KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:10
KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 459.069 812.025 -35.463 22.444 -1.400 131.587 3.324.334 1.016.415 5.693.648 779.913 6.473.561
Diğer Düzeltmeler
25.000 38.713 -2.407 216.847 64.979 343.132 343.132
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
342.000 108.056 -460.419 459.069 850.738 -37.870 22.444 -1.400 131.587 3.541.181 1.081.394 6.036.780 779.913 6.816.693
Transferler
-5.233 1.086.627 -1.081.394
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.753 95.698 312 431.148 524.405 118.848 643.253
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-3.736.314 3.736.314
Kar Payları
-66.025 -66.025
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -4.196.733 459.069 845.505 -40.623 118.142 -1.088 131.587 8.364.122 431.148 6.561.185 832.736 7.393.921
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -4.196.733 1.276.228 815.379 -44.479 607.882 540 157.537 4.384.636 -464.332 2.986.714 1.327.188 4.313.902
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
342.000 108.056 -4.196.733 1.276.228 815.379 -44.479 607.882 540 157.537 4.384.636 -464.332 2.986.714 1.327.188 4.313.902
Transferler
-464.332 464.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-470.705 -398.552 179.458 -219.094
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.130 44.971 31.312
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -4.196.733 1.276.228 815.379 -48.609 652.853 31.852 157.537 3.920.304 -470.705 2.588.162 1.506.646 4.094.808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
360.405 -197.696
Dönem Karı (Zararı)
-331.056 492.976
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-331.056 492.976
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.090.583 180.820
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 15 78.065 52.972
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
714.175 -103.791
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 509 -930
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
707.541 -103.336
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.125 475
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
340.234 129.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
100.249 63.296
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-262 2.984
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
240.247 63.227
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -45
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
305.969 106.527
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-83.769 -102.161
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 389.738 208.734
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -46
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 12.112 114.654
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.544 -1.319
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.544 -1.319
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
644.338 -114.631
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.766 -3.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.149.287 -795.278
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.103.977 -220.701
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-665.839 -137.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-438.138 -83.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-256.004 -76.158
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-424.134 -471.891
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
631.624 -7.683
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
278.389 43.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
353.235 -51.404
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.204 -18.845
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
610.240 -121.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.747 -51.212
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -49
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-224.088 -24.953
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-317.237 -1.100.160
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-10.026 -1.192.808
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.117 2.929
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.117 2.929
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.007 -31.151
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.625 -31.031
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -382 -120
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.145
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-323.235 6.710
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-323.235 6.710
Alınan Temettüler
0 45
Alınan Faiz
83.769 102.161
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.145 -14.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-303.396 511.414
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.847 736.887
Kredilerden Nakit Girişleri
62.847 736.887
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-291.963 -112.134
Ödenen Temettüler
0 -66.025
Ödenen Faiz
-56.107 -38.099
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-18.173 -9.215
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-260.228 -786.442
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
240.507 345.477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.721 -440.965
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.004.834 3.835.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.985.113 3.394.555


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.985.113 3.004.834
Finansal Yatırımlar
6.345.108 6.414.869
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.345.108 6.414.869
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 6.345.108 6.414.869
Ticari Alacaklar
5.856.073 4.687.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 23 3.187.991 2.522.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.668.082 2.165.759
Diğer Alacaklar
948.909 614.402
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 23 868.905 545.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 80.004 68.732
Türev Araçlar
6.305 1.499
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 6.305 1.499
Stoklar
11 3.744.893 3.218.231
Peşin Ödenmiş Giderler
498.571 368.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
498.571 368.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
166.629 166.661
Diğer Dönen Varlıklar
402.961 287.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
402.961 287.658
ARA TOPLAM
20.954.562 18.764.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.954.562 18.764.940
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.878.478 1.878.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.878.478 1.878.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.878.478 1.878.478
Maddi Duran Varlıklar
13 3.680.546 3.640.893
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.667.190 1.547.842
Şerefiye
14 957.117 896.538
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 710.073 651.304
Peşin Ödenmiş Giderler
79.254 83.633
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
79.254 83.633
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 500.654 327.839
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.806.122 7.478.685
TOPLAM VARLIKLAR
28.760.684 26.243.625
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 707.289 759.909
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.297.356 2.103.140
Ticari Borçlar
2.949.594 2.270.421
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 23 753.850 475.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.195.744 1.794.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
101.646 76.957
Diğer Borçlar
30.907 12.672
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 30.907 12.672
Türev Araçlar
48.188 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 48.188 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.087 83.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 267.712 301.535
Kısa Vadeli Karşılıklar
698.069 422.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
170.635 135.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
527.434 287.449
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
95.386 103.276
ARA TOPLAM
7.257.234 6.134.222
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.257.234 6.134.222
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 16.865.507 15.313.776
Uzun Vadeli Karşılıklar
407.234 346.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
407.234 346.828
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 135.901 134.897
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.408.642 15.795.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.665.876 21.929.723
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.588.162 2.986.714
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.196.733 -4.196.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.042.998 2.047.128
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.276.228 1.276.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
766.770 770.900
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
815.379 815.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.609 -44.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
684.705 608.422
Yabancı Para Çevrim Farkları
652.853 607.882
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
31.852 540
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
31.852 540
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
157.537 157.537
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.920.304 4.384.636
Net Dönem Karı veya Zararı
-470.705 -464.332
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.506.646 1.327.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.094.808 4.313.902
TOPLAM KAYNAKLAR
28.760.684 26.243.625


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 5.886.018 2.783.757
Satışların Maliyeti
17 -4.036.928 -1.921.419
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.849.090 862.338
BRÜT KAR (ZARAR)
1.849.090 862.338
Genel Yönetim Giderleri
18 -132.796 -78.118
Pazarlama Giderleri
18 -537.250 -281.943
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -12.484 -8.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
422.510 126.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-254.476 -122.723
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.334.594 497.303
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.082.949 1.480.763
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-739.621 -1.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.677.922 1.976.706
Finansman Gelirleri
19 28.219 18.892
Finansman Giderleri
20 -2.025.085 -1.387.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-318.944 607.630
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.112 -114.654
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -190.297 -133.122
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 178.185 18.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-331.056 492.976
DÖNEM KARI (ZARARI)
-331.056 492.976
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
139.649 61.828
Ana Ortaklık Payları
-470.705 431.148
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kazanç 22 -1,38000000 1,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.451 -2.963
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.564 -3.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.113 741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.113 741
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
116.413 153.240
Yabancı Para Çevrim Farkları
85.101 152.928
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
39.140 390
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
39.140 390
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.828 -78
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-7.828 -78
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.962 150.277
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-219.094 643.253
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
179.458 118.848
Ana Ortaklık Payları
-398.552 524.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028494


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5589 Değişim: 0,14%
Düşük 32,4715 19.06.2024 Yüksek 32,6732
Açılış: 32,5128
35,0286 Değişim: 0,41%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1819
Açılış: 34,8854
2.438,71 Değişim: 0,14%
Düşük 2.431,56 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.