KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2021 - 19:09
KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
536.204 795.683
Dönem Karı (Zararı)
1.203.585 1.102.425
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.203.585 1.102.425
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
673.936 366.391
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 14 186.471 171.110
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-303.691 -296.876
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 99 -9.307
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 -316.724 -302.223
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 12.934 14.654
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
185.089 133.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 122.415 119.669
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -68 2.227
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
62.742 11.506
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
28 -64 -83
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
261.319 184.664
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -174.989 -233.928
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 436.118 413.353
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 190 5.239
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.990 -1.115
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11, 28 -4.990 -1.115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 291.062 260.517
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.390 1.846
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -1.390 1.846
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
28, 29, 30 72.049 -76.630
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28 -11.919 -10.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-911.306 -430.338
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-457.021 -529.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-260.279 -491.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-196.742 -37.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.490 10.091
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-247.078 -2.569
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.397 132.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-159.763 144.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
69.366 -11.802
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.680 -41.431
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
966.215 1.038.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -91.773 -70.871
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -347 -525
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-338.022 -171.654
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 131 255
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-647.367 699.479
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
491.169 801.458
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -336.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.068 7.544
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.068 7.544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-195.871 -140.750
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-193.143 -135.572
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.728 -5.178
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.482.421 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.441.584 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-40.837 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 2.784
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 758
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 2.026
Alınan Temettüler
64 817.961
Alınan Faiz
174.989 233.928
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
360.635 -687.036
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.907.884 -467.025
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.446.445 317.922
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.634.184 -345.444
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
20 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -1.064
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
500.271 0
Ödenen Temettüler
-6.686 0
Ödenen Faiz
-364.133 -414.644
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-33.849 -23.795
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.796.721 1.028.137
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.796.721 1.028.137
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.4, 4 2.027.599 999.462
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.4, 4 3.824.320 2.027.599


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 1.099.942 647.779 -21.173 0 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732
Transferler
13.251 -817.879 461 817.879 687.067 -700.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
140.675 -5.723 32.423 -48.786 996.503 1.115.092 139.408 1.254.500
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -26.435 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 996.503 4.411.329 522.903 4.934.232
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -26.435 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 996.503 4.411.329 522.903 4.934.232
Transferler
23 -817.879 1.814.382 -996.503 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.331 164.246 -9.028 79.450 -5.095 1.016.415 1.282.319 263.696 1.546.015
Kar Payları
-6.686 -6.686
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 459.069 812.025 -35.463 0 22.444 -1.400 131.587 3.324.334 1.016.415 5.693.648 779.913 6.473.561


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.4, 4 3.824.320 2.027.599
Finansal Yatırımlar
3.639.474 3.057.459
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.4, 5 3.639.474 3.057.459
Ticari Alacaklar
2.879.687 2.365.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 33 2.031.627 2.106.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 848.060 259.061
Diğer Alacaklar
1.755.896 152.902
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 33 1.706.078 115.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 49.818 37.283
Türev Araçlar
0 358.919
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9 0 358.919
Stoklar
10 871.480 592.698
Peşin Ödenmiş Giderler
197.681 84.491
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19, 33 134.308 41.545
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 63.373 42.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.356 4.583
Diğer Dönen Varlıklar
21 85.991 75.655
ARA TOPLAM
13.262.885 8.720.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.262.885 8.720.108
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
978.106 946.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 978.106 946.029
Diğer Alacaklar
369 460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 369 460
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 26.145 21.155
Maddi Duran Varlıklar
12 2.687.913 2.383.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
859.404 680.235
Şerefiye
13 496.196 388.047
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 363.208 292.188
Peşin Ödenmiş Giderler
48.439 7.602
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 48.439 7.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 29.243 32.986
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.629.619 4.071.644
TOPLAM VARLIKLAR
17.892.504 12.791.752
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 11.408 150.764
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 768.723 5.088.239
Ticari Borçlar
1.202.259 1.224.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 33 374.544 607.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 827.715 617.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 49.874 44.822
Diğer Borçlar
3.752 5.107
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 33 133 113
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.619 4.994
Türev Araçlar
1.892 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9 1.892 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22 40.556 11.854
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 84.647 68.967
Kısa Vadeli Karşılıklar
243.948 169.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 78.290 66.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 165.658 103.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 46.817 35.963
ARA TOPLAM
2.453.876 6.800.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.453.876 6.800.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 8.607.951 701.318
Uzun Vadeli Karşılıklar
211.021 161.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 211.021 161.010
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 146.095 195.181
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.965.067 1.057.509
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.418.943 7.857.520
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.693.648 4.411.329
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-485.419 -485.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.235.631 1.861.961
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
2.4 459.069 422.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
776.562 1.439.223
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
812.025 647.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.463 -26.435
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 817.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.044 -53.311
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.444 -57.006
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.400 3.695
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.400 3.695
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
131.587 131.587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.324.334 1.509.952
Net Dönem Karı veya Zararı
2.4 1.016.415 996.503
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
779.913 522.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23 6.473.561 4.934.232
TOPLAM KAYNAKLAR
17.892.504 12.791.752


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 9.400.861 7.803.120
Satışların Maliyeti
24 -6.757.398 -5.663.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.643.463 2.139.192
BRÜT KAR (ZARAR)
2.643.463 2.139.192
Genel Yönetim Giderleri
25, 26 -263.248 -234.744
Pazarlama Giderleri
25, 26 -921.325 -752.076
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25, 26 -24.209 -19.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 229.896 87.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -171.839 -66.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.492.738 1.153.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 2.503.149 1.131.907
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
2.4, 28 -683.929 -11.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.311.958 2.274.379
Finansman Gelirleri
29 555.442 554.695
Finansman Giderleri
30 -2.372.753 -1.466.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.494.647 1.362.942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-291.062 -260.517
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -349.929 -232.123
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.4, 31 58.867 -28.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.203.585 1.102.425
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.203.585 1.102.425
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 187.170 105.922
Ana Ortaklık Payları
1.016.415 996.503
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay basına kazanc 32 2,97000000 2,91000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
191.222 134.331
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
2.4 32.077 87.403
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 184.422 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -12.939 -7.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.338 54.858
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
2.4 4.254 53.272
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-18.442 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.850 1.586
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
151.208 17.744
Yabancı Para Çevrim Farkları
156.303 66.530
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
156.303 66.530
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.487 -62.546
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.487 -62.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.392 13.760
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.392 13.760
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
342.430 152.075
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.546.015 1.254.500
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
263.696 139.408
Ana Ortaklık Payları
1.282.319 1.115.092http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916989


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8386 Değişim: 1,03%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,8702
Açılış: 32,5026
35,3081 Değişim: 0,95%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,3903
Açılış: 34,9769
2.484,72 Değişim: 2,14%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.498,04
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.