KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 21:16
KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -112.589 16.209.972 41.331.882 36.453.121 135.078.507 -172.255 134.906.252
Transferler
1.622.656 34.830.465 -36.453.121
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.949 87.047.044 87.151.993 25.601 87.177.594
Kar Payları
-18.226.561 -18.226.561 0 -18.226.561
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.640 17.832.628 57.935.786 87.047.044 204.003.939 -146.654 203.857.285
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.640 17.832.628 57.935.786 87.047.044 204.003.939 -146.654 203.857.285
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-282.897
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-282.897 0 -282.897
Transferler
6.818.538 80.228.506 -87.047.044
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
206.906 -1.443.828 125.891.735 124.654.813 -73.626 124.581.187
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -40.000.000
Kar Payları
-26.142.000 -26.142.000 0 -26.142.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -181.594 -1.451.468 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.923.547 43.386.131
Dönem Karı (Zararı)
125.803.475 87.061.672
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
125.803.475 87.061.672
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.515.110 24.807.034
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 6.257.513 5.241.341
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-463.451 35.970
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -463.451 35.970
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.947.799 2.824.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.441.953 902.493
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -32.000 -38.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 537.846 1.959.724
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.277.705 -2.217.928
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -6.674.778 -2.289.941
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 397.073 72.013
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.355 608.435
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 37.958.602 18.765.746
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-911.003 -450.747
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -911.003 -450.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.053.790 -50.630.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.477.735 -55.508.107
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.286 -5.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.483.021 -55.502.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.342.661 -918.693
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
488.214 -574.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.830.875 -344.211
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.675.114 -17.746.200
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.521.237 -5.091.661
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.882.788 25.470.766
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-788.109 -477.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.094.679 25.947.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
885.466 1.854.168
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.586.790 -4.020.499
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
149.427 -4.146.303
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.437.363 125.804
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-668.985 5.329.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
116.264.795 61.237.760
Ödenen Faiz
-397.073 -72.013
Alınan Faiz
19 6.674.778 2.289.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -742.952 -652.811
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
5 407.186 37.305
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -32.283.187 -19.454.051
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.470.591 -5.088.176
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 20 1.597.636 1.192.817
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 20 1.597.636 1.192.817
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.068.227 -6.280.993
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.048.916 -6.280.993
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -19.311 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.378.416 -21.746.005
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.841.916 11.009.036
Kredilerden Nakit Girişleri
20.841.916 11.009.036
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.078.332 -14.528.480
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.078.332 -14.528.480
Ödenen Temettüler
-26.142.000 -18.226.561
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.074.540 16.551.950
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26 55.074.540 16.551.950
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 30.314.060 13.762.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 85.388.600 30.314.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 85.388.600 30.314.060
Ticari Alacaklar
5 137.574.818 127.458.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 5.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
137.574.818 127.453.244
Diğer Alacaklar
6 3.942.474 1.211.063
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 101.032 589.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.841.442 621.817
Stoklar
7 67.970.759 44.832.194
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.631.832 7.115.786
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.721.922 676.968
ARA TOPLAM
300.230.405 211.608.601
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
27 21.381.437 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
321.611.842 211.608.601
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 0 1.341.250
Maddi Duran Varlıklar
8 52.040.583 68.299.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 117.166 178.304
Peşin Ödenmiş Giderler
14 114.268 231.467
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 332.858 1.080.209
Diğer Duran Varlıklar
15 487 1.845.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.605.362 72.975.819
TOPLAM VARLIKLAR
374.217.204 284.584.420
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 2.754.625 4.583.558
Ticari Borçlar
35.182.906 51.127.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.299.421 511.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
33.883.485 50.615.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.137.669 4.252.203
Diğer Borçlar
6 269.704 120.277
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 269.704 120.277
Ertelenmiş Gelirler
14 7.605.246 8.274.231
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 10.601.819 5.622.028
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.377.658 672.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.377.658 640.710
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 0 32.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 6.038.013 3.496.825
ARA TOPLAM
68.967.640 78.149.048
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
27 98.054 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.065.694 78.149.048
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.137.935 2.402.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.137.935 2.402.875
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 175.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.137.935 2.578.087
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.203.629 80.727.135
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
302.233.855 204.003.939
Ödenmiş Sermaye
16 80.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -181.594 -388.500
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.594 -388.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.594 -388.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.451.468 -7.640
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.451.468 -7.640
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 24.651.166 17.832.628
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
71.739.395 57.935.786
Net Dönem Karı veya Zararı
125.891.735 87.047.044
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-220.280 -146.654
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
302.013.575 203.857.285
TOPLAM KAYNAKLAR
374.217.204 284.584.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 565.417.588 436.452.287
Satışların Maliyeti
17 -374.614.495 -307.882.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
190.803.093 128.569.360
BRÜT KAR (ZARAR)
190.803.093 128.569.360
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.559.755 -7.990.009
Pazarlama Giderleri
18 -12.403.951 -9.509.430
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -5.416.707 -4.962.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 55.083.465 11.128.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -53.336.665 -10.781.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
165.169.480 106.455.291
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 940.403 536.972
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -56.825
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
166.109.883 106.935.438
Finansman Giderleri
21 -2.347.806 -1.108.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
163.762.077 105.827.418
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.958.602 -18.765.746
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -37.262.978 -19.334.316
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -695.624 568.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
125.803.475 87.061.672
DÖNEM KARI (ZARARI)
125.803.475 87.061.672
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-88.260 14.628
Ana Ortaklık Payları
125.891.735 87.047.044
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
206.906 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
258.632 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-51.726 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-51.726 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.429.194 115.922
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.429.194 115.922
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.222.288 115.922
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
124.581.187 87.177.594
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-73.626 25.601
Ana Ortaklık Payları
124.654.813 87.151.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747080


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.796 Değişim: -0,19% Hacim : 54.556 Mio.TL Son veri saati : 12:18
Düşük 9.683 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4089 Değişim: 0,16%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5706 Değişim: 0,41%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.447,16 Değişim: 0,35%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.