KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 21:33
KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.640 17.832.628 57.935.786 87.047.044 204.003.939 -146.654 203.857.285
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-600.865 15.898.229 15.297.364 -6.094 15.291.270
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -608.505 17.832.628 144.982.830 15.898.229 219.301.303 -152.748 219.148.555
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -181.594 -1.451.468 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575
Transferler
125.891.735 -125.891.735 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.788.631 29.427.520 31.216.151 26.109 31.242.260
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -181.594 337.163 24.651.166 197.631.130 29.427.520 333.450.006 -194.171 333.255.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.771.874 8.880.832
Dönem Karı (Zararı)
29.404.949 15.909.656
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.404.949 15.909.656
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.380.319 5.120.903
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.037.674 1.445.689
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
568.433 87.291
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
568.433 87.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.852.597 1.278.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.118.549 1.278.235
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4 734.048 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.631.283 -1.125.139
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.691.581 -1.150.772
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
60.298 25.633
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.972.426 -249.065
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.546.952 4.323.102
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33.520 -639.210
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33.520 -639.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.305.532 -7.398.424
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.204.155 12.346.836
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -5.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.204.155 12.352.122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.293.294 -6.229.424
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
96.558 46.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.389.852 -6.276.384
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.602.310 -16.189.471
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-740.763 3.177.789
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.302.848 -759.025
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.293.760 -3.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.009.088 -755.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.105.476 -559.988
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
566.790 -131.859
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-51.893 766.862
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
618.683 -898.721
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-31.786 946.718
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.479.736 13.632.135
Ödenen Faiz
-60.298 -25.633
Alınan Faiz
2.691.581 1.150.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -470.504 -131.299
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
51.554 58.996
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.920.195 -5.804.139
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-410.382 -3.670.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
981.643 786.012
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
981.643 786.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.392.025 -4.456.022
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.220.155 -4.456.022
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-171.870 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
650.869 182.049
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.868.866 5.978.696
Kredilerden Nakit Girişleri
8.868.866 5.978.696
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.827.252 -5.796.647
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.827.252 -5.796.647
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
609.255
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.012.361 5.392.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.012.361 5.392.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 85.388.600 30.314.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 109.400.961 35.706.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15 109.400.961 85.388.600
Ticari Alacaklar
4 118.583.283 137.574.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 118.583.283 137.574.818
Diğer Alacaklar
2.925.588 3.942.474
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 197.590 101.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.727.998 3.841.442
Stoklar
5 74.004.636 67.970.759
Peşin Ödenmiş Giderler
4.375.175 3.631.832
Diğer Dönen Varlıklar
5.677.845 1.721.922
ARA TOPLAM
314.967.488 300.230.405
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21.895.707 21.381.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
336.863.195 321.611.842
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
50.484.397 52.040.583
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
234.747 117.166
Peşin Ödenmiş Giderler
111.688 114.268
Ertelenmiş Vergi Varlığı
983.288 332.858
Diğer Duran Varlıklar
487 487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.814.607 52.605.362
TOPLAM VARLIKLAR
388.677.802 374.217.204
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.915.974 2.754.625
Ticari Borçlar
4 21.880.065 35.182.906
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 5.661 1.299.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21.874.404 33.883.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.032.193 5.137.669
Diğer Borçlar
321.597 269.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 321.597 269.704
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.573.460 7.605.246
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.879.006 10.601.819
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.506.034 1.377.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.506.034 1.377.658
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.340.980 6.038.013
ARA TOPLAM
51.449.309 68.967.640
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
315.054 98.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.764.363 69.065.694
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.657.604 3.137.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 3.657.604 3.137.935
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.657.604 3.137.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.421.967 72.203.629
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
333.450.006 302.233.855
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-181.594 -181.594
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.594 -181.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.594 -181.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
337.163 -1.451.468
Yabancı Para Çevrim Farkları
337.163 -1.451.468
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
197.631.130 71.739.395
Net Dönem Karı veya Zararı
29.427.520 125.891.735
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-194.171 -220.280
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
333.255.835 302.013.575
TOPLAM KAYNAKLAR
388.677.802 374.217.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 84.515.310 97.203.018
Satışların Maliyeti
11 -54.137.226 -72.740.051
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.378.084 24.462.967
BRÜT KAR (ZARAR)
30.378.084 24.462.967
Genel Yönetim Giderleri
12 -2.105.137 -3.104.298
Pazarlama Giderleri
12 -4.237.542 -3.086.231
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -1.478.298 -1.216.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.154.570 3.356.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.410.453 -318.088
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.301.224 20.094.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
40.870 646.560
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.342.094 20.740.672
Finansman Gelirleri
-390.193 -507.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.951.901 20.232.758
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.546.952 -4.323.102
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.197.382 -4.348.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
650.430 24.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.404.949 15.909.656
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.404.949 15.909.656
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.571 11.427
Ana Ortaklık Payları
29.427.520 15.898.229
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.837.311 -618.386
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.837.311 -618.386
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.837.311 -618.386
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.242.260 15.291.270
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.109 -6.094
Ana Ortaklık Payları
31.216.151 15.297.364http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763398


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8201 Değişim: 0,03%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8247
Açılış: 8,8173
10,3185 Değişim: 0,00%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,3413
Açılış: 10,3186
497,07 Değişim: 0,18%
Düşük 495,36 28.09.2021 Yüksek 497,11
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.