KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

10.02.2023 - 18:19
KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -3.472.146 -2.048.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 12.561.469 9.982.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -6.240.353 -2.613.153
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.848.970 5.320.592
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 61.876.473 26.286.086
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -305.592 -36.050
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
27 6.349 -140.805
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.426.200 31.429.823
Finansman Gelirleri
28 164.767 0
Finansman Giderleri
28 -41.810 -2.023.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.549.157 29.406.065
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -7.411.789 -2.234.986
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.813.970 -234.252
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.597.819 -2.000.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.137.368 27.171.079
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.137.368 27.171.079
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
57.137.368 27.171.079
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 2,25110000 1,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
580.521 6.977.644
Dönem Karı (Zararı)
57.137.368 27.171.079
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57.137.368 27.171.079
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-54.713.457 -20.376.689
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 97.610 111.202
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23.647 254.378
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.647 110.125
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 144.253
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
95.952 56.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 95.952 56.896
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 -725.082 1.695.849
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-674.263 -356.795
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-50.819 2.052.644
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -57.729.392 -24.065.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-58.000.000 -24.065.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
270.608 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 7.411.789 2.234.986
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -665.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -665.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.887.981 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
44.987 183.254
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.962.117 -12.899.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.962.117 -12.899.546
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.859 5.634
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 38.859 5.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 118.643 2.508
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.040 8.006
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
63.040 8.006
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 1.786.562 13.066.652
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.468.898 6.977.644
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.888.377 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.301.555 1.922.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -1.780 -11.850
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 1.630.000
Alınan Faiz
509.496 304.601
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.809.271 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.516 -427.196
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -74.478 -378.880
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.752 -333.980
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.726 -44.900
Ödenen Faiz
28 -2.038 -48.316
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.797.550 8.473.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.797.550 8.473.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 17.812.898 9.339.699
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.015.348 17.812.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.015.348 17.812.898
Finansal Yatırımlar
12 18.426.644 0
Diğer Alacaklar
3.398.692 2.420.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.398.692 2.420.359
Diğer Dönen Varlıklar
40.738 225.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 40.738 225.694
ARA TOPLAM
25.881.422 20.458.951
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.881.422 20.458.951
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10.975.680 9.612.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 10.975.680 9.612.963
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 105.000.000 47.000.000
Maddi Duran Varlıklar
15 700.904 565.097
Arazi ve Arsalar
75.199 22.137
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
244.802 69.477
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.636 9.936
Taşıtlar
284.206 338.992
Mobilya ve Demirbaşlar
89.061 124.555
Özel Maliyetler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.550 12.076
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 10.550 12.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
116.687.134 57.190.136
TOPLAM VARLIKLAR
142.568.556 77.649.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.935 89.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 14.935 89.410
Ticari Borçlar
47.220 8.361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 47.220 8.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 224.454 105.811
Diğer Borçlar
113.774 50.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 113.774 50.734
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.978.677 2.881.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 3.978.677 2.881.541
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 128.929 203.336
ARA TOPLAM
4.507.989 3.339.193
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.507.989 3.339.193
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.034.135 11.344.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 12.034.135 11.344.709
Uzun Vadeli Karşılıklar
463.134 271.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 433.134 241.043
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 30.000 30.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 10.064.438 4.439.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.561.707 16.055.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.069.696 19.394.770
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
115.498.860 58.254.317
Ödenmiş Sermaye
25.382.175 25.382.175
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.877.807 2.770.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.877.807 2.770.632
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.096.432 2.912.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-218.625 -141.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.491.839 1.912.819
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.450.946 1.871.926
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.674.909 -917.150
Net Dönem Karı veya Zararı
57.137.368 27.171.079
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
115.498.860 58.254.317
TOPLAM KAYNAKLAR
142.568.556 77.649.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.942.024 -118.708 1.912.819 -6.865.715 5.918.887 31.106.244 31.106.244
Transferler
-29.678 5.948.565 -5.918.887
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -23.006 27.171.079 27.148.073 27.148.073
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.912.346 -141.714 1.912.819 -917.150 27.171.079 58.254.317 58.254.317
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.912.346 -141.714 1.912.819 -917.150 27.171.079 58.254.317 58.254.317
Transferler
579.020 26.592.059 -27.171.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 184.086 -76.911 57.137.368 57.244.543 57.244.543
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 3.096.432 -218.625 2.491.839 25.674.909 57.137.368 115.498.860 115.498.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
57.137.368 27.171.079
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
107.175 -23.006
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 230.108 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -96.139 -28.756
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.794 5.750
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-46.022 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19.228 5.750
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
107.175 -23.006
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.244.543 27.148.073
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
57.244.543 27.148.073http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112762


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.312 Değişim: 0,00% Hacim : 147.610 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.246 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
31,0160 Değişim: 0,04%
Düşük 30,9175 22.02.2024 Yüksek 31,0398
Açılış: 31,0045
33,6673 Değişim: 0,28%
Düşük 33,5115 22.02.2024 Yüksek 33,7182
Açılış: 33,5723
2.021,05 Değişim: 0,14%
Düşük 2.014,22 22.02.2024 Yüksek 2.023,94
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.