KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.04.2020 - 23:39
KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.640 17.832.628 57.935.786 87.047.044 204.003.939 -146.654 203.857.285
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-282.897 0 -282.897 0 -282.897
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.818.538 80.228.506 -87.047.044 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
206.906 -1.443.828 0 125.891.735 124.654.813 -73.626 124.581.187
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -40.000.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-26.142.000 0 -26.142.000 0 -26.142.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -181.594 -1.451.468 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -181.594 -1.451.468 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-277.427 0 -277.427 277.427 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-423.813 -423.813 -87.973 -511.786
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -571.722 -2.798.189 24.651.166 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.523.296 90.320.620
Dönem Karı (Zararı)
90.460.006 125.803.475
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.745.949 39.513.900
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 6.744.919 6.257.513
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.473.890 537.846
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.355.887 537.846
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 118.003 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.786.056 2.409.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.537.669 2.441.953
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 248.387 -32.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.380.335 -6.278.915
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -14.917.641 -6.674.778
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 401.549 397.073
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 1.135.757 -1.210
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.128.657 -460.096
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.003.910 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 2.003.910 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 17.795.014 37.958.602
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.224.526 -911.003
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -6.224.526 -911.003
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.324.322 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.197.403 -49.052.580
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.048.638 -11.477.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.478.054 -7.342.661
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.660.273 -22.675.114
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.021.967 3.521.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.264.042 -15.881.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.445.827 885.466
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.265.174 4.586.790
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.963.514 -668.985
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.008.552 116.264.795
Alınan Faiz
20 14.917.641 6.674.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -603.822 -742.952
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
5 0 407.186
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -30.799.075 -32.283.187
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.539.313 -5.470.591
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
33 21.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.620.716 1.597.636
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.620.716 1.597.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.081.403 -7.068.227
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.081.403 -7.048.916
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -19.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.558.653 -29.775.489
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 46.336.275 20.841.916
Kredilerden Nakit Girişleri
46.336.275 20.841.916
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.302.317 -24.078.332
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
29 -49.302.317 -24.078.332
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.168.818 0
Ödenen Temettüler
0 -26.142.000
Ödenen Faiz
-423.793 -397.073
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32 71.503.956 55.074.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32 71.503.956 55.074.540
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 85.388.600 30.314.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 156.892.556 85.388.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 156.892.556 85.388.600
Ticari Alacaklar
5 174.171.275 137.574.818
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 2.176.844 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.994.431 137.574.818
Diğer Alacaklar
6 2.527.609 3.942.474
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 0 101.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.527.609 3.841.442
Türev Araçlar
28 20.963 0
Stoklar
7 88.513.029 67.970.759
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.656.430 3.631.832
Diğer Dönen Varlıklar
16 18.614.841 1.721.922
ARA TOPLAM
450.396.703 300.230.405
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 21.381.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
450.396.703 321.611.842
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 59.585.789 52.040.583
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.607.370 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 60.154 117.166
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.264.518 114.268
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 5.088.511 332.858
Diğer Duran Varlıklar
16 487 487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.606.829 52.605.362
TOPLAM VARLIKLAR
520.003.532 374.217.204
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.378.957 2.754.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.378.957 2.754.625
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.357.158 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 21.799 2.754.625
Ticari Borçlar
5 87.912.411 35.182.906
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 6.891.560 1.299.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
81.020.851 33.883.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 6.583.496 5.137.669
Diğer Borçlar
6 10.395.350 269.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,6 10.395.350 269.704
Türev Araçlar
28 2.024.873 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 5.641.732 7.605.246
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.255.879 10.601.819
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.525.342 1.377.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.276.955 1.377.658
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 248.387 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.177.541 6.038.013
ARA TOPLAM
121.895.581 68.967.640
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
25 0 98.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.895.581 69.065.694
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
256.540 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 256.540 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 256.540 0
Ticari Borçlar
2.574.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.574.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.660.145 3.137.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.660.145 3.137.935
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.490.685 3.137.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
129.386.266 72.203.629
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
390.661.536 302.233.855
Ödenmiş Sermaye
17 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-571.722 -181.594
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-571.722 -181.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -571.722 -181.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24 -2.798.189 -1.451.468
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 -2.798.189 -1.451.468
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
197.353.703 71.739.395
Net Dönem Karı veya Zararı
90.441.957 125.891.735
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-44.270 -220.280
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
390.617.266 302.013.575
TOPLAM KAYNAKLAR
520.003.532 374.217.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 486.802.362 565.417.588
Satışların Maliyeti
18 -365.273.452 -374.614.495
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
121.528.910 190.803.093
BRÜT KAR (ZARAR)
121.528.910 190.803.093
Genel Yönetim Giderleri
19 -30.773.864 -9.559.755
Pazarlama Giderleri
19 -11.717.703 -12.403.951
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -4.985.977 -5.416.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 68.241.943 55.083.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -39.738.042 -53.336.665
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.555.267 165.169.480
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 7.560.779 940.403
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
110.116.046 166.109.883
Finansman Gelirleri
23 2.437.013 0
Finansman Giderleri
23 -4.298.039 -2.347.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
108.255.020 163.762.077
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.795.014 -37.958.602
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -22.453.135 -37.262.978
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 4.658.121 -695.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
90.460.006 125.803.475
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.460.006 125.803.475
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.049 -88.260
Ana Ortaklık Payları
90.441.957 125.891.735
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-390.128 206.906
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -487.660 258.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
97.532 -51.726
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 97.532 -51.726
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-954.401 -1.429.194
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 -954.401 -1.429.194
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.344.529 -1.222.288
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.115.477 124.581.187
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.444 -73.626
Ana Ortaklık Payları
89.128.921 124.654.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839413


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.