KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:11
KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -785.208 -475.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 4.054.028 1.179.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.301.209 -169.369
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
967.611 534.526
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 604.978 252.131
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -377.732 -9.886
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.194.857 776.771
Finansman Gelirleri
28 1.973.423 150.276
Finansman Giderleri
28 -858.464 -60.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.309.816 866.425
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -360.479 -15.118
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-722.312 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
361.833 -15.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.949.337 851.307
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.949.337 851.307
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.949.337 851.307
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 0,07680000 0,03400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.778.320 -352.199
Dönem Karı (Zararı)
1.949.337 -719.040
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.949.337 -719.040
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-365.960 481.260
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 28.024 32.699
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
402.691 345.220
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33.911 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
368.780 345.220
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.686 -5.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 20.686 10.493
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -15.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 -1.177.840 -41.090
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.026.361 -140.883
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
848.521 99.793
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 360.479 43.541
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 105.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.149.891 -114.419
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12 -14.636.280 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.289.195 -48.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.289.195 -48.843
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 37.811 1.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 59.209 11.597
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.347 -6.901
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.347 -6.901
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 655.217 -71.349
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.566.514 -352.199
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-211.806
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
21.951 9.156.252
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 9.049.695
Alınan Faiz
21.951 106.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.201 -1.588.030
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -77.693 -1.517.230
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-77.693 -1.517.230
Ödenen Faiz
28 -1.508 -70.800
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.835.570 7.216.023
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.835.570 7.216.023
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 17.812.898 3.830.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.977.328 11.046.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.977.328 17.812.898
Finansal Yatırımlar
12 14.267.500 0
Diğer Alacaklar
2.728.343 2.420.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.728.343 2.420.359
Diğer Dönen Varlıklar
128.129 225.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 128.129 225.694
ARA TOPLAM
21.101.300 20.458.951
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.101.300 20.458.951
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.815.143 9.612.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.815.143 9.612.963
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 47.000.000 47.000.000
Maddi Duran Varlıklar
15 537.538 565.097
Arazi ve Arsalar
22.136 22.137
Binalar
69.047 69.477
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.313 9.936
Taşıtlar
321.871 338.992
Mobilya ve Demirbaşlar
115.171 124.555
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.693 12.076
Bilgisayar Yazılımları
11.693 12.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.364.374 57.190.136
TOPLAM VARLIKLAR
80.465.674 77.649.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.717 89.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.717 89.410
Banka Kredileri
11 11.717 89.410
Ticari Borçlar
46.172 8.361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 46.172 8.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 165.020 105.811
Diğer Borçlar
74.081 50.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 74.081 50.734
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.114.527 2.881.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 3.114.527 2.881.541
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 713.842 203.336
ARA TOPLAM
4.125.359 3.339.193
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.125.359 3.339.193
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.766.940 11.344.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 11.766.940 11.344.709
Uzun Vadeli Karşılıklar
341.903 271.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 311.903 241.043
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 30.000 30.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 4.067.957 4.439.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.176.800 16.055.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.302.159 19.394.770
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.163.515 58.254.317
Ödenmiş Sermaye
25.382.175 25.382.175
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.730.493 2.770.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.730.493 2.770.632
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.912.346 2.912.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.853 -141.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.491.839 1.912.819
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.450.946 1.871.926
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.674.909 -917.150
Net Dönem Karı veya Zararı
1.949.337 27.171.079
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.163.515 58.254.317
TOPLAM KAYNAKLAR
80.465.674 77.649.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.971.702 -118.708 1.912.819 -6.895.393 5.918.887 31.106.244 31.106.244
Transferler
5.918.887 -5.918.887
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 975 851.307 852.282 852.282
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.971.702 -117.733 1.912.819 -976.506 851.307 31.958.526 31.958.526
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.912.346 -141.714 1.912.819 -917.150 27.171.079 58.254.317 58.254.317
Transferler
579.020 26.592.059 -27.171.079 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -40.139 1.949.337 1.909.198 1.909.198
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.912.346 -181.853 2.491.839 25.674.909 1.949.337 60.163.515 60.163.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.949.337 851.307
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-40.139 975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -50.174 1.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.035 -244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10.035 -244
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.139 975
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.909.198 852.282
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.909.198 852.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026687


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.