KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

20.03.2020 - 19:22
KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 1.160.690 48.893.523 -6.574.880 2.999.730 3.704.703 4.791.901 111.900.664
Transferler
4.791.901 -4.791.901
Dönem Karı (Zararı)
-43.012.951 -43.012.951
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
350.858 350.858
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.160.690 -2.075.119 -257.822 -1.391.049 698.753 -4.185.927
Dönem Sonu Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 0 46.818.404 -6.832.702 1.608.681 9.546.215 -43.012.951 65.052.644 65.052.644
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -6.832.702 1.608.681 894.778 8.651.437 -43.012.951 0
Transferler
598 -43.013.549 43.012.951
Dönem Karı (Zararı)
-61.980.308
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.323.192 -802.126 5.521.066
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -509.510 1.609.279 894.778 -35.164.238 -61.980.308 8.593.402 8.593.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.535.972 22.595.388
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
121.852.038 168.221.021
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
111.906.062 162.263.456
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
0 7.323
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
9.945.976 5.950.242
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-128.661.304 -144.528.642
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-114.875.203 -104.446.200
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-950.883
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.938.839 -33.352.447
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-7.896.379 -6.729.995
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-6.809.266 23.692.379
Ödenen Faiz
0 -79.776
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11.345.238 -1.017.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
43.845.124 -3.966.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.696.815 795.917
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.696.815 795.917
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-851.691 -4.647.192
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-851.691 -4.647.192
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -115.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.326.754 -15.766.308
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
240.182.246 114.027.315
Kredilerden Nakit Girişleri
240.182.246 114.027.315
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-266.448.439 -114.074.722
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-265.856.712 -113.434.114
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-591.727 -640.608
Ödenen Faiz
-19.084.706 -15.771.722
Alınan Faiz
24.145 52.821
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.054.342 2.862.805
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -7.483.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.054.342 -4.620.628
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.154.433 6.660.061
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.208.775 2.039.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.908.138 2.039.433
Finansal Yatırımlar
5 300.637 115.000
Vadeli Mevduatlar
300.637 115.000
Ticari Alacaklar
7 74.323.950 76.994.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
74.323.950 76.994.296
Diğer Alacaklar
11 256.431 590.367
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
256.431 590.367
Stoklar
9 24.077.271 63.109.563
Peşin Ödenmiş Giderler
10 486.214 3.243.572
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
486.214 3.243.572
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 84.916 174.984
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.433.968 426.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.433.968 426.505
ARA TOPLAM
105.871.525 146.693.720
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
3.697.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
109.569.378 146.693.720
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1.008.931 0
Diğer Alacaklar
11 346.880 346.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
346.880 346.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 9.194.567 54.857.677
Maddi Duran Varlıklar
13 99.306.942 107.889.467
Arazi ve Arsalar
37.208.036 37.248.036
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.356.546 1.390.496
Binalar
15.835.103 19.632.542
Tesis, Makine ve Cihazlar
41.506.512 45.846.044
Taşıtlar
885.000 1.003.259
Mobilya ve Demirbaşlar
2.515.745 2.769.090
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.020.915 1.111.300
Bilgisayar Yazılımları
99.067 150.429
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
921.848 960.871
Peşin Ödenmiş Giderler
10 24.823 110.123
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.823 110.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.908.058 164.320.022
TOPLAM VARLIKLAR
220.477.436 311.013.742
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.216.200 75.395.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 26.216.200 75.395.942
Banka Kredileri
26.216.200 75.395.942
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 3.958.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 3.958.799
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 3.958.799
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 0 192.669
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 192.669
Ticari Borçlar
7 34.211.387 53.281.291
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
34.211.387 53.281.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 22.555.976 7.072.544
Diğer Borçlar
11 1.854.831 1.853.919
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.852.986 1.853.003
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.845 916
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
34.409.764 41.208.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 34.409.764 41.208.686
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.356.473 13.530.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
132.018 10.832.347
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.224.455 2.697.734
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 16.636.537 1.061.046
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.636.537 1.061.046
ARA TOPLAM
138.241.168 197.554.977
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.241.168 197.554.977
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 50.492.103 24.117.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.492.103 24.117.243
Diğer Borçlar
16 245.654 19.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
245.654 19.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 881.456 2.226.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
881.456 2.226.817
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 22.023.653 22.042.651
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22.023.653 22.042.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.642.866 48.406.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
211.884.034 245.961.098
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.593.402 65.052.644
Ödenmiş Sermaye
17 39.835.110 39.835.110
Sermaye Düzeltme Farkları
18.274.812 18.274.812
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.184.925 -1.184.925
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 46.308.894 39.985.702
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.308.894 39.985.702
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
46.818.404 46.818.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-509.510 -6.832.702
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.609.279 1.608.681
Yasal Yedekler
1.609.279 1.608.681
Diğer Yedekler
894.778 894.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-35.164.238 8.651.437
Net Dönem Karı veya Zararı
-61.980.308 -43.012.951
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.593.402 65.052.644
TOPLAM KAYNAKLAR
220.477.436 311.013.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 113.051.274 150.254.474
Satışların Maliyeti
21 -124.366.863 -139.023.770
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-11.315.589 11.230.704
BRÜT KAR (ZARAR)
22 -11.315.589 11.230.704
Genel Yönetim Giderleri
22 -12.823.767 -10.042.639
Pazarlama Giderleri
22 -4.067.914 -12.059.193
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.243.485 9.240.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -986.000 -10.025.731
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.949.785 -11.656.702
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 -5.010.008 112.596
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -1.520.000 -1.233.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 7.323
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-31.479.793 -12.770.511
Finansman Gelirleri
24 1.923.599 5.833.163
Finansman Giderleri
24 -21.547.997 -35.419.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-51.104.191 -42.356.756
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.906.887 -656.195
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.906.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -656.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-55.011.078 -43.012.951
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.969.230
DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.980.308 -43.012.951
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-61.980.308 -43.012.951
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 6.323.192 -2.332.941
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.466.725 -1.633.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-143.533 -699.454
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-2.075.119
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-143.533 1.375.665
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.323.192 -2.332.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.657.116 -45.345.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-55.657.116 -45.345.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831180


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.