KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 22:29
KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -181.594 -1.451.468 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575
Diğer Düzeltmeler
125.891.735 -125.891.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-299.813 1.367.236 46.310.137 47.377.560 -45.336 47.332.224
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-277.427 -277.427 277.427 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-423.813 -423.813 -87.973 -511.786
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -481.407 -508.045 24.651.166 197.353.703 46.310.137 348.910.175 -76.162 348.834.013
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -571.722 -2.798.189 24.651.166 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266
Transferler
90.441.957 -90.441.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
583.002 3.385.517 10.507.314 14.475.833 -131.798 14.344.035
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 11.280 587.328 24.651.166 287.795.660 10.507.314 405.137.369 -176.068 404.961.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.621.606 57.793.703
Dönem Karı (Zararı)
10.344.195 46.273.251
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.344.195 46.273.251
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.422.029 4.491.450
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.265.708 3.091.238
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.761.566 1.730.271
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 3.174.294 1.730.271
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 587.272 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.487.666 253.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.014.785 102.713
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-527.119 150.557
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.737.912 -6.117.515
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.499.488 -6.216.186
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.237.400 98.671
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.557.827 701.641
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.909.404 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.909.404 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-845.612 10.363.847
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
366.366 -5.531.302
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
366.366 -5.531.302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.356.341 19.902.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.191.817 23.001.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.835.481 -4.805.033
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.407.362 -19.123.345
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.827.352 1.116.013
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.953.123 21.330.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.384.213 -295.419
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.914.153 -5.004.427
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.767.904 3.682.543
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.590.117 70.666.842
Alınan Faiz
2.499.488 6.216.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -357.851 -681.787
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.173.126 -18.407.538
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.850.223 23.564.155
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 21.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.377.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.850.223 -4.813.670
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.850.223 -4.651.494
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-162.176
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.222.215 -834.157
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.286.277 1.145.384
Kredilerden Nakit Girişleri
4.286.277 1.145.384
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.460.734 -1.718.729
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.460.734 -1.718.729
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.136.568 -162.141
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.448.315 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-15.063.492 0
Ödenen Faiz
-296.013 -98.671
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.694.044 80.523.701
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15 -49.694.044 80.523.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 156.892.556 85.388.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 107.198.512 165.912.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15 107.198.512 156.892.556
Ticari Alacaklar
4 171.010.829 174.171.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14.788.402 2.176.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
156.222.427 171.994.431
Diğer Alacaklar
17.751.532 2.527.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.751.532 2.527.609
Türev Araçlar
27.879 20.963
Stoklar
5 138.333.119 88.513.029
Peşin Ödenmiş Giderler
5.704.045 9.656.430
Diğer Dönen Varlıklar
36.434.480 18.614.841
ARA TOPLAM
476.460.396 450.396.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
476.460.396 450.396.703
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 79.006.709 59.585.789
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.929.405 1.607.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.657 60.154
Peşin Ödenmiş Giderler
1.389.550 3.264.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.126.333 5.088.511
Diğer Duran Varlıklar
487 487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
93.461.141 69.606.829
TOPLAM VARLIKLAR
569.921.537 520.003.532
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.682.406 1.378.957
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.682.406 1.378.957
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.682.406 1.357.158
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 21.799
Ticari Borçlar
4 123.383.858 87.912.411
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 14.688.621 6.891.560
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
108.695.237 81.020.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.199.284 6.583.496
Diğer Borçlar
8.453.909 10.395.350
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 10.395.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.453.909 0
Türev Araçlar
115.469 2.024.873
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.409.636 5.641.732
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
420.714 2.255.879
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.135.962 1.525.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.638.826 1.276.955
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.497.136 248.387
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.987.328 4.177.541
ARA TOPLAM
153.788.566 121.895.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.788.566 121.895.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.446.045 256.540
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.446.045 256.540
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.446.045 256.540
Ticari Borçlar
2.172.960 2.574.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.172.960 2.574.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.552.665 4.660.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 4.552.665 4.660.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.171.670 7.490.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.960.236 129.386.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
405.137.369 390.661.536
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.280 -571.722
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.280 -571.722
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.280 -571.722
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
587.328 -2.798.189
Yabancı Para Çevrim Farkları
587.328 -2.798.189
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
287.795.660 197.353.703
Net Dönem Karı veya Zararı
10.507.314 90.441.957
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-176.068 -44.270
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
404.961.301 390.617.266
TOPLAM KAYNAKLAR
569.921.537 520.003.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 237.895.927 182.991.954 141.097.737 98.476.644
Satışların Maliyeti
11 -198.545.215 -133.785.277 -120.946.229 -79.648.051
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.350.712 49.206.677 20.151.508 18.828.593
BRÜT KAR (ZARAR)
39.350.712 49.206.677 20.151.508 18.828.593
Genel Yönetim Giderleri
12 -26.658.384 -10.807.217 -14.328.534 -8.702.080
Pazarlama Giderleri
12 -6.359.922 -6.655.169 -3.680.782 -2.417.627
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -2.197.912 -2.619.743 -1.235.498 -1.141.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.300.172 43.868.247 23.396.482 26.713.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.214.986 -20.583.310 -12.288.175 -17.172.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.219.680 52.409.485 12.015.001 16.108.261
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.690.604 5.538.677 3.004.468 5.497.807
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.910.284 57.948.162 15.019.469 21.606.068
Finansman Giderleri
-10.411.701 -1.311.064 -3.106.842 -920.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.498.583 56.637.098 11.912.627 20.685.197
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
845.612 -10.363.847 4.095.047 -3.816.895
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.337.961 -12.359.664 911.114 -5.162.282
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.183.573 1.995.817 3.183.933 1.345.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.344.195 46.273.251 16.007.674 16.868.302
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.344.195 46.273.251 16.007.674 16.868.302
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-163.119 -36.886 135.734 -51.514
Ana Ortaklık Payları
10.507.314 46.310.137 15.871.940 16.919.816
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
583.002 -299.813 451.006 -299.813
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
747.438 -384.376 559.527 -384.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-164.436 84.563 -108.521 84.563
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-164.436 84.563 -108.521 84.563
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.416.838 1.358.786 1.354.946 -478.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.416.838 1.358.786 1.354.946 -478.525
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
3.416.838 1.358.786 1.354.946 -478.525
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.999.840 1.058.973 1.805.952 -778.338
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.344.035 47.332.224 17.813.626 16.089.964
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-131.798 -45.336 167.639 -71.445
Ana Ortaklık Payları
14.475.833 47.377.560 17.645.987 16.161.409http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870212


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,48% Hacim : 8.120 Mio.TL Son veri saati : 12:57
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3434 Değişim: 0,38%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1908 Değişim: 0,80%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
501,15 Değişim: 0,44%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.