KAP ***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

17.04.2024 - 20:06
KAP ***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 270.616.918 0 2.771.752 -12.162.420 88.277.834 -155.395.401 0 209.108.683 209.108.683
Transferler
19 2.241.665 -2.241.665
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-526.894 -1.191.478 -4.825.772 84.838.494 78.294.350 78.294.350
Dönem Karı (Zararı)
19 84.838.494 84.838.494 84.838.494
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -526.894 -1.191.478 -4.825.772 -6.544.144 -6.544.144
Sermaye Arttırımı
19 20.000.000 21.100.808 41.100.808 41.100.808
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 291.717.726 -526.894 1.580.274 -16.988.192 90.519.499 -157.637.066 84.838.494 328.503.841 328.503.841
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 291.717.726 -526.894 1.580.274 -16.988.192 90.519.499 -157.637.066 84.838.493 328.503.840 328.503.840
Transferler
19 5.544.603 79.293.890 -84.838.493
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-428.944 -816.261 -1.353.220 114.297.099 111.698.674 111.698.674
Dönem Karı (Zararı)
114.297.099 114.297.099 114.297.099
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -428.944 -816.261 -1.353.220 -2.598.425 -2.598.425
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 291.717.726 -955.838 764.013 -18.341.412 96.064.102 -78.343.176 114.297.099 440.202.515 440.202.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
476.396.384 -326.753.098
Dönem Karı (Zararı)
114.297.099 84.838.494
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
114.297.099 84.838.494
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
291.610.793 149.978.275
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 17.894.711 14.478.932
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.529.804 12.496.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 15.125.923 12.951.893
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 403.881 -455.740
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
104.168.118 56.455.101
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
104.168.118 56.455.101
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
28.020.546 847.816
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
28.020.546 847.816
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 95.342.515 81.670.198
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-16.574.857 -21.276.669
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
47.229.956 5.306.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
177.888.151 -490.136.461
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-174.363.272 -37.794.008
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
306.365.517 -353.584.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
306.365.517 -353.584.637
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.022.621 -102.983.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.022.621 -102.983.234
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.194.294 -3.012.423
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.194.294 -3.012.423
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
7.496.107 -166.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -9.372.254 -177.044
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.454.862 7.581.286
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.454.120 -2.360.490
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.000.742 9.941.776
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
583.796.043 -255.319.692
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -107.399.659 -71.433.406
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
63.908.104 10.271.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.055.790 -20.568.801
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.925.014 -7.658.681
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -6.130.776 -12.910.120
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
23 370.027 607.798
Alınan Faiz
75.593.867 30.232.741
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-259.456.720 303.213.790
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 41.100.807
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 41.100.807
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-62.885.964 370.241.833
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-62.885.964 370.241.833
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.838.142 -5.931.524
Ödenen Faiz
-178.440.824 -91.154.955
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.291.790 -11.042.371
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
280.847.768 -13.267.570
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-40.029.431 8.914.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
240.818.337 -4.353.441
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.309.415 79.662.856
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
316.127.752 75.309.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.906.759.569 4.379.520.178
Finansal Yatırımlar
5 223.958.306 74.905.064
Ticari Alacaklar
8 427.926.944 734.292.461
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,26 464.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
427.462.254 734.292.461
Diğer Alacaklar
9 167.700.967 204.093.615
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,26 814.989 5.602.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 166.885.978 198.491.606
Türev Araçlar
27 12.759.848 17.134.762
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 12.759.848 17.134.762
Peşin Ödenmiş Giderler
17 14.265.741 7.986.074
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 14.265.741 7.986.074
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.743.512 4.569.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 2.743.512 4.569.059
ARA TOPLAM
3.756.114.887 5.422.501.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.756.114.887 5.422.501.213
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.354 2.500.024
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.354 2.500.024
Maddi Duran Varlıklar
15.783.742 17.128.020
Tesis, Makine ve Cihazlar
10.315.615 13.760.457
Taşıtlar
1.973.178 74.908
Mobilya ve Demirbaşlar
922.864 657.585
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.572.085 2.635.070
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.587.077 7.601.787
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.298.594 14.962.177
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.298.594 14.962.177
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.223.840
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.410.607 42.192.008
TOPLAM VARLIKLAR
3.793.525.494 5.464.693.221
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
614.221.892 680.333.634
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 614.221.892 680.333.634
Banka Kredileri
0 348.637.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 479.289 3.705.067
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 111.972.603 80.696.001
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 501.770.000 247.294.805
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 506.810 12.798.600
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 506.810 12.798.600
Ticari Borçlar
8 2.610.982.068 4.307.105.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 66.703.812 120.254.484
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.544.278.256 4.186.851.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 42.401.265 46.126.928
Diğer Borçlar
9 37.207.002 29.710.895
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,26 3.951.609 5.945.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 33.255.393 23.765.275
Türev Araçlar
27 10.914.772 12.745.579
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 10.914.772 12.745.579
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.666.044 1.041.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.666.044 1.041.322
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 14.252.066 13.883.011
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.896.201 16.875.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 15.220.980 14.780.558
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.675.221 2.094.824
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.845.082 1.744.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.845.082 1.744.883
ARA TOPLAM
3.351.893.202 5.122.365.723
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.351.893.202 5.122.365.723
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 675.943
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
675.943
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
675.943
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.429.777 3.761.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.429.777 3.761.522
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 9.386.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.429.777 13.823.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.353.322.979 5.136.189.380
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
440.202.515 328.503.841
Ödenmiş Sermaye
19 35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 291.717.726 291.717.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -191.825 1.053.380
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -191.825 1.053.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -955.838 -526.894
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
764.013 1.580.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.341.412 -16.988.192
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 -18.341.412 -16.988.192
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 96.064.102 90.519.499
Yasal Yedekler
19 96.064.102 90.519.499
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-78.343.175 -157.637.066
Net Dönem Karı veya Zararı
114.297.099 84.838.494
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
440.202.515 328.503.841
TOPLAM KAYNAKLAR
3.793.525.494 5.464.693.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
20 24.283.213.008 19.280.399.664
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
730.469.847 500.228.311
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
2.040.755 5.232.989
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
23.550.702.406 18.774.938.364
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
20 -23.442.297.965 -18.633.161.342
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
20 -23.442.297.965 -18.633.161.342
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
840.915.043 647.238.322
BRÜT KAR (ZARAR)
840.915.043 647.238.322
Genel Yönetim Giderleri
21 -418.007.322 -336.848.108
Pazarlama Giderleri
21 -79.493.731 -72.372.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.876.854 2.775.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.115.598 -1.177.314
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
347.175.246 239.616.071
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
347.175.246 239.616.071
Finansman Gelirleri
23 312.487.162 464.217.864
Finansman Giderleri
23 -310.559.271 -418.753.131
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-139.463.523 -118.572.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
209.639.614 166.508.692
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-95.342.515 -81.670.198
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -107.768.714 -74.797.406
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 12.426.199 -6.872.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
114.297.099 84.838.494
DÖNEM KARI (ZARARI)
114.297.099 84.838.494
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
114.297.099 84.838.494
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-428.944 -526.894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -612.777 -702.526
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
183.833 175.632
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
183.833 175.632
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.169.481 -6.017.250
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.353.220 -4.825.772
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.353.220 -4.825.772
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-816.261 -1.191.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-816.261 -1.191.478
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.598.425 -6.544.144
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.698.674 78.294.350
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
111.698.674 78.294.350http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274106


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.