" />

KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.06.2022 - 00:06
KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 -467.637 1.609.279 894.778 -35.206.111 -61.980.308 8.593.402 8.593.402
Diğer Düzeltmeler
605.876 29.441 635.317 635.317
Transferler
-61.980.308 61.980.308
Dönem Karı (Zararı)
-12.765.087 -12.765.087 -12.765.087
Dönem Sonu Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 138.239 1.609.279 894.778 -97.156.978 -12.765.087 -3.536.368 -3.536.368
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 138.239 1.609.279 894.778 -97.156.978 -12.765.087 -3.536.368 -3.536.368
Transferler
-12.765.087 -3.536.368 -3.536.368
Dönem Karı (Zararı)
-51.822.226 -51.822.226 -51.822.226
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.540 73.540 73.540
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-18.426.058 -18.426.058 -18.426.058
Dönem Sonu Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 64.699 1.609.279 894.778 -128.348.123 -73.858.192 -73.858.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
997.856 2.971.196
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
1.105.482 27.439.148
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.105.475 22.071.289
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
7 5.642.330
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
0 -274.471
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-107.626 -24.986.897
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-30.000 -21.421.104
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
0 -3.037.473
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-77.626 -507.173
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
0 -21.147
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
997.856 2.452.251
Alınan Faiz
518.945
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.608.959 -1.866.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.283.933
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.283.933
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.770
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.770
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-479.600 -22.387.118
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-479.600 -22.387.118
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 19.238.281
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 19.238.281
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.129.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-518.256 -737.499
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
516.364
Kredilerden Nakit Girişleri
516.364
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-690.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-690.000
Ödenen Faiz
-649.398
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
171.744 -163.835
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-440.630
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.129.359 367.023
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 43.119
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.129.359 410.142
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.618.917 5.208.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.489.558 5.618.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.489.558 5.618.917
Finansal Yatırımlar
0 163.835
Ticari Alacaklar
368.234 73.834.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 368.234 73.834.053
Diğer Alacaklar
511.793 7.570.818
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.639 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 509.154 7.570.818
Stoklar
9 20.064.375 23.611.653
Peşin Ödenmiş Giderler
2.838.964 23.865.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.838.964 23.865.201
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 100.401 100.401
Diğer Dönen Varlıklar
1.878.182 1.812.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.878.182 1.812.756
ARA TOPLAM
27.251.507 136.577.634
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
3.697.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.251.507 140.275.487
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 1.013.931
Diğer Alacaklar
21.213 346.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 21.213 346.880
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 9.194.567 9.194.567
Maddi Duran Varlıklar
97.627.762 95.228.525
Arazi ve Arsalar
37.248.037 37.208.036
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.300.964 1.338.052
Binalar
18.624.055 15.629.838
Tesis, Makine ve Cihazlar
37.391.567 37.838.351
Taşıtlar
779.271 846.847
Mobilya ve Demirbaşlar
2.283.868 2.367.401
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.136.415 974.149
Lisanslar
797.732 635.466
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
338.683 338.683
Peşin Ödenmiş Giderler
6.340 6.340
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.340 6.340
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23.668.274 53.732
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
131.654.571 106.818.124
TOPLAM VARLIKLAR
158.906.078 247.093.611
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.701.484 26.119.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.701.484 26.119.200
Banka Kredileri
7 49.701.484 26.119.200
Ticari Borçlar
34.297.515 62.918.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 34.297.515 62.918.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 18.958.041 25.371.397
Diğer Borçlar
31.972.873 8.406.585
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 266 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 31.972.607 8.406.585
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 12.901.581 32.667.413
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 30.978 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.355.830 2.327.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 136.448 108.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.219.382 2.219.382
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.066.718 17.253.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 12.066.718 17.253.574
ARA TOPLAM
162.285.020 175.064.235
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.285.020 175.064.235
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.134.455 51.105.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.134.455 51.105.467
Banka Kredileri
7 30.134.455 51.105.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
196.355 131.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 196.355 131.733
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 20.474.389 24.082.890
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 19.674.051 245.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.479.250 75.565.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
232.764.270 250.629.979
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-73.858.192 -3.536.368
Ödenmiş Sermaye
19 39.835.110 39.835.110
Sermaye Düzeltme Farkları
18.274.812 18.274.812
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.184.925 -1.184.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.883.103 46.956.643
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.883.103 46.956.643
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 46.818.404 46.818.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 64.699 138.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.609.279 1.609.279
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.609.279 1.609.279
Diğer Yedekler
19 894.778 894.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-128.348.123 -97.156.978
Net Dönem Karı veya Zararı
-51.822.226 -12.765.087
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-73.858.192 -3.536.368
TOPLAM KAYNAKLAR
158.906.078 247.093.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 551.721 1.277.053
Satışların Maliyeti
20 -27.435 -4.795.376
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
524.286 -3.518.323
BRÜT KAR (ZARAR)
524.286 -3.518.323
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.486.463 -2.050.064
Pazarlama Giderleri
21 -211.864 -139.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 17.887.265 5.642.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -83.038.586 -8.890.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-67.325.362 -8.956.278
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 12.501 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -844.923
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-67.312.861 -9.801.201
Finansman Gelirleri
24 8 55.501
Finansman Giderleri
24 -9.750.992 -690.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-77.063.845 -10.436.109
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25.241.619 -1.888.348
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -136.678 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 25.378.297 -1.888.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-51.822.226 -12.324.457
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-440.630
DÖNEM KARI (ZARARI)
-51.822.226 -12.765.087
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-51.822.226 -12.765.087
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.638 647.749
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.998 830.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.360 -182.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
7.360 -182.700
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.638 647.749
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.846.864 -12.117.338
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-51.846.864 -12.117.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036614


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: 0,00% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0933 Değişim: 0,09%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,3158 Değişim: 0,33%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.625,71 Değişim: 0,44%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.628,47
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.