" />

KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2020 - 21:39
KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -559.686 659.037 -15.401 743.710 0 -67.666 16.025 124.497 536.511 397.259 2.284.342 268.255 2.552.597
Transferler
61.016 -21.143 -24.078 7.090 374.374 -397.259 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.885 -5.772 380.310 -21.763 36.456 700.779 1.099.895 129.117 1.229.012
Kar Payları
-88.000 -88.000 -13.877 -101.877
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 0 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 0 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732
Transferler
13.251 461 -817.879 817.879 687.067 -700.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.723 231.876 32.423 -48.786 905.302 1.115.092 139.408 1.254.500
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 647.779 -26.435 513.939 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 905.302 4.411.329 522.903 4.934.232


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
795.579 3.378
Dönem Karı (Zararı)
1.011.224 787.621
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.011.224 787.621
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
457.488 282.531
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 14 171.110 149.304
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
119.245 7.472
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.307 4.512
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
113.898 -83
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 14.654 3.043
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
133.402 126.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 119.669 78.226
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.227 -108
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.506 48.311
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-83 -231
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-117.559 147.396
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -536.151 -190.732
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27, 30 418.592 338.128
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.115 -4.844
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -1.115 -4.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 237.716 185.918
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.846 1.577
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 1.846 1.577
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-76.630 -321.914
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.444 -8.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-430.338 -867.073
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-529.254 -1.047.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-491.336 -1.029.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.918 -17.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.091 63.864
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.569 26.665
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
132.825 78.162
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
144.627 166.843
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.802 -88.681
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.431 11.766
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.038.374 203.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -70.871 -58.186
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -525 -194
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-171.654 -141.359
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 255 38
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.373.663 1.377.649
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-336.410 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 40.747
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.274 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.544 40.142
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.544 40.142
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.750 -232.143
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-135.572 -225.281
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.178 -6.862
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -199
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -199
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
2.784 52.001
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
758 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
2.026 52.001
Alınan Temettüler
817.961 231
Alınan Faiz
536.151 190.732
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
489.657 1.286.138
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-467.025 -1.192.131
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
317.922 389.808
Kredilerden Nakit Girişleri
317.922 389.808
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-369.239 -905.201
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-345.444 -861.537
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-23.795 -43.664
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-1.064 -239.632
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 1.901
Ödenen Temettüler
0 -101.877
Ödenen Faiz
-414.644 -337.130
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.702.217 188.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.702.217 188.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.378.761 3.189.865
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.080.978 3.378.761


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.080.978 3.378.761
Finansal Yatırımlar
4.080 702
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 4.080 702
Ticari Alacaklar
2.365.802 1.899.086
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 33 2.106.741 1.564.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 259.061 334.397
Diğer Alacaklar
152.902 39.181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 33 115.619 627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 37.283 38.554
Türev Araçlar
9 358.919 323.087
Stoklar
10 592.698 604.554
Peşin Ödenmiş Giderler
84.491 76.058
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19, 33 41.545 36.368
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 42.946 39.690
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.583 16.899
Diğer Dönen Varlıklar
21 75.655 53.503
ARA TOPLAM
8.720.108 6.391.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.720.108 6.391.831
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
946.029 1.340.221
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 946.029 1.340.221
Diğer Alacaklar
460 234
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 460 234
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 21.155 21.036
Maddi Duran Varlıklar
12 2.383.177 2.276.366
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
680.235 589.733
Şerefiye
13 388.047 331.975
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 292.188 257.758
Peşin Ödenmiş Giderler
7.602 9.628
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 7.602 9.628
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 32.986 40.823
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.071.644 4.278.041
TOPLAM VARLIKLAR
12.791.752 10.669.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 150.764 85.519
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.088.239 369.129
Ticari Borçlar
1.224.598 1.114.097
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 33 607.365 520.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 617.233 593.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 44.822 33.332
Diğer Borçlar
5.107 6.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 33 113 1.177
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.994 5.631
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22 11.854 37.351
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 68.967 15.214
Kısa Vadeli Karşılıklar
169.697 142.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 66.366 51.301
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 103.331 90.968
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 35.963 41.146
ARA TOPLAM
6.800.011 1.844.865
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.800.011 1.844.865
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 701.318 4.791.105
Uzun Vadeli Karşılıklar
161.010 115.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 161.010 115.344
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 195.181 238.826
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.057.509 5.145.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.857.520 6.990.140
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.411.329 3.296.237
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-485.419 -498.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.953.162 1.726.548
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.135.283 1.726.548
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
647.779 647.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.435 -21.173
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
513.939 1.099.942
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
817.879 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-53.311 -36.948
Yabancı Para Çevrim Farkları
-57.006 -89.429
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.695 52.481
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.695 52.481
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
131.587 131.587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.509.952 822.885
Net Dönem Karı veya Zararı
905.302 700.779
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
522.903 383.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.934.232 3.679.732
TOPLAM KAYNAKLAR
12.791.752 10.669.872


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 7.803.120 5.955.508
Satışların Maliyeti
24 -5.663.928 -4.395.223
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.139.192 1.560.285
BRÜT KAR (ZARAR)
2.139.192 1.560.285
Genel Yönetim Giderleri
25, 26 -234.744 -159.664
Pazarlama Giderleri
25, 26 -752.076 -598.206
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25, 26 -19.956 -12.551
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 87.331 114.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -66.029 -125.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.153.718 779.084
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 1.131.907 1.709.158
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -125.248 -13.599
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.160.377 2.474.643
Finansman Gelirleri
29 554.695 1.285.301
Finansman Giderleri
30 -1.466.132 -2.786.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.248.940 973.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-237.716 -185.918
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -232.123 -118.197
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -5.593 -67.721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.011.224 787.621
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.011.224 787.621
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
105.922 86.842
Ana Ortaklık Payları
905.302 700.779
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç 32 2,65000000 2,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
225.532 380.902
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 10.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.930 -9.539
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
201.405 399.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.057 -20.072
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.586 452
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
30.471 -19.992
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.744 60.489
Yabancı Para Çevrim Farkları
66.530 24.033
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
66.530 24.033
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.546 47.252
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-62.546 47.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.760 -10.796
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
13.760 -10.796
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
243.276 441.391
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.254.500 1.229.012
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
139.408 129.117
Ana Ortaklık Payları
1.115.092 1.099.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824735


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0523 Değişim: 0,05%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0987 Değişim: 0,31%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.560,32 Değişim: -0,04%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.569,99
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.