KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 20:15
KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -141.863 5.232 -16.687 3.216 0 695.363 119.807 303.710 230.372 1.649.206 205.390 1.854.596
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-444.135 -84.522 81.663 44.678 -402.316 -5.972 -408.288
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
342.000 108.056 -585.998 5.232 -16.687 -81.306 0 695.363 119.807 385.373 275.050 1.246.890 199.418 1.446.308
Transferler
44.560 4.690 225.800 -275.050 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.545 16.801 -60 13.072 290.329 318.597 37.430 356.027
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-13.326 -13.326 0 -13.326
Kar Payları
-64.000 -64.000 -7.917 -71.917
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10 -10 -3 -13
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -554.764 5.232 -18.232 -64.505 -60 708.435 124.497 547.163 290.329 1.488.151 228.928 1.717.079
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -413.214 659.037 -15.401 743.710 -74.303 16.025 124.497 553.800 383.153 2.427.360 268.543 2.695.903
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-146.472 6.637 -6.637 14.106 -132.366 -132.366
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
342.000 108.056 -559.686 659.037 -15.401 743.710 -67.666 16.025 124.497 547.163 397.259 2.294.994 268.543 2.563.537
Transferler
61.016 -19.918 -24.078 380.239 -397.259 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.960 -5.141 -11.545 85.091 568.097 634.542 148.398 782.940
Kar Payları
-88.000 -88.000 -13.877 -101.877
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-31 -31 -12 -43
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 639.119 -17.361 714.491 -79.211 101.116 124.497 839.371 568.097 2.841.505 403.052 3.244.557


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.057 231.646
Dönem Karı (Zararı)
641.999 325.612
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
641.999 325.612
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
294.729 269.104
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 14 107.517 85.797
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.148 748
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.042 -1.310
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-115 106
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.221 1.952
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
244.489 81.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
59.846 41.842
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
226 495
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
184.417 39.259
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-102 -539
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
98.747 51.925
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-139.183 -95.452
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 237.930 147.377
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 166.617 56.712
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
978 -253
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
978 -253
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-320.963 12.407
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.702 -19.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-951.022 -286.183
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-948.880 -169.641
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-915.104 -100.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.776 -69.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.978 -89.211
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
76.079 -96.259
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.676 44.226
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
136.809 -49.879
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-191.485 94.105
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.567 24.702
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.294 308.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-46.984 -35.959
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-113 -117
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-75.704 -40.813
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 38 2
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.832.904 25.607
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
40.746 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.248 2.871
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.248 2.871
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-198.181 -154.935
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -193.822 -153.654
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -4.359 -1.281
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-8.710 -23.921
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-68.193 -23.921
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
59.483 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -75.226
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -75.226
Alınan Temettüler
102 539
Alınan Faiz
151.225 92.240
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.818.474 184.039
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-849.517 1.026.708
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
309.462 1.732.373
Kredilerden Nakit Girişleri
309.462 1.732.373
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-738.786 -609.360
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-719.296 -604.510
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-19.490 -4.850
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 41.373
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-239.907 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.901 5.083
Ödenen Temettüler
0 -71.917
Ödenen Faiz
-182.187 -70.844
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
846.330 1.283.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
846.330 1.283.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.189.865 2.288.339
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.036.195 3.572.300


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.036.195 3.189.865 2.288.339
Finansal Yatırımlar
6 734 619 755
Ticari Alacaklar
1.850.064 776.922 763.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 22 1.450.097 534.993 587.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 399.967 241.929 175.851
Diğer Alacaklar
116.697 24.242 26.561
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 22 68.621 428 5.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 48.076 23.814 20.716
Türev Araçlar
490.183 55.912 0
Stoklar
10 584.473 583.581 406.274
Peşin Ödenmiş Giderler
162.187 138.973 117.861
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 101.613 97.094 78.047
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
60.574 41.879 39.814
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
218 0 11.064
Diğer Dönen Varlıklar
44.285 60.594 48.438
ARA TOPLAM
7.285.036 4.830.708 3.662.558
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.285.036 4.830.708 3.662.558
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 934.483 981.132 928.800
Diğer Alacaklar
0 183 271
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 183 271
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 16.196 16.196 14.588
Maddi Duran Varlıklar
12 2.355.854 2.098.780 1.118.765
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
681.505 436.386 383.212
Şerefiye
13 389.614 253.507 215.513
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 291.891 182.879 167.699
Peşin Ödenmiş Giderler
2.142 61.625 14.160
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.142 61.625 14.160
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 79.870 46.336 43.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.070.050 3.640.638 2.503.112
TOPLAM VARLIKLAR
11.355.086 8.471.346 6.165.670
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 192.618 433.371 544.791
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 219.539 457.356 1.821.637
Ticari Borçlar
1.027.492 945.326 669.499
İlişkili Tar
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.087 Değişim: 0,76% Hacim : 88.100 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.108
Açılış: 8.051
28,9171 Değişim: 0,07%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,3289 Değişim: -0,42%
Düşük 31,2461 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.887,06 Değişim: -1,93%
Düşük 1.878,01 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.