KAP ***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2019 - 18:16
KAP ***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -303 3.873 50.871 27.121 131.562
Yeni Bakiye
50.000 -303 3.873 50.871 27.121 131.562
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54 -54
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
12.265 12.265
Kar Dağıtımı
7.101 20.020 -27.121
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.101 -7.101
Diğer
27.121 -27.121
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 7.101 -357 3.873 70.891 12.265 143.773
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 7.101 -1.085 4.747 64.865 19.379 145.007
Yeni Bakiye
50.000 7.101 -1.085 4.747 64.865 19.379 145.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-121 10.141 10.020
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.000 -50.000
Kar Dağıtımı
19.379 -19.379
Diğer
19.379 -19.379
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 7.101 -1.206 4.747 34.244 10.141 155.027


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28 135.241 146.614 68.831 75.549
FAKTORİNG GELİRLERİ
135.241 146.614 68.831 75.549
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
120.286 133.094 60.730 68.052
İskontolu
119.076 129.881 60.153 66.563
Diğer
1.210 3.213 577 1.489
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.955 13.520 8.101 7.497
İskontolu
14.947 13.516 8.099 7.495
Diğer
8 4 2 2
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
31 -85.084 -94.481 -44.276 -48.843
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-42.764 -46.730 -22.041 -24.353
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-40.218 -39.451 -21.923 -20.091
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-194 -194 -95 -96
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.908 -8.106 -217 -4.303
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
50.157 52.133 24.555 26.706
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
29 -29.130 -32.836 -15.096 -15.309
Personel Giderleri
-19.233 -24.579 -9.556 -11.024
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-122 -189 -122 -189
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-9.147 -7.595 -5.064 -3.843
Diğer
-628 -473 -354 -253
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
21.027 19.297 9.459 11.397
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
30 2.872 3.085 1.315 1.932
Bankalardan Alınan Faizler
894 1.418 403 1.069
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
1 74 0 26
Diğer
1.977 1.593 912 837
KARŞILIK GİDERLERİ
32 -10.472 -6.274 -4.928 -4.002
Özel Karşılıklar
-10.472 -6.274 -4.928 -4.002
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-72 -128 -60 -75
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -63 0 -33
Kambiyo İşlemleri Zararı
33 -72 -65 -60 -42
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
13.355 15.980 5.786 9.252
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.355 15.980 5.786 9.252
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
34 -3.214 -3.715 -1.509 -2.191
Cari Vergi Karşılığı
-2.673 -6.454 -678 -3.270
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-541 -831
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.739 1.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10.141 12.265 4.277 7.061
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10.141 12.265 4.277 7.061
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.141 12.265 4.277 7.061
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
28.415 39.732
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
121.180 134.512
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-75.741 -76.755
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
28 14.955 13.520
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.978 1.602
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 1.480 840
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-19.580 -24.579
Ödenen Vergiler
34 -5.786 -5.878
Diğer
-10.071 -3.530
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
31.204 -34.344
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-105.578 -30.688
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.742 -4.957
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
431 83
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.297 -219
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
140.203 3.282
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.593 -1.845
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
59.619 5.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10 11 -671 -208
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -142
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-663 -350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
17 0 63.514
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
17 -57.315 -41.284
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-57.315 22.230
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.641 27.268
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 3.192 1.094
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 4.833 28.362


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.141 12.265
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-121 -54
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-121 -54
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-155 -68
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13 34 14
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.020 12.211


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 4.827 6 4.833 3.191 1 3.192
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
760.078 0 760.078 661.275 0 661.275
Faktoring Alacakları
7 752.677 0 752.677 659.051 0 659.051
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
735.701 0 735.701 640.188 0 640.188
Diğer Faktoring Alacakları
16.976 0 16.976 18.863 0 18.863
Takipteki Alacaklar
8 52.720 0 52.720 45.875 0 45.875
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-45.319 0 -45.319 -43.651 0 -43.651
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 16.734 0 16.734 13.052 0 13.052
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 12 486 0 486 430 0 430
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 16.527 0 16.527 17.034 0 17.034
DİĞER AKTİFLER
15 22.044 0 22.044 20.047 0 20.047
ARA TOPLAM
820.696 6 820.702 715.029 1 715.030
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
820.696 6 820.702 715.029 1 715.030
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 648.733 0 648.733 501.004 0 501.004
FAKTORİNG BORÇLARI
18 1.237 0 1.237 806 0 806
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
19 5.388 130 5.518 2.002 219 2.221
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 0 0 0 55.498 0 55.498
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
21 2.811 0 2.811 2.464 0 2.464
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.811 0 2.811 2.464 0 2.464
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
20 7.370 6 7.376 8.030 0 8.030
ARA TOPLAM
665.539 136 665.675 569.804 219 570.023
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
23 155.027 155.027 145.007 145.007
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 50.000 50.000
Sermaye Yedekleri
7.101 7.101 7.101 7.101
Diğer Sermaye Yedekleri
7.101 7.101 7.101 7.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.206 -1.206 -1.085 -1.085
Kar Yedekleri
24 4.747 4.747 4.747 4.747
Yasal Yedekler
4.747 4.747 4.747 4.747
Kar veya Zarar
44.385 44.385 84.244 84.244
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 34.244 34.244 64.865 64.865
Dönem Net Kâr veya Zararı
10.141 10.141 19.379 19.379
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
820.566 136 820.702 714.811 219 715.030


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7 194.496 811 195.307 173.573 741 174.314
ALINAN TEMİNATLAR
7 20.762.906 346 20.763.252 18.187.173 316 18.187.489
VERİLEN TEMİNATLAR
27 73.778 0 73.778 74.110 0 74.110
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
849.525 20.393 869.918 761.254 10.160 771.414
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
21.880.705 21.550 21.902.255 19.196.110 11.217 19.207.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780587


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.545 Değişim: 0,29% Hacim : 24.326 Mio.TL Son veri saati : 16:19
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3530 Değişim: -0,70%
Düşük 7,3409 26.01.2021 Yüksek 7,4351
Açılış: 7,4046
8,9313 Değişim: -0,76%
Düşük 8,9163 26.01.2021 Yüksek 9,0211
Açılış: 8,9998
438,17 Değişim: -0,82%
Düşük 437,66 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.