KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.12.2020 - 20:14
KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -6.832.702 1.608.681 894.778 8.651.437 -43.012.951 65.052.644 65.052.644
Transferler
598 -43.013.549 43.012.951
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.446.584 4.446.584 4.446.584
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-802.126 -802.126 -802.126
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -2.386.118 1.609.279 894.778 -35.164.238 -13.531.184 55.165.918 55.165.918
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -509.510 1.609.279 894.778 -35.164.238 -61.980.308 8.593.402 8.593.402
Transferler
-61.980.308 61.980.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
605.876 605.876 605.876
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.432 -12.432 -12.432
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 96.366 1.609.279 894.778 -97.156.978 -12.152.173 -2.965.327 -2.965.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.960.707 3.257.660
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
26.823.153 69.101.646
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
21.478.921 67.759.720
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
5.523.322 1.539.050
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
-179.090 -197.124
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-24.344.685 -71.087.381
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-20.620.761 -58.149.670
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-3.037.460 -1.772.974
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-685.817 -11.162.787
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-647 -1.950
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
2.478.468 -1.985.735
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
482.239 5.243.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.916.711 13.749.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.283.933 15.907.952
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.283.933 15.907.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.770 -2.158.677
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.770 -2.158.677
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-22.437.155 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-22.437.155 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
19.238.281 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
19.238.281 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-478.912 -15.761.900
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
611.364 71.246.012
Kredilerden Nakit Girişleri
611.364 71.246.012
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -78.964.219
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -78.964.219
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -18
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -298.642
Ödenen Faiz
-649.646 -5.384.573
Alınan Faiz
0 8.272
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-440.630 -2.368.732
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
565.084 1.245.035
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
50.219 -564.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
615.303 680.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.208.775 2.154.433
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.824.078 2.835.246


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.660.243 4.908.138
Finansal Yatırımlar
5 163.835 300.637
Vadeli Mevduatlar
163.835 300.637
Ticari Alacaklar
7 74.269.866 74.323.950
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.849.570 74.323.950
Diğer Alacaklar
11 7.558.302 256.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.558.302 256.431
Stoklar
9 23.721.809 24.077.271
Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.792.059 486.214
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.300.943
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.491.116 486.214
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 100.401 84.916
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.727.727 1.433.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.727.727 1.433.968
ARA TOPLAM
136.994.242 105.871.525
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
3.697.853 3.697.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.692.095 109.569.378
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1.008.931 1.008.931
Diğer Alacaklar
11 346.880 346.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
346.880 346.880
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 9.194.567 9.194.567
Maddi Duran Varlıklar
13 95.274.001 99.306.942
Arazi ve Arsalar
37.208.036 37.208.036
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.338.052 1.356.546
Binalar
15.643.157 15.835.103
Tesis, Makine ve Cihazlar
37.860.150 41.506.512
Taşıtlar
850.214 885.000
Mobilya ve Demirbaşlar
2.374.392 2.515.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 977.903 1.020.915
Bilgisayar Yazılımları
977.903 1.020.915
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.340 24.823
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.340 24.823
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.813.622 110.908.058
TOPLAM VARLIKLAR
247.505.717 220.477.436
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 26.214.200 26.216.200
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.214.200 26.216.200
Banka Kredileri
26.214.200 26.216.200
Ticari Borçlar
7 62.884.280 34.211.387
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12.685.880 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
50.198.400 34.211.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 25.203.129 22.555.976
Diğer Borçlar
11 8.406.585 1.854.831
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.852.986 1.852.986
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.553.599 1.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 32.652.709 34.409.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.652.709 34.409.764
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.314.411 2.356.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
95.029 132.018
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
2.219.382 2.224.455
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 17.227.220 16.636.537
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.227.220 16.636.537
ARA TOPLAM
174.902.534 138.241.168
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.902.534 138.241.168
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 51.105.467 50.492.103
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.105.467 50.492.103
Banka Kredileri
51.105.467 50.492.103
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 134.499 881.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
134.499 881.456
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 24.082.890 22.023.653
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 245.654 245.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
245.654 245.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.568.510 73.642.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.471.044 211.884.034
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-2.965.327 8.593.402
Ödenmiş Sermaye
17 39.835.110 39.835.110
Sermaye Düzeltme Farkları
18.274.812 18.274.812
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.184.925 -1.184.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 46.914.770 46.308.894
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.914.770 46.308.894
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
46.818.404 46.818.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
96.366 -509.510
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.609.279 1.609.279
Yasal Yedekler
1.609.279 1.609.279
Diğer Yedekler
894.778 894.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-97.156.978 -35.164.238
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.152.173 -61.980.308
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-2.965.327 8.593.402
TOPLAM KAYNAKLAR
247.505.717 220.477.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.171.704 71.154.725
Satışların Maliyeti
-4.151.076 -75.583.263
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.979.372 -4.428.538
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.979.372 -4.428.538
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.859.076 -6.363.426
Pazarlama Giderleri
22 -139.510 -2.745.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.523.322 3.069.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -8.890.698 -745.167
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.345.334 -11.213.059
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 0 4.281.792
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -849.805 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.195.139 -6.931.267
Finansman Gelirleri
24 55.501 634.491
Finansman Giderleri
24 -683.557 -7.808.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.823.195 -14.105.164
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.888.348 2.942.712
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.888.348 2.942.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.711.543 -11.162.452
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26 -440.630 -2.368.732
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.152.173 -13.531.184
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.152.173 -13.531.184
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
605.876 4.446.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
776.765 5.700.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-170.889 -1.254.164
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-170.889 -1.254.164
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
605.876 4.446.584
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.546.297 -9.084.600
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.546.297 -9.084.600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891081


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.879 Değişim: 1,17% Hacim : 22.745 Mio.TL Son veri saati : 16:24
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,3939 Değişim: 0,65%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5409
Açılış: 13,3069
15,2573 Değişim: 1,28%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3788
Açılış: 15,064
768,23 Değişim: 0,91%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 774,67
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.