KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2021 - 19:53
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 4.344.809.129 3.052.037.806
Satışların Maliyeti
30 -4.141.713.998 -2.892.155.932
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.095.131 159.881.874
BRÜT KAR (ZARAR)
203.095.131 159.881.874
Genel Yönetim Giderleri
31 -20.376.206 -13.890.975
Pazarlama Giderleri
31 -69.972.865 -42.862.813
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -86.517 -123.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 209.046.253 143.406.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -135.702.758 -92.289.385
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
186.003.038 154.121.607
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.581.016 2.391.507
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -105.630 -118.445
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
32 -76.521 34.110
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 867.151 601.824
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
190.269.054 157.030.603
Finansman Gelirleri
34 371.238.230 130.008.931
Finansman Giderleri
34 -517.753.882 -250.998.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.753.402 36.041.237
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -471.112 -9.045.886
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.771.719 -2.439.522
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.300.607 -6.606.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.282.290 26.995.351
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.282.290 26.995.351
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
43.282.290 26.995.351
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 37 0,51220000 0,32720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.619.598 -54.442.793
Dönem Karı (Zararı)
29 43.282.290 26.995.351
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.507.773 9.101.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.826.810 5.902.392
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.727.084 719.639
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.922.581 -4.126.789
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.123.540 6.606.364
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-233.409.661 -90.539.750
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 110.240.724 -120.365.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.671.472 -9.342.509
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -156.144.584 -154.092.363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -182.929.213 178.652.741
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 11.697.559 3.749.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.602.675 10.858.331
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-184.619.598 -54.442.793
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-117.860.720 -81.202.922
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7/18 -29.871.854 -1.666.434
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21/22 1.360.645 166.734
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.184.898 -46.522.881
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.363.685 -1.700.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.800.928 -31.480.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
470.751.644 48.073.834
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.031.145 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
781.807.387 519.761.499
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-278.772.750 -436.577.903
Ödenen Faiz
34 -67.277.007 -48.841.991
Alınan Faiz
34 12.962.869 13.732.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
168.271.326 -87.571.881
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.007.457 2.868.824
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
179.278.783 -84.703.057
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 148.566.399 233.269.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 327.845.182 148.566.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 327.845.182 148.566.399
Finansal Yatırımlar
7 32.104.780 2.556.735
Ticari Alacaklar
10 430.505.817 542.120.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.384.711 3.074.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
429.121.106 539.046.148
Diğer Alacaklar
11 15.144.060 9.638.349
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 15.144.060 9.638.349
Türev Araçlar
13 10.668.553 4.094.473
Stoklar
14 459.113.825 302.969.241
Peşin Ödenmiş Giderler
16 48.896.941 46.484.266
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 415.012 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 48.481.929 46.484.266
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 1.262.430
Diğer Dönen Varlıklar
28 13.557.419 8.962.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.557.419 8.962.226
ARA TOPLAM
1.339.099.007 1.065.392.461
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.339.099.007 1.065.392.461
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 10.197.097 8.822.866
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.197.097 8.822.866
Diğer Alacaklar
11 285.615 1.119.854
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 285.615 1.119.854
Türev Araçlar
13 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 4.936.299 4.612.490
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 12.863.685 11.500.000
Maddi Duran Varlıklar
21 287.993.310 179.250.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 1.356.251 365.879
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.356.251 365.879
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.042.014 3.042.014
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.042.014 3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 13.566.316 6.393.414
Diğer Duran Varlıklar
28 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
334.240.587 215.107.051
TOPLAM VARLIKLAR
1.673.339.594 1.280.499.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 340.126.709 101.222.155
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 185.994.988 81.548.763
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 392.005.623 574.934.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 89.877 167.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 391.915.746 574.767.112
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 1.818.309 1.444.264
Diğer Borçlar
11 15.479.323 3.781.764
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 14.959.964 3.540.013
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 519.359 241.751
Türev Araçlar
13 2.017.984 2.244.832
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 20.913.623 20.809.296
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 61.225 1.572.145
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 6.613.745 264.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26/24 45.101 10.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 6.568.644 253.621
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 8.386.538 10.686.367
ARA TOPLAM
973.418.067 798.508.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
973.418.067 798.508.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 293.157.916 198.710.777
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 2.564.363 2.055.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26/24 2.564.363 2.055.194
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 19.690.766 7.930.854
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
315.413.045 208.696.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.288.831.112 1.007.205.710
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
384.508.482 273.293.802
Ödenmiş Sermaye
29 84.500.000 84.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 0 -3.445.108
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 57.194.029 38.607.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 61.443.837 26.601.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 61.443.837 26.601.628
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 62.149.360 27.202.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -705.523 -600.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 15.353.588 4.346.131
Yabancı Para Çevrim Farkları
29 15.353.588 4.346.131
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 7.726.207 11.171.315
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 115.008.531 84.516.493
Net Dönem Karı veya Zararı
29 43.282.290 26.995.351
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
384.508.482 273.293.802
TOPLAM KAYNAKLAR
1.673.339.594 1.280.499.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -517.529 26.779.271 26.779.271 1.477.307 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 86.431.055 243.488.845 0 243.488.845
Transferler
29 -118.425 -118.425 -118.425 2.032.987 17.991.609 -19.906.171 -1.914.562 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 23.683 -82.901 -59.218 -59.218 2.868.824 2.868.824 26.995.351 26.995.351 29.804.957 0 29.804.957
Dönem Sonu Bakiyeler
29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 26.601.628 26.601.628 4.346.131 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 111.511.844 273.293.802 0 273.293.802
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 26.601.628 26.601.628 4.346.131 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 111.511.844 273.293.802 0 273.293.802
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 -51.579 -51.579 -51.579 27.046.930 -26.995.351 51.579 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 34.998.881 -105.093 34.893.788 34.893.788 11.007.457 11.007.457 43.282.290 43.282.290 89.183.535 89.183.535
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 3.445.108 18.586.037 -3.445.108 3.445.108 3.445.108 22.031.145 0 22.031.145
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 84.500.000 0 57.194.029 62.149.360 -705.523 61.443.837 61.443.837 15.353.588 15.353.588 7.726.207 115.008.531 43.282.290 158.290.821 384.508.482 384.508.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29 43.282.290 26.995.351
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 34.893.788 -59.218
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 43.735.705 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -131.367 -106.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.710.550 47.065
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.710.550 47.065
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.007.457 2.868.824
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.007.457 2.868.824
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.901.245 2.809.606
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.183.535 29.804.957
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
89.183.535 29.804.957http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917031


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2843 Değişim: -0,07%
Düşük 32,2311 13.06.2024 Yüksek 32,3072
Açılış: 32,3072
34,9750 Değişim: 0,12%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,1670
Açılış: 34,9325
2.413,06 Değişim: -0,09%
Düşük 2.408,41 13.06.2024 Yüksek 2.414,55
Açılış: 2.414,55
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.