KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 19:03
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 2.984.555.718 1.805.706.332
Satışların Maliyeti
30 -2.875.622.716 -1.715.166.304
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.933.002 90.540.028
BRÜT KAR (ZARAR)
108.933.002 90.540.028
Genel Yönetim Giderleri
31 -10.032.131 -7.649.044
Pazarlama Giderleri
31 -33.997.935 -36.234.307
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -125.242 -77.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 318.518.480 94.725.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -173.754.968 -80.645.898
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
209.541.206 60.658.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 990.528 429.633
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -342
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 666.376 303.026
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
211.198.110 61.390.627
Finansman Gelirleri
286.711.355 123.290.505
Finansman Giderleri
-475.073.759 -165.347.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.835.706 19.334.014
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -2.929.535 -2.738.929
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.534.856 -6.819.069
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.605.321 4.080.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.906.171 16.595.085
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.906.171 16.595.085
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.906.171 16.595.085
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,24130000 0,20120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.500.000 -3.072.969 38.607.992 565.860 -468.794 6.403.284 38.139.327 14.796.725 179.471.425 179.471.425
Transferler
29 -4.626 668.784 14.132.567 -14.796.725 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 925 -21.105 16.595.085 16.574.905 16.574.905
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-372.139 372.139 -372.139 -372.139 -372.139
Dönem Sonu Bakiyeler
29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 562.159 -489.899 7.444.207 51.899.755 16.595.085 195.674.191 195.674.191
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 562.159 -489.899 7.444.207 51.899.755 16.595.085 195.674.191 195.674.191
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-423.512 -423.512 -423.512
Transferler
29 -147.677 1.694.121 15.048.641 -16.595.085 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 26.882.318 -27.630 1.477.307 19.906.171 48.238.166 48.238.166
Dönem Sonu Bakiyeler
29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -517.529 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 243.488.845 243.488.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.948.944 4.186.562
Dönem Karı (Zararı)
19.906.171 16.595.085
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.124.578 -1.455.827
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 2.905.672 3.220.904
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
215.643 314.769
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.521.121 -911.360
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.724.772 -4.080.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.730.537 -10.952.696
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -89.959.506 -68.125.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 698.447 1.012.350
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 73.464.280 -81.357.165
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.830.475 149.609.275
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -36.772 33.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.066.511 -12.125.356
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.948.944 4.186.562
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.532.698 -299.119
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7/18 -560.219 -399.604
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21/22 38.647 35.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21/22 -43.881.617 -9.588.642
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
13 33.870.491 9.653.131
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
121.710.869 104.352.246
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -372.139
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
674.508.806 645.720.288
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-529.039.335 -526.962.011
Ödenen Faiz
34 -37.401.392 -22.011.892
Alınan Faiz
34 13.642.790 7.978.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.229.227 108.239.689
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.477.307 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.706.534 108.239.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
140.562.922 32.323.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
233.269.456 140.562.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.906.171 16.595.085
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.854.688 -20.180
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.146.334 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.423 -26.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.256.223 6.202
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.256.223 6.202
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.477.307 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.477.307 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.331.995 -20.180
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.238.166 16.574.905
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
48.238.166 16.574.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 233.269.456 140.562.922
Finansal Yatırımlar
7 820.159 307.568
Ticari Alacaklar
10 421.755.175 331.845.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 216.003 98.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 421.539.172 331.747.104
Diğer Alacaklar
11 1.180.276 1.944.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.180.276 1.944.583
Türev Araçlar
13 4.580.190 5.569.834
Stoklar
14 148.876.878 222.341.158
Peşin Ödenmiş Giderler
16 37.766.646 47.006.216
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 37.766.646 47.006.216
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 720.097
Diğer Dönen Varlıklar
28 9.264.619 8.566.983
ARA TOPLAM
857.513.399 758.865.094
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
857.513.399 758.865.094
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 67.500 15.000
Ticari Alacaklar
10 8.822.866 8.772.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.822.866 8.772.802
Diğer Alacaklar
11 235.418 169.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 235.418 169.558
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 4.615.132 4.620.004
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 9.800.000 9.440.000
Maddi Duran Varlıklar
21 138.747.769 68.002.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 414.889 436.134
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 414.889 436.134
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.042.014 3.042.014
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.042.014 3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 12.601.047 3.484.359
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
178.346.635 97.982.763
TOPLAM VARLIKLAR
1.035.860.034 856.847.857
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 98.238.325 99.605.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 98.238.325 99.605.275
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 68.339.260 40.334.032
Ticari Borçlar
10 379.799.207 406.112.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 7.276.056 12.484.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
372.523.151 393.628.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 977.037 972.577
Diğer Borçlar
11 32.117 68.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 32.117 68.889
Türev Araçlar
13 34.210.890 1.330.043
Ertelenmiş Gelirler
16 6.543.756 28.060.972
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 5.918.271 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 210.574 9.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26/24 8.740 9.697
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 201.834 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 1.507.535 388.446
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 1.507.535 388.446
ARA TOPLAM
595.776.972 576.882.501
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
595.776.972 576.882.501
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 170.957.065 79.405.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 170.957.065 79.405.595
Ticari Borçlar
10 16.482.888 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 16.482.888 0
Ertelenmiş Gelirler
16 291.915 721.549
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.283.161 1.232.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26/24 1.283.161 1.232.972
Genel Karşılıklar
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 7.579.188 2.931.049
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
196.594.217 84.291.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
792.371.189 661.173.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
243.488.845 195.674.191
Ödenmiş Sermaye
84.500.000 84.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.445.108 -3.445.108
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
38.607.992 38.607.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.779.271 72.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.779.271 72.260
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27.296.800 562.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-517.529 -489.899
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.477.307 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.477.307 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.138.328 7.444.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
66.524.884 51.899.755
Net Dönem Karı veya Zararı
19.906.171 16.595.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
243.488.845 195.674.191
TOPLAM KAYNAKLAR
1.035.860.034 856.847.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746946


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5670 Değişim: 0,17%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,8876 Değişim: 0,65%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,9170
Açılış: 34,6636
2.435,51 Değişim: 0,11%
Düşük 2.401,02 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.