KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 18:12
KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 0 -4.196.733 815.379 -44.479 1.276.228 607.882 540 157.537 4.384.636 -464.332 2.986.714 1.327.188 4.313.902
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -464.332 464.332 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -3.802 727.086 210.762 149.933 0 0 -1.336.418 -252.439 608.977 356.538
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -119.590 -119.590
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 0 -4.196.733 815.379 -48.281 2.003.314 818.644 150.473 157.537 3.920.304 -1.336.418 2.734.275 1.816.575 4.550.850
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 0 -4.196.733 3.085.949 -261.647 2.020.802 832.293 30.446 157.537 3.920.304 -353.101 5.685.906 1.996.586 7.682.492
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -353.101 353.101 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 20.149 -202.000 1.129.387 758.389 -543.359 0 0 659.305 1.821.871 1.204.490 3.026.361
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27.276 0 3.339.201 -2.035.930 59.143 -25.563 8.960 0 0 15.543 0 0 1.388.630 -1.388.630 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -199.811 -199.811
Dönem Sonu Bakiyeler
369.276 108.056 3.339.201 -6.232.663 3.165.241 -489.210 3.159.149 1.590.682 -512.913 173.080 3.567.203 659.305 8.896.407 1.612.635 10.509.042


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.772.017 562.839
Dönem Karı (Zararı)
1.398.710 -985.793
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.398.710 -985.793
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.501.603 6.004.634
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,13 357.280 250.409
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.591 1.763.263
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.441 1.195
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-687 1.749.904
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 15.719 12.164
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
998.432 589.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
484.338 344.855
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48 -434
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
514.046 245.067
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.526.238 1.276.035
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-669.402 -275.960
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 2.195.640 1.551.995
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -225.044 32.089
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-943 -29.432
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-943 -29.432
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
4.847.093 2.131.033
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.044 -8.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.796.037 -3.881.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.162.829 -2.087.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.837.351 -1.151.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.325.478 -936.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-308.573 -926.239
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.264.839 -2.013.918
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
781.609 1.239.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
182.817 479.052
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
598.792 760.923
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
158.595 -93.680
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.104.276 1.137.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-478.432 -143.306
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-853.827 -431.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-351.593 316.662
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
203.680 1.051.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.920 40.579
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.920 40.579
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-610.607 -365.262
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-607.853 -364.429
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.754 -833
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.521 -27.771
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-2.521 -27.771
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-652.511 -666.465
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-652.511 -666.465
Alınan Faiz
669.402 275.960
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14.044 8.251
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.334.432 -1.046.409
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.946 1.678.740
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.592.763 -1.747.701
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
540.991 0
Ödenen Temettüler
-199.811 -119.590
Ödenen Faiz
-1.016.535 -798.495
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-160.260 -59.363
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.914.008 -166.908
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.342.124 927.485
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
428.116 760.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.254.834 3.004.834
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.682.950 3.765.411


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.682.950 9.254.834
Finansal Yatırımlar
5 3.565 210.497
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.565 210.497
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
3.565 210.497
Ticari Alacaklar
10.893.157 7.388.340
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,21 5.937.903 4.100.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.955.254 3.287.788
Diğer Alacaklar
2.346.415 1.557.600
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,21 1.847.316 1.194.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 499.099 362.795
Türev Araçlar
9 352.928 745.842
Stoklar
10 6.664.345 4.996.350
Peşin Ödenmiş Giderler
574.297 423.058
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
574.297 423.058
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
102.605 13.507
Diğer Dönen Varlıklar
665.701 584.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
665.701 584.241
ARA TOPLAM
31.285.963 25.174.269
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.285.963 25.174.269
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3.917.624 2.687.204
Maddi Duran Varlıklar
11 7.676.919 6.817.011
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.977.764 2.017.686
Şerefiye
12 1.670.732 1.122.211
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.307.032 895.475
Peşin Ödenmiş Giderler
131.153 128.632
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
131.153 128.632
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 2.071.276 1.033.989
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.774.736 12.684.522
TOPLAM VARLIKLAR
48.060.699 37.858.791
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.094.307 925.081
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 3.887.715 10.476.406
Ticari Borçlar
5.478.692 4.161.267
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,21 1.262.274 1.079.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.216.418 3.081.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
286.668 132.371
Diğer Borçlar
8 5.007 3.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.007 3.025
Türev Araçlar
9 5.244 22.724
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
53.963 82.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 341.965 261.953
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.231.441 610.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
366.178 259.014
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
865.263 351.169
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
411.630 212.076
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
411.630 212.076
ARA TOPLAM
12.796.632 16.887.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.796.632 16.887.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 23.592.388 12.349.131
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.081.973 763.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.081.973 763.769
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 80.664 176.053
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.755.025 13.288.953
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.551.657 30.176.299
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.896.407 5.685.906
Ödenmiş Sermaye
369.276 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.339.201 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6.232.663 -4.196.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.835.180 4.845.104
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
3.159.149 2.020.802
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.676.031 2.824.302
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.165.241 3.085.949
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-489.210 -261.647
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.077.769 862.739
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.590.682 832.293
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-512.913 30.446
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-512.913 30.446
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
173.080 157.537
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.567.203 3.920.304
Net Dönem Karı veya Zararı
659.305 -353.101
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.612.635 1.996.586
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.509.042 7.682.492
TOPLAM KAYNAKLAR
48.060.699 37.858.791


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 32.032.188 19.178.880 12.408.578 7.301.820
Satışların Maliyeti
15 -21.378.024 -13.611.178 -8.222.343 -5.280.918
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.654.164 5.567.702 4.186.235 2.020.902
BRÜT KAR (ZARAR)
10.654.164 5.567.702 4.186.235 2.020.902
Genel Yönetim Giderleri
16 -862.802 -473.180 -403.850 -194.805
Pazarlama Giderleri
16 -3.088.807 -1.661.640 -1.190.363 -640.371
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -132.581 -50.545 -53.429 -20.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.682.270 1.045.410 359.176 365.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-720.920 -262.162 -441.924 15.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.531.324 4.165.585 2.455.845 1.545.872
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.677.538 3.694.542 987.608 1.307.218
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-302.421 -1.903.434 -126.715 -404.992
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.906.441 5.956.693 3.316.738 2.448.098
Finansman Gelirleri
17 122.118 108.781 -24.310 102.225
Finansman Giderleri
18 -10.854.893 -7.019.178 -1.709.954 -2.581.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.173.666 -953.704 1.582.474 -30.819
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
225.044 -32.089 53.595 -69.283
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -844.741 -568.168 -317.871 -203.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.069.785 536.079 371.466 134.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.398.710 -985.793 1.636.069 -100.102
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.398.710 -985.793 1.636.069 -100.102
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
739.405 350.625 180.013 116.976
Ana Ortaklık Payları
659.305 -1.336.418 1.456.056 -217.078
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 20 1,79000000 -3,62000000 3,94000000 -0,59000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
949.963 723.011 146.473 248.659
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.230.420 731.315 221.436 261.725
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.865 0 26.865 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-269.332 -5.096 -82.357 25
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.990 -3.208 -19.471 -13.091
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-98.606 -4.228 -42.692 -13.086
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-6.716 0 -6.716 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
67.332 1.020 29.937 -5
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
677.688 619.320 87.176 288.776
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
1.221.047 469.387 121.734 155.211
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.221.047 469.387 121.734 155.211
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-724.479 187.416 -88.478 166.956
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-724.479 187.416 -88.478 166.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
181.120 -37.483 53.920 -33.391
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
181.120 -37.483 53.920 -33.391
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.627.651 1.342.331 233.649 537.435
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.026.361 356.538 1.869.718 437.333
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.204.490 608.977 270.209 219.931
Ana Ortaklık Payları
1.821.871 -252.439 1.599.509 217.402http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216355


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.