KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 19:09
KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -6.832.702 1.608.681 894.778 8.651.437 -43.012.951 65.052.644 65.052.644
Diğer Düzeltmeler
-802.126 -802.126 -802.126
Transferler
598 -43.013.546 43.012.951 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-61.980.308 -61.890.308 -61.890.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.323.195 6.323.192 6.323.192
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -509.510 1.609.279 894.778 -35.164.238 -61.980.308 8.593.402 8.593.402
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -509.510 1.609.279 894.778 -35.164.238 -61.980.308 8.592.402 8.592.402
Diğer Düzeltmeler
29.441 29.441 29.441
Transferler
-61.980.308 61.980.308 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-12.765.087 -12.765.087 -12.765.087
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
605.876 605.876 605.876
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 96.366 1.609.279 894.778 -97.115.105 -3.536.368 -3.536.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.971.196 4.535.972
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
27.439.148 121.852.038
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
22.071.289 111.906.062
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
5.642.330 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
-274.471 9.945.976
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-24.986.897 -128.661.304
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-21.421.104 -114.875.203
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-3.037.473 -950.883
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-507.173 -4.938.839
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-21.147 -7.896.379
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
2.452.251 -6.809.266
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
518.945 11.345.238
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.866.674 43.845.124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.283.933 44.696.815
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.283.933 44.696.815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.770 -851.691
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.770 -851.691
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-22.387.118 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-22.387.118 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
19.238.281 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
19.238.281 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-573.664 -45.326.754
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
516.364 240.182.246
Kredilerden Nakit Girişleri
516.364 240.182.246
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -266.448.439
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -265.856.712
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -591.727
Ödenen Faiz
-649.398 -19.084.706
Alınan Faiz
0 24.145
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-440.630 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
530.858 3.054.342
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
43.119 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
573.977 3.054.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.208.775 2.154.433
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.782.752 5.208.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.618.917 4.908.138
Finansal Yatırımlar
163.835 300.637
Vadeli Mevduatlar
163.835 300.637
Ticari Alacaklar
73.834.053 74.323.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
73.834.053 74.323.950
Diğer Alacaklar
7.570.818 256.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.570.818 256.431
Stoklar
23.611.653 24.077.271
Peşin Ödenmiş Giderler
23.865.201 486.214
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.865.201 486.214
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
100.401 84.916
Diğer Dönen Varlıklar
1.812.756 1.433.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.812.756 1.433.968
ARA TOPLAM
136.577.634 105.871.525
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
3.697.853 3.697.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.275.487 109.569.378
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1.008.931 1.008.931
Diğer Alacaklar
346.880 346.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
346.880 346.880
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9.194.567 9.194.567
Maddi Duran Varlıklar
95.228.525 99.306.942
Arazi ve Arsalar
37.208.036 37.208.036
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.338.052 1.356.546
Binalar
15.629.838 15.835.103
Tesis, Makine ve Cihazlar
37.838.351 41.506.512
Taşıtlar
846.847 885.000
Mobilya ve Demirbaşlar
2.367.401 2.515.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
974.149 1.020.915
Bilgisayar Yazılımları
974.149 1.020.915
Peşin Ödenmiş Giderler
6.340 24.823
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.340 24.823
Ertelenmiş Vergi Varlığı
53.732
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.818.124 110.908.058
TOPLAM VARLIKLAR
247.093.611 220.477.436
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.119.200 26.216.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.119.200 26.216.200
Banka Kredileri
26.119.200 26.216.200
Ticari Borçlar
62.918.513 34.211.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
62.918.513 34.211.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25.371.397 22.555.976
Diğer Borçlar
8.406.585 1.854.831
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.406.585 1.854.831
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.667.413 34.409.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.667.413 34.409.764
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.327.553 2.356.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
108.171 132.018
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.219.382 2.224.455
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.253.574 16.636.537
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.253.574 16.636.537
ARA TOPLAM
175.064.235 138.241.168
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
175.064.235 138.241.168
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.105.467 50.492.103
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.105.467 50.492.103
Banka Kredileri
51.105.467 50.492.103
Uzun Vadeli Karşılıklar
131.733 881.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
131.733 881.456
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24.082.890 22.023.653
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
245.654 245.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
245.654 245.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.565.744 73.642.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.629.979 211.884.034
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-3.536.368 8.593.402
Ödenmiş Sermaye
39.835.110 39.835.110
Sermaye Düzeltme Farkları
18.274.812 18.274.812
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.184.925 -1.184.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.956.643 46.308.894
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.956.643 46.308.894
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
46.818.404 46.818.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
138.239 -509.510
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.609.279 1.609.279
Yasal Yedekler
1.609.279 1.609.279
Diğer Yedekler
894.778 894.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-97.156.978 -35.164.238
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.765.087 -61.980.308
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-3.536.368 8.593.402
TOPLAM KAYNAKLAR
247.093.611 220.477.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.277.053 113.051.274
Satışların Maliyeti
-4.795.376 -124.366.863
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.518.323 -11.315.589
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.518.323 -11.315.589
Genel Yönetim Giderleri
-2.050.064 -12.823.767
Pazarlama Giderleri
-139.510 -4.067.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.642.330 4.243.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.890.711 -986.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.956.278 -24.949.785
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-844.923 -6.530.008
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.801.201 -31.479.793
Finansman Gelirleri
55.501 1.923.599
Finansman Giderleri
-690.409 -21.547.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.436.109 -51.104.191
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.888.348 -3.906.887
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -3.906.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.888.348 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.324.457 -55.011.078
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-440.630 -6.969.230
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.765.087 -61.980.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.765.087 -61.980.308
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
647.749 6.323.192
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
830.449 6.466.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-182.700 -143.533
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
647.749 6.323.192
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.117.338 -55.657.116
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.117.338 -55.657.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917472


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.