KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2021 - 18:11
KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -983.189 -934.427 -507.660 -517.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.619.364 227.755 439.940 77.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -225.266 -277.365 -55.897 -107.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
410.909 -984.037 -123.617 -547.808
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 581.282 9.309.496 339.037 9.455.874
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
992.191 8.325.459 215.420 8.908.066
Finansman Gelirleri
27 236.551 260.088 86.275 105.467
Finansman Giderleri
27 -58.829 -321.291 1.793 -73.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.169.913 8.264.256 303.488 8.939.755
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 -7.699 -2.101.328 7.419 -2.057.787
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.699 -2.101.328 7.419 -2.057.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.162.214 6.162.928 310.907 6.881.968
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.162.214 6.162.928 310.907 6.881.968
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.162.214 6.162.928 310.907 6.881.968
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN PAY BAŞINA KAZANÇ 29 0,04580000 0,55200000 0,01220000 0,61700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
422.559 -1.091.639
Dönem Karı (Zararı)
1.162.214 6.162.928
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.162.214 6.162.928
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-143.528 -6.997.550
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 63.876 64.483
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.118 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.118 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.724 -21.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 25.724 21.223
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -43.218
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 -187.945 -232.920
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-236.551 -244.622
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
48.606 11.702
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 -9.189.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 7.699 2.101.328
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-55.000 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 280.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-596.127 -257.017
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.271 -71.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-142.271 -71.544
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
220 31.712
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 220 31.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 1.487 9.522
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.737 19.426
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.737 19.426
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 -449.826 -246.133
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
422.559 -1.091.639
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
398.409 9.605.211
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 9.394.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -5.948 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 220.000 0
Alınan Faiz
184.357 210.296
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-222.127 -2.979.251
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -188.410 -2.831.678
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-188.410 -2.831.678
Ödenen Faiz
27 -33.717 -147.573
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
598.841 5.534.321
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
598.841 5.534.321
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 9.339.699 3.830.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 9.938.540 9.365.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 9.938.540 9.339.699
Diğer Alacaklar
1.325.798 1.078.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.325.798 1.078.146
Diğer Dönen Varlıklar
448.631 518.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 448.631 518.825
ARA TOPLAM
11.712.969 10.936.670
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.712.969 10.936.670
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 23.735.000 23.900.000
Maddi Duran Varlıklar
15 605.693 662.857
Arazi ve Arsalar
22.137 22.137
Binalar
70.340 71.201
Tesis, Makine ve Cihazlar
10.832 12.591
Taşıtlar
366.671 407.475
Mobilya ve Demirbaşlar
135.713 149.453
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 12.836 13.599
Bilgisayar Yazılımları
12.836 13.599
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.353.529 24.576.456
TOPLAM VARLIKLAR
36.066.498 35.513.126
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
279.885 396.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
279.885 396.063
Banka Kredileri
11 279.885 396.063
Ticari Borçlar
2.947 2.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.947 2.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 104.790 103.303
Diğer Borçlar
36.991 42.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.991 42.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
709.772 1.137.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 709.772 1.137.778
ARA TOPLAM
1.134.385 1.682.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.134.385 1.682.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 72.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 72.231
Banka Kredileri
11 0 72.231
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 21.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 0 21.820
Uzun Vadeli Karşılıklar
208.947 185.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 178.947 155.391
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 30.000 30.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 2.452.974 2.444.841
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.661.921 2.724.283
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.796.306 4.406.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.270.192 31.106.244
Ödenmiş Sermaye
25.382.175 25.382.175
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.795.372 2.823.316
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.795.372 2.823.316
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.912.346 2.942.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.974 -118.708
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.912.819 1.912.819
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.871.926 1.871.926
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-917.150 -6.865.715
Net Dönem Karı veya Zararı
1.162.214 5.918.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.270.192 31.106.244
TOPLAM KAYNAKLAR
36.066.498 35.513.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.944.786 -117.637 16.137.994 -5.837.087 -1.058.306 25.161.512 25.161.512
Transferler
-1.058.306 1.058.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 26.916 1.213 6.162.928 6.191.057 6.191.057
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.971.702 -116.424 16.137.994 -6.895.393 6.162.928 31.352.569 31.352.569
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.942.024 -118.708 1.912.819 -6.865.715 5.918.887 31.106.244 31.106.244
Transferler
5.918.887 -5.918.887
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 1.734 1.162.214 1.163.948 1.163.948
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22 -29.678 29.678
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.912.346 -116.974 1.912.819 -917.150 1.162.214 32.270.192 32.270.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.162.214 6.162.928 310.907 6.881.968
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.734 28.129 759 26.819
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 0 33.645 0 33.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 2.168 1.516 949 -121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-434 -7.032 -190 -6.705
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 0 -6.729 0 -6.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-434 -303 -190 24
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.734 28.129 759 26.819
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.163.948 6.191.057 311.666 6.908.787
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.163.948 6.191.057 311.666 6.908.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952702


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: 0,00% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7633 Değişim: 0,02%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,7816
Açılış: 8,7619
10,3032 Değişim: -0,06%
Düşük 10,2814 24.09.2021 Yüksek 10,3311
Açılış: 10,3091
492,74 Değişim: 0,37%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 493,70
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.