KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 22:53
KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.782 15.722.489 35.781.274 13.668.127 106.360.229 391.187 106.751.416
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
487.483 13.180.644 -13.668.127
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-104.807 36.453.121 36.348.314 -563.442 35.784.872
Kar Payları
-6.874.929 -6.874.929 -6.874.929
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-575.715 -595.715 -595.715
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-159.392 -159.392 -159.392
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -112.589 16.209.972 41.331.882 36.453.121 135.078.507 -172.255 134.906.252
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -112.589 16.209.972 41.331.882 36.453.121 135.078.507 -172.255 134.906.252
Transferler
1.622.656 34.830.465 -36.453.121 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.949 87.047.044 87.151.993 25.601 87.177.594
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
-18.226.561 -18.226.561 -18.226.561
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.640 17.832.628 57.935.776 87.047.044 204.003.939 -146.654 203.857.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.386.131 20.097.027
Dönem Karı (Zararı)
87.061.672 35.886.380
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
87.061.672 35.886.380
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.807.034 16.383.908
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 5.241.341 4.617.248
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 35.970 1.274.829
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 35.970 1.274.829
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.824.217 1.698.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 902.493 1.120.408
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -38.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.959.724 578.030
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.217.928 -952.659
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.289.941 -1.227.267
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 72.013 274.608
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
608.435 1.249.488
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 18.765.746 8.816.241
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -450.747 -319.677
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -450.747 -319.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.630.946 -29.288.752
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.508.107 -38.415.261
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.286 21.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.502.821 -38.436.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-918.693 844.195
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-574.482 394.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-344.211 449.815
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.746.200 -3.943.794
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.091.661 -126.550
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.470.766 11.089.209
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-477.059 -4.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.947.825 11.093.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.854.168 1.056.544
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.020.499 -700.665
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.146.303 -821.949
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
125.804 121.284
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
5.329.280 907.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.237.760 22.981.536
Ödenen Faiz
-72.013 -274.608
Alınan Faiz
19 2.289.941 1.227.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -652.811 -469.532
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
5 37.305 24.384
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -19.454.051 -3.392.020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.088.176 -4.520.775
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-20 1.192.817 687.496
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-20 1.192.817 687.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.280.993 -5.208.271
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -6.280.993 -5.031.141
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -177.130
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.746.005 -15.831.526
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.009.036 9.510.529
Kredilerden Nakit Girişleri
11.009.036 9.510.529
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.528.480 -10.118.720
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.528.480 -10.118.720
Ödenen Temettüler
-18.226.561 -15.223.335
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.551.950 -255.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27 16.551.950 -255.274
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 13.762.110 14.017.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 30.314.060 13.762.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 30.314.060 13.762.110
Ticari Alacaklar
5 127.458.530 73.947.452
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
127.453.244 73.947.452
Diğer Alacaklar
6 1.211.063 387.780
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 589.246 14.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
621.817 373.016
Stoklar
7 44.832.194 27.121.964
Peşin Ödenmiş Giderler
14 7.115.786 2.023.815
Diğer Dönen Varlıklar
15 676.968 581.558
ARA TOPLAM
211.608.601 117.824.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.608.601 117.824.679
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.341.250 1.341.250
Maddi Duran Varlıklar
8 68.299.089 67.708.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 178.304 303.171
Peşin Ödenmiş Giderler
14 231.467 231.777
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.080.209 513.435
Diğer Duran Varlıklar
15 1.845.500 2.082.572
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.975.819 72.180.454
TOPLAM VARLIKLAR
284.584.420 190.005.133
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 4.583.558 7.570.742
Ticari Borçlar
5 51.127.216 25.667.423
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 511.312 34.253
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
50.615.904 25.633.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.252.203 2.398.035
Diğer Borçlar
6 120.277 4.266.580
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 120.277 4.266.580
Ertelenmiş Gelirler
14 8.274.231 2.944.951
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 5.622.028 5.741.763
Kısa Vadeli Karşılıklar
672.710 552.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 640.710 482.634
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 32.000 70.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.496.825 3.468.476
ARA TOPLAM
78.149.048 52.610.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.149.048 52.610.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.402.875 2.311.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.402.875 2.311.269
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 175.212 177.008
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.578.087 2.488.277
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.727.135 55.098.881
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
204.003.939 135.078.507
Ödenmiş Sermaye
16 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -388.500 -388.500
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-388.500 -388.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-388.500 -388.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.640 -112.589
Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.640 -112.589
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 17.832.628 16.209.972
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
57.935.786 41.331.882
Net Dönem Karı veya Zararı
87.047.044 36.453.121
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-146.654 -172.255
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
203.857.285 134.906.252
TOPLAM KAYNAKLAR
284.584.420 190.005.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 436.452.287 227.843.178
Satışların Maliyeti
17 -307.882.927 -164.705.081
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
128.569.360 63.138.097
BRÜT KAR (ZARAR)
128.569.360 63.138.097
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.990.009 -7.468.284
Pazarlama Giderleri
18 -9.509.430 -7.799.102
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -4.962.322 -2.579.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 11.128.972 7.410.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -10.781.280 -6.250.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.455.291 46.451.487
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 536.972 354.497
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -56.825 -5.420
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
106.935.438 46.800.564
Finansman Giderleri
21 -1.108.020 -2.097.943
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
105.827.418 44.702.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.765.746 -8.816.241
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -19.334.316 -9.133.783
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 568.570 317.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
87.061.672 35.886.380
DÖNEM KARI (ZARARI)
87.061.672 35.886.380
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.628 -566.741
Ana Ortaklık Payları
87.047.044 36.453.121
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 2,18000000 0,91000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
115.922 -101.508
Yabancı Para Çevrim Farkları
115.922 -101.508
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
115.922 -101.508
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.922 -101.508
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.177.594 35.784.872
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.601 -563.442
Ana Ortaklık Payları
87.151.993 36.348.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668063


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.