3686 Değişim: 0,01%
Düşük 7,3627 22.01.2021 Yüksek 7,3818
Açılış: 7,3679
8,9736 Değişim: -0,02%
Düşük 8,9597 22.01.2021 Yüksek 8,9924
Açılış: 8,9753
442,59 Değişim: -0,13%
Düşük 442,59 22.01.2021 Yüksek 443,92
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.