KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.03.2023 - 00:12
KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -657.385 -199.105 24.651.166 287.795.660 7.518.343 400.693.300 -186.086 400.507.214
Transferler
7.518.343 -7.518.343 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0 -74.409.276 -74.409.276 -147.099 -74.556.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
523.845 -9.595.192 -9.071.347 -9.071.347
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -133.540 -9.794.297 24.651.166 295.314.003 -74.409.276 317.212.677 -333.185 316.879.492
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -133.540 -9.794.297 24.651.166 295.314.003 -74.409.276 317.212.677 -333.185 316.879.492
Transferler
-74.409.276 74.409.276 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0 59.370.617 59.370.617 -231.534 59.139.083
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.750.152 -8.566.111 -20.316.263 -19.750 -20.336.013
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -11.883.692 -18.360.408 24.651.166 220.904.727 59.370.617 356.267.031 -584.469 355.682.562


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.535.904 -123.863.918
Dönem Karı (Zararı)
59.139.083 -74.445.335
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
137.763.977 55.459.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 28.924.562 16.718.924
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.239.991 33.753.701
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.944.274 30.328.305
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.295.717 3.425.396
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.806.837 6.333.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.936.311 2.653.846
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 89.615 157.857
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 11.232.052 3.114.242
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.548.859 407.872
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
114.598.506 10.825.482
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.397.394 -1.667.060
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 115.995.900 12.492.542
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-15.185.337 -5.713.933
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.716.273 -4.217.089
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.716.273 -4.217.089
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -25.336.855 -2.241.135
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-169.263.136 -105.375.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-196.163.777 -185.095.458
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.722.029 -136.951.730
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-126.207.344 -247.562.609
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
254.995.126 520.060.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.209.283 3.087.252
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.374.395 -58.913.089
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.639.924 -124.360.807
Alınan Faiz
1.397.394 1.667.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.501.414 -1.170.171
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.808.462 -165.075.545
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.098.097 5.180.336
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.098.097 5.180.336
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.906.559 -170.255.881
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -25.906.559 -63.015.786
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -107.240.095
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.308.153 229.857.011
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
266.574.350 268.800.000
Kredilerden Nakit Girişleri
11 266.574.350 268.800.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-208.813.068 -37.500.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -208.813.068 -37.500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -7.670.218 -4.930.457
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
22.248.172 20.598.575
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-18.031.083 -17.111.107
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.035.595 -59.082.452
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.117.574 -9.595.191
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.153.169 -68.677.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 35.679.892 104.357.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 98.833.061 35.679.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29 98.833.061 35.679.892
Ticari Alacaklar
595.897.599 405.678.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 221.687.085 62.405.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 374.210.514 343.272.296
Diğer Alacaklar
12.553.905 8.779.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.553.905 8.779.380
Türev Araçlar
26 0 4.217.089
Stoklar
7 491.655.561 368.743.934
Peşin Ödenmiş Giderler
16 12.229.093 14.915.003
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 32.818 43.617
Diğer Dönen Varlıklar
17 100.264.203 137.152.215
ARA TOPLAM
1.311.466.240 975.209.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.311.466.240 975.209.226
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 141.761.014 134.023.173
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 8.814.463 8.500.454
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 95.108.401 105.832.478
Peşin Ödenmiş Giderler
16 44.204 44.204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 40.080.090 11.805.697
Diğer Duran Varlıklar
17 190.369.290 49.882.235
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
476.177.462 310.088.241
TOPLAM VARLIKLAR
1.787.643.702 1.285.297.467
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
408.404.401 237.525.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
408.404.401 237.525.686
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 5.874.712 4.491.439
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 402.529.689 233.034.247
Ticari Borçlar
811.455.251 556.460.125
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 327.506.117 162.281.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 483.949.134 394.178.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 24.494.586 10.285.303
Diğer Borçlar
95.629.162 88.496.933
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 95.629.162 88.496.933
Türev Araçlar
26 3.716.273 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 4.246.229 14.863.139
Kısa Vadeli Karşılıklar
35.729.070 15.795.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.237.916 4.175.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 26.491.154 11.620.628
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 20.889.341 28.824.225
ARA TOPLAM
1.404.564.313 952.251.186
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.404.564.313 952.251.186
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.838.045 9.171.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.838.045 9.171.757
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 6.838.045 9.171.757
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.558.782 6.995.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 20.558.782 6.995.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.396.827 16.166.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.431.961.140 968.417.975
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
356.267.031 317.212.677
Ödenmiş Sermaye
18 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.883.692 -133.540
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.883.692 -133.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.883.692 -133.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.360.408 -9.794.297
Yabancı Para Çevrim Farkları
-18.360.408 -9.794.297
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
220.904.727 295.314.003
Net Dönem Karı veya Zararı
59.370.617 -74.409.276
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-584.469 -333.185
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
355.682.562 316.879.492
TOPLAM KAYNAKLAR
1.787.643.702 1.285.297.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.266.730.054 955.394.310
Satışların Maliyeti
19 -1.849.746.876 -891.517.282
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
416.983.178 63.877.028
BRÜT KAR (ZARAR)
416.983.178 63.877.028
Genel Yönetim Giderleri
20 -182.753.049 -44.948.286
Pazarlama Giderleri
20 -105.282.236 -31.982.304
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -14.131.313 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 543.540.164 42.485.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -369.662.553 -61.775.232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
288.694.191 -32.343.719
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
288.694.191 -32.343.719
Finansman Gelirleri
23 42.031.476 16.985.296
Finansman Giderleri
23 -296.923.439 -61.328.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.802.228 -76.686.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25.336.855 2.241.135
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 25.336.855 2.241.135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.139.083 -74.445.335
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.139.083 -74.445.335
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-231.534 -36.059
Ana Ortaklık Payları
59.370.617 -74.409.276
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.750.152 523.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -14.687.690 654.806
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.937.538 -130.961
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.937.538 -130.961
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.585.862 -9.595.192
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.585.862 -9.595.192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.336.014 -9.071.347
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.803.069 -83.516.682
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-251.284 -147.099
Ana Ortaklık Payları
39.054.353 -83.369.583http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124271


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7873 Değişim: 0,06%
Düşük 32,7119 17.06.2024 Yüksek 32,8219
Açılış: 32,7682
35,0987 Değişim: 0,02%
Düşük 35,0249 17.06.2024 Yüksek 35,1309
Açılış: 35,0901
2.454,97 Değişim: -0,12%
Düşük 2.450,20 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.