KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:11
KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -657.385 -199.105 24.651.166 287.795.660 7.518.343 400.693.300 -186.086 400.507.214
Transferler
7.518.343 -7.518.343
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.974 -3.257.807 15.941.703 12.641.922 -85.728 12.556.194
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -699.359 -3.456.912 24.651.166 295.314.003 15.941.703 413.335.222 -271.814 413.063.408
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -133.540 -9.794.297 24.651.166 295.314.003 -74.445.335 317.176.618 -333.185 316.843.433
Transferler
-74.445.335 74.445.335
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
600.378 -1.751.193 525.202 -625.613 -24.201 -649.814
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 466.838 -11.545.490 24.651.166 220.868.668 525.202 316.551.005 -357.386 316.193.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-113.204.277 -18.217.583
Dönem Karı (Zararı)
525.202 15.888.475
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.760.561 5.421.653
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.067.182 3.357.406
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-12.932.101 -481.040
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-12.093.824 -352.721
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-838.277 -128.319
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.731.030 1.406.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.845.787 774.174
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4 -8.576.817 632.457
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.656.092 -204.754
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-170.607 -754.176
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.826.699 549.422
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.513.065 -3.469.099
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.569.045 393.272
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.569.045 393.272
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.058.916 4.054.932
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
585.522 364.305
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
585.522 364.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-121.002.839 -39.897.852
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
43.245.197 15.731.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.047.712 -13.591.723
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.826.475 -23.217.265
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.116.980 -355.674
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.400.797 -1.245.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.268.751 -160.721
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.430.803 -16.413.615
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-11.694.020 -645.024
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-110.717.076 -18.587.724
Ödenen Faiz
-2.322.767 -252.578
Alınan Faiz
170.607 754.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-335.041 -131.457
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.236.563 -5.354.481
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.236.563 -5.354.481
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.236.563 -5.354.481
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
125.493.699 -559.191
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.448.219 95.028
Kredilerden Nakit Girişleri
171.448.219 95.028
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.000.000 -83.279
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.000.000 -83.279
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.045.480 -570.940
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.052.859 -24.131.255
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.052.859 -24.131.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.679.892 104.357.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.732.751 80.226.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14 38.732.751 35.679.892
Ticari Alacaklar
374.526.723 405.678.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 119.610.783 62.405.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 254.915.940 343.272.296
Diğer Alacaklar
12.905.909 8.779.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.905.909 8.779.380
Türev Araçlar
0 4.217.089
Stoklar
5 393.408.686 368.743.934
Peşin Ödenmiş Giderler
20.963.569 14.915.003
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
51.280 43.617
Diğer Dönen Varlıklar
152.523.724 137.152.215
ARA TOPLAM
993.112.642 975.209.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
993.112.642 975.209.226
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 137.154.282 134.023.173
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.082.816 8.500.454
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
103.464.738 105.832.478
Peşin Ödenmiş Giderler
112.618 44.204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
596.687 11.805.697
Diğer Duran Varlıklar
55.424.246 49.882.235
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
305.835.387 310.088.241
TOPLAM VARLIKLAR
1.298.948.029 1.285.297.467
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
362.710.679 237.525.686
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
362.710.679 237.525.686
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.228.213 4.491.439
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
357.482.466 233.034.247
Ticari Borçlar
562.556.261 644.957.058
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 312.404.010 250.778.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 250.152.251 394.178.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.554.054 10.285.303
Türev Araçlar
2.351.956
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.169.119 14.863.139
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.870.889 15.795.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 6.827.078 4.175.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 3.043.811 11.620.628
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.453.682 28.860.284
ARA TOPLAM
964.666.640 952.287.245
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
964.666.640 952.287.245
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.480.463 9.171.757
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.480.463 9.171.757
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.480.463 9.171.757
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.607.307 6.995.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 8.607.307 6.995.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.087.770 16.166.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
982.754.410 968.454.034
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
316.551.005 317.176.618
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
466.838 -133.540
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
466.838 -133.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
466.838 -133.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.545.490 -9.794.297
Yabancı Para Çevrim Farkları
-11.545.490 -9.794.297
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
220.868.668 295.314.003
Net Dönem Karı veya Zararı
525.202 -74.445.335
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-357.386 -333.185
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
316.193.619 316.843.433
TOPLAM KAYNAKLAR
1.298.948.029 1.285.297.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 381.454.112 161.838.602
Satışların Maliyeti
11 -331.452.454 -137.119.736
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.001.658 24.718.866
BRÜT KAR (ZARAR)
50.001.658 24.718.866
Genel Yönetim Giderleri
12 -8.522.424 -15.505.644
Pazarlama Giderleri
12 -14.677.992 -3.761.106
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -49.234 -277.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.952.508 24.757.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-721.679 -18.907.402
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.982.837 11.024.034
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.053.921
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.569.045
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.413.792 16.077.955
Finansman Giderleri
-34.829.674 3.865.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.584.118 19.943.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.058.916 -4.054.932
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-788.084
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.058.916 -3.266.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
525.202 15.888.475
DÖNEM KARI (ZARARI)
525.202 15.888.475
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-56.346 -53.228
Ana Ortaklık Payları
581.548 15.941.703
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
600.378 -41.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
750.473 -52.467
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-150.095 10.493
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.751.193 -3.290.308
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.751.193 -3.290.308
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.150.815 -3.332.282
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-625.613 12.556.193
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.201 -85.728
Ana Ortaklık Payları
-601.412 12.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5278 Değişim: 0,08%
Düşük 32,4985 20.06.2024 Yüksek 32,5336
Açılış: 32,5026
35,0613 Değişim: 0,24%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,0725
Açılış: 34,9769
2.433,37 Değişim: 0,03%
Düşük 2.432,29 20.06.2024 Yüksek 2.434,91
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.