KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:31
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 781.602.188 607.250.532
Satışların Maliyeti
22 -742.785.154 -590.544.683
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.817.034 16.705.849
BRÜT KAR (ZARAR)
38.817.034 16.705.849
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.225.531 -2.159.962
Pazarlama Giderleri
23 -9.984.154 -8.516.620
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -27.061 -31.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 49.489.384 30.280.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -18.455.308 -13.470.850
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.614.364 22.808.314
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 152.094 154.113
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 123.648 146.095
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.890.106 23.108.522
Finansman Gelirleri
26 28.308.927 14.749.878
Finansman Giderleri
26 -68.535.122 -34.944.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.663.911 2.914.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 -9.689.471 -1.265.860
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -469.387 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -9.220.084 -1.265.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.974.440 1.648.279
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.974.440 1.648.279
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.974.440 1.648.279
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.143.524 71.711.401
Dönem Karı (Zararı)
21 6.974.440 1.648.279
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.610.753 3.773.407
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.234.826 855.601
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.072 124.046
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.107.771 1.527.900
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.220.084 1.265.860
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.728.717 66.289.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -142.688.419 12.461.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -23.112.205 323.665
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.845.460 7.542.559
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 59.846.526 91.611.650
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 851.973 4.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.218.868 -45.654.254
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-75.143.524 71.711.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-53.538.247 -10.362.475
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5/13 -88.233 -89.686
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15/16 58.822 18.558
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15/16 -7.301.212 -6.179.395
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
9 -46.207.624 -4.111.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.995.087 -50.616.390
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.030.020 31.413.852
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-115.239.129 -77.186.766
Ödenen Faiz
26 -12.515.216 -6.751.654
Alınan Faiz
26 2.719.412 1.908.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.686.684 10.732.536
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21 989.223 107.571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.697.461 10.840.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 233.269.456 140.562.922
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
151.571.995 151.403.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 151.571.995 233.269.456
Finansal Yatırımlar
5 852.244 820.159
Ticari Alacaklar
7 564.431.238 421.755.175
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.746.128 216.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 561.685.110 421.539.172
Diğer Alacaklar
8 24.292.481 1.180.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 21.821.524 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.470.957 1.180.276
Türev Araçlar
9 16.576.924 4.580.190
Stoklar
10 151.722.338 148.876.878
Peşin Ödenmiş Giderler
11 43.327.248 37.766.646
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 43.327.248 37.766.646
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 6.098.575 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 10.031.587 9.264.619
ARA TOPLAM
968.904.630 857.513.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
968.904.630 857.513.399
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 67.500
Ticari Alacaklar
7 8.835.222 8.822.866
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 8.835.222 8.822.866
Diğer Alacaklar
8 235.418 235.418
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 235.418 235.418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 4.738.780 4.615.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 9.800.000 9.800.000
Maddi Duran Varlıklar
15 144.776.671 138.747.769
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 393.551 414.889
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 393.551 414.889
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.042.014 3.042.014
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.042.014 3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 5.428.353 12.601.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
177.250.009 178.346.635
TOPLAM VARLIKLAR
1.146.154.639 1.035.860.034
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 156.420.956 98.238.325
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 64.334.060 68.339.260
Ticari Borçlar
7 438.494.321 379.799.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 65.882 7.276.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 438.428.439 372.523.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.721.283 977.037
Diğer Borçlar
8 884.090 32.117
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 884.090 32.117
Türev Araçlar
9 0 34.210.890
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 32.513.934 6.543.756
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 5.918.271
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 170.413 210.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
42.853 8.740
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
127.560 201.834
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 7.462.332 1.507.535
ARA TOPLAM
702.001.389 595.776.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
702.001.389 595.776.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 163.882.492 170.957.065
Ticari Borçlar
7 17.634.300 16.482.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.634.300 16.482.888
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 185.978 291.915
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.347.760 1.283.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.347.760 1.283.161
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 9.631.778 7.579.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.682.308 196.594.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
894.683.697 792.371.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
251.470.942 243.488.845
Ödenmiş Sermaye
21 84.500.000 84.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -3.445.108 -3.445.108
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 38.607.992 38.607.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 26.797.705 26.779.271
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 26.797.705 26.779.271
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 27.296.800 27.296.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -499.095 -517.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 2.466.530 1.477.307
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 2.466.530 1.477.307
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 11.171.315 9.138.328
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 84.398.068 66.524.884
Net Dönem Karı veya Zararı
21 6.974.440 19.906.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
251.470.942 243.488.845
TOPLAM KAYNAKLAR
1.146.154.639 1.035.860.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.500.000 -3.445.108 38.607.992 562.159 -489.899 7.444.207 51.899.755 16.595.085 195.674.191 195.674.191
Transferler
21 -10.800 16.605.885 -16.595.085 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 2.159 19.615 107.571 1.648.279 1.777.624 1.777.624
Dönem Sonu Bakiyeler
84.500.000 -3.445.108 38.607.992 553.518 -470.284 107.571 7.444.207 68.505.640 1.648.279 197.451.815 197.451.815
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -517.529 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 243.488.845 243.488.845
Transferler
21 2.032.987 17.873.184 -19.906.171 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 18.434 989.223 6.974.440 7.982.097 7.982.097
Dönem Sonu Bakiyeler
21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 499.095 2.466.530 11.171.315 84.398.068 6.974.440 251.470.942 251.470.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.974.440 1.648.279
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 18.434 21.774
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.634 24.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.200 -2.745
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.200 -2.745
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
989.223 107.571
Yabancı Para Çevrim Farkları
989.223 107.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.007.657 129.345
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.982.097 1.777.624
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.982.097 1.777.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763321


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: 0,10% Hacim : 10.160 Mio.TL Son veri saati : 16:56
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8334 Değişim: -0,37%
Düşük 8,8217 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3434 Değişim: -0,86%
Düşük 10,3156 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
498,84 Değişim: -0,04%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.