KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 19:43
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -29.186 521.064 620.753 6.112.631 0 6.112.631
Transferler
0 0 620.753 -620.753 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 38.573 -234.419 -195.846 0 -195.846
Kar Payları
-1.020.207 -1.020.207 -1.020.207
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 9.387 121.610 -234.419 4.896.578 0 4.896.578
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -19.992 121.610 -401.175 4.700.443 0 4.700.443
Transferler
0 0 -401.175 401.175 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 21.745 0 -331.077 -309.332 0 -309.332
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 1.753 -279.565 -331.077 4.391.111 0 4.391.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-761.464 -774.783
Dönem Karı (Zararı)
-331.077 -234.419
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-379.365 -459.573
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 2.855 2.457
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-16.007 -103.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-16.007 -103.247
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -330.700 -310.529
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -35.513 -48.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
89.846 -80.791
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 538.896 48.485
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 446.234 48.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 92.662 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -900 -3.246
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 -900 -3.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -6.766 -14.455
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.799 14.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -15.351 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 21.150 14.565
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.709 -126.140
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-110.709 -126.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-336.474 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4 -3.635 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -332.839 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-620.596 -774.783
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -99.370 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -41.498 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.120 -46.128
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.120 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.240 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.880 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 -46.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
344.706 -718.283
Ödenen Temettüler
0 -1.020.207
Alınan Faiz
344.706 301.924
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-438.878 -1.539.194
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-438.878 -1.539.194
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.197.566 5.213.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.758.688 3.674.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.854.066 3.306.950
Finansal Yatırımlar
5 1.406.579 1.307.209
Ticari Alacaklar
6 65.499 604.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 65.499 511.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 92.662
Diğer Alacaklar
7 52.212 51.312
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 43.315 42.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.897 8.897
Peşin Ödenmiş Giderler
8 32.464 25.698
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 162.436 125.197
ARA TOPLAM
4.573.256 5.420.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.573.256 5.420.761
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 9.205 7.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 19.095 1.611
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 20.069 27.231
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.369 36.266
TOPLAM VARLIKLAR
4.621.625 5.457.027
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 64.364 58.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 11.241 26.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 53.123 31.973
Diğer Borçlar
7 77.975 192.319
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 45.876 111.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 45.876 111.025
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 0 332.839
ARA TOPLAM
188.215 694.748
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
188.215 694.748
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
42.299 61.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 42.299 61.836
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.299 61.836
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
230.514 756.584
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.391.111 4.700.443
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.753 -19.992
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.753 -19.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.753 -19.992
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -279.565 121.610
Net Dönem Karı veya Zararı
-331.077 -401.175
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.391.111 4.700.443
TOPLAM KAYNAKLAR
4.621.625 5.457.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 438.193 811.405 210.484 384.320
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
438.193 811.405 210.484 384.320
BRÜT KAR (ZARAR)
438.193 811.405 210.484 384.320
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.049.114 -1.276.562 -472.097 -607.547
Pazarlama Giderleri
17 -49.170 -94.140 -26.057 -62.203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-660.091 -559.297 -287.670 -285.430
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-660.091 -559.297 -287.670 -285.430
Finansman Gelirleri
18 330.740 310.529 167.580 162.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19 -329.351 -248.768 -120.090 -122.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.726 14.349 2.347 12.447
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.726 14.349 2.347 12.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-331.077 -234.419 -117.743 -110.081
DÖNEM KARI (ZARARI)
-331.077 -234.419 -117.743 -110.081
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-331.077 -234.419 -117.743 -110.081
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.745 38.573 1.845 -66
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.745 38.573 1.845 -66
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.436 -9.643 -461 17
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27.181 48.216 2.306 -83
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.745 38.573 1.845 -66
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-309.332 -195.846 -115.898 -110.147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-309.332 -195.846 -115.898 -110.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703694


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.