KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 21:56
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 4.064.109.228 2.165.124.022 2.588.272.385 1.106.016.726
Satışların Maliyeti
22 -3.872.036.537 -2.065.104.269 -2.469.467.464 -1.067.818.193
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
192.072.691 100.019.753 118.804.921 38.198.533
BRÜT KAR (ZARAR)
192.072.691 100.019.753 118.804.921 38.198.533
Genel Yönetim Giderleri
23 -19.184.763 -8.871.789 -10.053.800 -3.832.761
Pazarlama Giderleri
23 -61.703.654 -23.963.998 -36.757.362 -10.906.945
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -20.765 -46.997 -7.650 -1.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 146.952.297 89.086.163 71.469.154 40.291.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -67.688.159 -31.309.271 -32.820.692 -15.862.938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
190.427.647 124.913.861 110.634.571 47.885.244
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 554.065 507.890 270.527 117.787
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -102.008 0 -102.008
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
25 -650.167 -165.910 -383.579 30.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 129.808 504.221 -42.918 277.007
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
190.461.353 125.658.054 110.478.601 48.208.880
Finansman Gelirleri
26 157.964.685 105.692.884 72.275.702 59.871.108
Finansman Giderleri
26 -320.073.789 -201.184.575 -169.669.535 -103.932.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.352.249 30.166.363 13.084.768 4.147.242
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31.219 -5.929.151 3.836.866 657.190
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.059.683 -2.209.368 -1.408.142 -186.901
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 2.090.902 -3.719.783 5.245.008 844.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.383.468 24.237.212 16.921.634 4.804.432
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.383.468 24.237.212 16.921.634 4.804.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.383.468 24.237.212 16.921.634 4.804.432
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,14860000 0,29380000 0,08860000 0,05820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği -1.695.041
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 305.853.703 123.601.479
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,29 459.395.526 -10.813.303
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,29 6.275.856 11.998.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.240.228 -15.704.338
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-18.240.228 -15.704.338
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
271.485.312 183.425.735
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -107.083
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-118.712.408 -50.504.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
517.784 281.119
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 517.784 281.119
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -51.468.516 -19.225.782
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -50.002.802 -19.225.782
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.465.714 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-68.288.676 -31.559.972
Alınan Temettüler
527.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.302.312 235.218.805
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
291.983.578 444.606.602
Kredilerden Nakit Girişleri
6 291.983.578 444.606.602
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-236.059.641 -185.493.534
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-236.059.641 -185.493.534
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13,6 -1.008.734 0
Ödenen Faiz
26 -53.313.305 -28.881.721
Alınan Faiz
26 8.700.414 4.987.458
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
163.075.216 368.032.822
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.735.920 7.134.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
177.811.136 375.167.119
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 327.845.182 148.566.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 505.656.318 523.733.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 505.656.318 327.845.182
Finansal Yatırımlar
5 25.984.373 32.104.780
Ticari Alacaklar
1.046.905.997 430.505.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,29 22.566.405 1.384.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.024.339.592 429.121.106
Diğer Alacaklar
16.853.281 15.144.060
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,29 600 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.852.681 15.144.060
Türev Araçlar
9 84.434.797 10.668.553
Stoklar
10 156.876.885 459.113.825
Peşin Ödenmiş Giderler
11 83.613.297 48.896.941
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
83.613.297 48.896.941
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 694.075 1.262.430
Diğer Dönen Varlıklar
20 14.096.834 13.557.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.096.834 13.557.419
ARA TOPLAM
1.935.115.857 1.339.099.007
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.935.115.857 1.339.099.007
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10.197.097 10.197.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.197.097 10.197.097
Diğer Alacaklar
284.414 285.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 284.414 285.615
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 4.482.627 4.936.299
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 12.863.685 12.863.685
Maddi Duran Varlıklar
16 325.117.093 285.597.731
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 4.561.256 2.395.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.662.885 1.356.251
Peşin Ödenmiş Giderler
11 760.655 3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 27.238.790 13.566.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
388.168.502 334.240.587
TOPLAM VARLIKLAR
2.323.284.359 1.673.339.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
462.186.168 340.126.709
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
462.186.168 340.126.709
Banka Kredileri
6 462.186.168 340.126.709
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 223.982.143 185.994.988
Ticari Borçlar
862.703.566 392.005.623
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,29 4.318.299 89.877
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 858.385.267 391.915.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.640.793 1.818.309
Diğer Borçlar
20.932.696 15.479.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,29 20.769.252 14.959.964
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 163.444 519.359
Türev Araçlar
9 10.924.115 2.017.984
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 27.214.089 20.913.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.214.089 20.913.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 61.225
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.950.110 6.613.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 758.041 45.101
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.192.069 6.568.644
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 14.098.300 8.386.538
ARA TOPLAM
1.631.631.980 973.418.067
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.631.631.980 973.418.067
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 230.098.802 293.157.916
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.498.554 2.564.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 3.498.554 2.564.363
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 31.090.936 19.690.766
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
264.688.292 315.413.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.896.320.272 1.288.831.112
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
426.964.087 384.508.482
Ödenmiş Sermaye
190.970.000 84.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.269.029 57.194.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
60.780.053 61.443.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.836.534 61.443.837
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
62.149.360 62.149.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.312.826 -705.523
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-56.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.089.509 15.353.588
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.089.509 15.353.588
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.102.037 7.726.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
91.369.991 115.008.531
Net Dönem Karı veya Zararı
28.383.468 43.282.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
426.964.087 384.508.482
TOPLAM KAYNAKLAR
2.323.284.359 1.673.339.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 0 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 273.293.802 0 273.293.802
Transferler
-20.639 27.015.990 -26.995.351 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.117.979 78.818 7.134.297 24.237.212 65.568.306 0 65.568.306
Dönem Karı (Zararı)
24.237.212 24.237.212 0 24.237.212
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.117 61.299.398 -521.612 0 11.480.428 11.171.315 111.532.483 24.237.212 338.862.108 0 338.862.108
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.726.207 115.008.531 43.282.290 384.508.482 0 384.508.482
Transferler
28.383.468 28.383.468 0 28.383.468
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-607.303 -56.481 14.735.921 14.072.136 0 14.072.136
Sermaye Arttırımı
106.470.000 -41.925.000 -64.545.000
Dönem Sonu Bakiyeler
190.970.000 0 15.269.029 62.149.360 -1.312.826 -56.481 30.089.509 10.102.037 91.369.991 28.383.468 426.964.087 0 426.964.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28.383.468 24.237.212 16.921.634 4.804.432
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-663.784 34.196.797 -561.980 2.412
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 43.735.705 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-788.706 101.048 -656.493 -2.202
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-73.351 0 -73.351 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-73.351 0 -73.351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
198.273 -9.639.956 167.864 4.614
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -9.639.956 0 4.614
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
181.402 0 150.993 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
16.871 0 16.871 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.735.920 7.134.297 5.363.703 1.989.427
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.735.920 7.134.297 5.363.703 1.989.427
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
14.735.920 7.134.297 5.363.703 1.989.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.072.136 41.331.094 4.801.723 1.991.839
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.455.604 65.568.306 21.723.357 6.796.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
42.455.604 65.568.306 21.723.357 6.796.271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959179


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6393 Değişim: -0,09%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,6498
Açılış: 8,6468
10,1450 Değişim: 0,05%
Düşük 10,1244 20.09.2021 Yüksek 10,1557
Açılış: 10,1402
487,38 Değişim: -0,13%
Düşük 486,90 20.09.2021 Yüksek 488,04
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.