KAP ***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 20:17
KAP ***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18 1.058.437.650 303.283.841
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
67.116.424 38.967.540
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
595.454 550.267
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
990.725.772 263.766.034
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
18 -989.996.885 -267.800.360
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.440.765 35.483.481
BRÜT KAR (ZARAR)
68.440.765 35.483.481
Genel Yönetim Giderleri
19 -46.787.550 -35.318.239
Pazarlama Giderleri
19 -4.261.521 -1.920.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
868.127 280.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-359.455 -242.456
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.900.366 -1.716.965
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -9.215.993
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4,7 -141.361 -2.301.482
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.759.005 -13.234.440
Finansman Gelirleri
20 32.163.044 21.049.333
Finansman Giderleri
20 -34.980.739 -28.292.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.941.310 -20.477.358
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.748.724 2.538.303
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -6.987.873
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 3.239.149 2.538.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.192.586 -17.939.055
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.192.586 -17.939.055
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.338 5.392
Ana Ortaklık Payları
11.193.924 -17.944.447
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.586.645 7.452.057
Dönem Karı (Zararı)
11.193.924 -17.944.447
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.801.049 11.376.265
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 1.670.940 1.537.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
800.699 2.735.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.599.583 2.294.445
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 23.544 330.845
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.822.428 110.615
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.757.482 7.560.683
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6.757.482 7.560.683
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.103.303 -534.169
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.675.591 2.615.103
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.675.591 2.615.103
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.748.724 -2.538.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.063.745 15.280.069
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5.591.913 -1.784.355
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.570.393 22.736.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 2.265.209 1.588.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.835.602 21.148.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.763.364 7.395.121
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 50.510 -217.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 5.712.854 7.612.805
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-953.881 -2.133.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-953.881 -2.133.013
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.864.006 -4.921.624
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.077.637 -4.068.210
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.213.631 -853.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.030.742 -6.012.671
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.037.445 -3.424.459
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.993.297 -2.588.212
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.329.130 8.711.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 0 -1.052.488
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.257.515 -207.342
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-414.362 10.210.455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.473.532 -537.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -598.449 -314.794
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -3.875.083 -222.256
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.215.991
Alınan Temettüler
25 0 294.466
Alınan Faiz
4.059.170 1.237.048
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.621.072 -11.644.950
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.621.072 -11.644.950
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-39.621.072 -11.644.950
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.448.789 6.017.562
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.762.032 2.523.714
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.686.757 8.541.276
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 112.597.426 81.762.925
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 93.910.669 90.304.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 94.110.792 113.013.033
Finansal Yatırımlar
6 60.241.044 58.636.647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
53.822.128 52.932.834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
53.822.128 52.932.834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.418.916 5.703.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6.418.916 5.703.813
Ticari Alacaklar
8 171.944.814 170.870.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 619.847 2.885.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 171.324.967 167.985.325
Diğer Alacaklar
9 39.654.610 45.432.365
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 210.498 261.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 39.444.112 45.171.357
Türev Araçlar
25 1.078.360 4.948.509
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.400.180 4.780.626
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 691.852 0
Diğer Dönen Varlıklar
2.631.057 2.308.382
ARA TOPLAM
375.752.709 399.989.943
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 292.101 122.099
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
376.044.810 400.112.042
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
8 136.528.505 134.210.117
Diğer Alacaklar
9 171.485 157.094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 16.925.351 17.066.712
Maddi Duran Varlıklar
14 6.322.531 6.275.044
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.233.300 10.325.185
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.415.717 32.792.887
Şerefiye
15 29.198.326 29.198.326
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 7.217.391 3.594.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.072.457 156.840
Diğer Duran Varlıklar
107.085 11.869
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
208.293.685 202.513.002
TOPLAM VARLIKLAR
584.338.495 602.625.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 162.287.877 174.544.675
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 158.481.727 170.261.805
Banka Kredileri
13 138.471.453 129.736.826
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 20.010.274 40.524.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.806.150 4.282.870
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.806.150 4.282.870
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 32.313.551 51.376.773
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 0 17.836.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 32.313.551 33.539.954
Diğer Finansal Yükümlülükler
13 5.565.090 4.326.194
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
13 5.565.090 4.326.194
Ticari Borçlar
8 5.845.849 6.799.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 5.845.849 6.799.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 3.200.090 14.410.433
Diğer Borçlar
9 11.445.946 9.189.662
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 27.217 491.831
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.418.729 8.697.831
Türev Araçlar
25 2.493.717 4.505.403
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
2.493.717 4.505.403
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.168 208.325
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 6.866.920 952.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.679.940 11.167.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.217.856 9.728.921
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.462.084 1.438.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.847 250.087
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.847 250.087
ARA TOPLAM
242.749.995 277.731.540
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.749.995 277.731.540
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.557.214 50.890.612
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 0 17.227.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.557.214 33.662.888
Banka Kredileri
13 45.990.389 26.223.674
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 6.566.825 7.439.214
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.395.147 2.271.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.395.147 2.271.046
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 25.273.317 27.068.105
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11.420 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11.420 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.237.098 80.229.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
321.987.093 357.961.303
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
262.333.746 244.644.747
Ödenmiş Sermaye
17 137.730.842 137.730.842
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -4.020.977 -4.020.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 1.195.488 -311.779
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 1.195.488 -311.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 1.195.488 -311.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.373.110 17.385.302
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 16.354.076 11.973.975
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 6.019.034 5.411.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 6.019.034 5.411.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 93.861.359 32.588.633
Net Dönem Karı veya Zararı
11.193.924 61.272.726
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 17.656 18.994
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
262.351.402 244.663.741
TOPLAM KAYNAKLAR
584.338.495 602.625.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
137.730.842 -4.020.977 331.168 36.037.396 5.351.209 19.878.140 12.710.493 208.018.271 14.487 208.032.758
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
12.710.493 -12.710.493 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
529.194 1.200.090 890.178 -17.944.447 -15.324.985 5.392 -15.319.593
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
137.730.842 -4.020.977 860.362 37.237.486 6.241.387 32.588.633 -17.944.447 192.693.286 19.879 192.713.165
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
137.730.842 -4.020.977 32.588.633 61.272.726 244.644.747 18.994 244.663.741
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
61.272.726 -61.272.726 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.507.267 4.380.101 607.707 11.193.924 17.688.999 -1.338 17.687.661
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
137.730.842 -4.020.977 1.195.488 16.354.076 6.019.034 93.861.359 11.193.924 262.333.746 17.656 262.351.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.192.586 -17.939.055
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.507.267 529.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.884.084 661.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 -376.817 -132.298
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -376.817 -132.298
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.987.808 2.090.268
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 4.380.101 1.200.090
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 759.634 1.141.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 759.634 1.141.254
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-151.927 -251.076
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-151.927 -251.076
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.495.075 2.619.462
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.687.661 -15.319.593
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.338 5.006
Ana Ortaklık Payları
17.688.999 -15.324.599http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941556


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 95.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7035 Değişim: 1,33%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7474
Açılış: 32,2736
34,9814 Değişim: 0,22%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0776
Açılış: 34,9034
2.448,43 Değişim: 2,40%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.454,84
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.