KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2021 - 18:18
KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -571.722 -2.798.189 24.651.166 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266
Transferler
90.441.957 -90.441.957 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
131.996 2.062.477 0 -5.364.626 -3.170.153 -299.438 -3.469.591
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -439.726 -735.712 24.651.166 287.795.660 -5.364.626 387.491.383 -343.708 387.147.675
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -657.385 -199.105 24.651.166 287.795.660 7.518.343 400.693.300 -186.086 400.507.214
Transferler
7.518.343 -7.518.343 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.974 -3.257.807 0 15.941.703 12.641.922 -85.728 12.556.194
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -699.359 -3.456.912 24.651.166 295.314.003 15.941.703 413.335.222 -271.814 413.063.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.217.583 -31.374.082
Dönem Karı (Zararı)
15.888.475 -5.663.480
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.888.475 -5.663.480
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.421.653 16.374.945
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.357.406 6.166.394
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-481.040 -44.215
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-352.721 -79.501
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-128.319 35.286
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.406.631 728.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 774.174 728.717
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4 632.457 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-204.754 8.140.764
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-754.176 -453.714
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
549.422 8.594.478
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.469.099 -1.745.953
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
393.272 -125.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
393.272 -125.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.054.932 3.249.435
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
364.305 4.803
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
364.305 4.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.897.852 -32.231.267
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.731.284 9.536.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.591.723 -4.927.395
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.217.265 -25.984.060
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-355.674 -667.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.245.114 14.333.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-160.721 -1.520.405
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.413.615 -8.770.118
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-645.024 -2.420.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -11.811.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -11.811.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.587.724 -21.519.802
Ödenen Faiz
-252.578 -7.758.574
Alınan Faiz
754.176 453.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -131.457 -293.541
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.255.879
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.354.481 -9.697.489
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.354.481 -9.697.489
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.354.481 -9.697.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-559.191 -919.207
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
95.028 4.411.071
Kredilerden Nakit Girişleri
95.028 4.411.071
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.279 -4.384.777
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.279 -4.384.777
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-570.940 -945.501
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.131.255 -41.990.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.131.255 -41.990.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
104.357.535 156.892.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14 80.226.280 114.901.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14 80.226.280 104.357.535
Ticari Alacaklar
235.532.380 250.910.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 39.268.942 24.146.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 196.263.438 226.764.496
Diğer Alacaklar
4.422.680 7.054.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.422.680 7.054.669
Türev Araçlar
3.094.196 3.487.468
Stoklar
5 147.952.305 124.606.721
Peşin Ödenmiş Giderler
5.504.545 6.509.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 663.876
Diğer Dönen Varlıklar
73.824.868 56.937.280
ARA TOPLAM
550.557.254 554.528.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
550.557.254 554.528.399
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 90.586.555 88.409.052
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.359.376 6.927.932
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
269.305 66.697
Peşin Ödenmiş Giderler
1.361.036 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.439.168 9.695.523
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.015.440 105.099.204
TOPLAM VARLIKLAR
655.572.694 659.627.603
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.474.072 2.474.072
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.474.072 2.474.072
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.474.072 2.474.072
Ticari Borçlar
187.588.296 205.213.627
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 7.367.160 23.769.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 180.221.136 181.444.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.037.330 7.198.051
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.488.850 4.133.879
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
788.084 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.755.202 25.374.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 3.204.915 3.085.997
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23.550.287 22.288.479
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.888.430 3.528.939
ARA TOPLAM
231.020.264 247.923.044
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
231.020.264 247.923.044
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.205.774 4.776.714
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.205.774 4.776.714
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.205.774 4.776.714
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.283.248 6.420.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 7.283.248 6.420.631
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.489.022 11.197.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
242.509.286 259.120.389
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
413.335.222 400.693.300
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-699.359 -657.385
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-699.359 -657.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-699.359 -657.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.456.912 -199.105
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.456.912 -199.105
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
295.314.003 287.795.660
Net Dönem Karı veya Zararı
15.941.703 7.518.343
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-271.814 -186.086
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
413.063.408 400.507.214
TOPLAM KAYNAKLAR
655.572.694 659.627.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 161.838.602 96.798.190
Satışların Maliyeti
11 -137.119.736 -77.598.986
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.718.866 19.199.204
BRÜT KAR (ZARAR)
24.718.866 19.199.204
Genel Yönetim Giderleri
12 -15.505.644 -12.329.850
Pazarlama Giderleri
12 -3.761.106 -2.679.140
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -277.950 -962.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.757.270 5.903.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-18.907.402 -4.926.811
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.024.034 4.204.679
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.053.921 686.136
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.077.955 4.890.815
Finansman Gelirleri
3.865.452 -7.304.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.943.407 -2.414.045
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.054.932 -3.249.435
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-788.084 -2.249.075
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.266.848 -1.000.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.888.475 -5.663.480
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.888.475 -5.663.480
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-53.228 -298.854
Ana Ortaklık Payları
15.941.703 -5.364.626
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.974 131.996
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.467 169.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.493 -37.230
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
10.493 -37.230
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.290.308 2.061.893
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.290.308 2.061.893
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-3.290.308 2.061.893
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.332.282 2.193.889
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.556.193 -3.469.591
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-85.728 -299.438
Ana Ortaklık Payları
12.641.921 -3.170.153http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941207


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.