KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 22:53
KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -1.451.468 -181.594 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575
Transferler
125.891.735 -125.891.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.788.631 0 29.427.520 31.216.151 26.109 31.242.260
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 337.163 -181.594 24.651.166 197.631.130 29.427.520 333.450.006 -194.171 333.255.835
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -2.798.189 -571.722 24.651.166 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266
Transferler
90.441.957 -90.441.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.062.477 131.996 0 -5.364.626 -3.170.153 -299.438 -3.469.591
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -735.712 -439.726 24.651.166 287.795.660 -5.364.626 387.491.383 -343.708 387.147.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.374.082 23.771.874
Dönem Karı (Zararı)
-5.663.480 29.404.949
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.663.480 29.404.949
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.374.945 10.380.319
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.166.394 2.037.674
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35.286 568.433
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.286 568.433
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
649.216 1.852.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 728.717 1.118.549
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4 -79.501 734.048
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.140.764 -2.631.283
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-453.714 -2.691.581
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.594.478 60.298
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.745.953 1.972.426
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-125.000 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-125.000 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.249.435 6.546.952
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.803 33.520
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.803 33.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.231.267 -7.305.532
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.536.744 18.204.155
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.500.349 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.037.093 18.204.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.927.395 -4.293.294
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 96.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.927.395 -4.389.852
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.984.060 -6.602.310
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-667.291 -740.763
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.333.883 -13.302.848
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.117.131 -1.293.760
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.451.014 -12.009.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.520.405 -1.105.476
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.770.118 566.790
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -51.893
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.770.118 618.683
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.420.882 -31.786
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.811.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.811.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.519.802 32.479.736
Ödenen Faiz
-7.758.574 -60.298
Alınan Faiz
453.714 2.691.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -293.541 -470.504
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.255.879 -10.920.195
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 51.554
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.697.489 -410.382
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 981.643
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 981.643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.697.489 -1.392.025
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -9.697.489 -1.220.155
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -171.870
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-919.207 650.869
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.411.071 8.868.866
Kredilerden Nakit Girişleri
4.411.071 8.868.866
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.384.777 -8.827.252
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.384.777 -8.827.252
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-945.501 609.255
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.990.778 24.012.361
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.990.778 24.012.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
156.892.556 85.388.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14 114.901.778 109.400.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14 114.901.778 156.892.556
Ticari Alacaklar
14 164.714.032 174.171.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.677.193 2.176.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
159.036.839 171.994.431
Diğer Alacaklar
7.455.004 2.527.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.455.004 2.527.609
Türev Araçlar
17.463 20.963
Stoklar
5 114.461.803 88.513.029
Peşin Ödenmiş Giderler
8.395.584 9.656.430
Diğer Dönen Varlıklar
29.850.481 18.614.841
ARA TOPLAM
439.796.145 450.396.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
439.796.145 450.396.703
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 70.296.098 59.585.789
Kullanım Hakkı Varlıkları
24.723.635 1.607.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
639.170 60.154
Peşin Ödenmiş Giderler
5.192.654 3.264.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.050.921 5.088.511
Diğer Duran Varlıklar
487 487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.902.965 69.606.829
TOPLAM VARLIKLAR
544.699.110 520.003.532
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.241.080 1.378.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.241.080 1.378.957
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.192.987 1.357.158
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.093 21.799
Ticari Borçlar
4 102.246.294 87.912.411
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.774.429 6.891.560
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
98.471.865 81.020.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.063.091 6.583.496
Diğer Borçlar
3.820.686 10.395.350
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 3.820.686 10.395.350
Türev Araçlar
1.899.873 2.024.873
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.220.850 5.641.732
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.249.075 2.255.879
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.883.690 1.525.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.635.303 1.276.955
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
248.387 248.387
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.982.084 4.177.541
ARA TOPLAM
128.606.723 121.895.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.606.723 121.895.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.267.049 256.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.267.049 256.540
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21.267.049 256.540
Ticari Borçlar
2.574.000 2.574.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.574.000 2.574.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 5.103.663 4.660.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.944.712 7.490.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
157.551.435 129.386.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
387.491.383 390.661.536
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-439.726 -571.722
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-439.726 -571.722
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-439.726 -571.722
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-735.712 -2.798.189
Yabancı Para Çevrim Farkları
-735.712 -2.798.189
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
287.795.660 197.353.703
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.364.626 90.441.957
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-343.708 -44.270
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
387.147.675 390.617.266
TOPLAM KAYNAKLAR
544.699.110 520.003.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 96.798.190 84.515.310
Satışların Maliyeti
11 -77.598.986 -54.137.226
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.199.204 30.378.084
BRÜT KAR (ZARAR)
19.199.204 30.378.084
Genel Yönetim Giderleri
12 -12.329.850 -2.105.137
Pazarlama Giderleri
12 -2.679.140 -4.237.542
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -962.414 -1.478.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.903.690 17.154.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.926.811 -3.410.453
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.204.679 36.301.224
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
686.136 40.870
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.890.815 36.342.094
Finansman Giderleri
-7.304.860 -390.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.414.045 35.951.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.249.435 -6.546.952
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.249.075 -7.197.382
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.000.360 650.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.663.480 29.404.949
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.663.480 29.404.949
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-298.854 -22.571
Ana Ortaklık Payları
-5.364.626 29.427.520
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
131.996 0
Tanımlanmı
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.776 Değişim: 0,85% Hacim : 54.873 Mio.TL Son veri saati : 13:15
Düşük 9.764 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5509 Değişim: 0,16%
Düşük 32,4470 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,6709 Değişim: -0,06%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.471,57 Değişim: -1,12%
Düşük 2.459,48 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.