KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2021 - 18:11
KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -2.161.801 -2.026.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 458.963 1.984.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.087.543 -1.028.142
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.790.381 -1.069.476
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 11.260.438 601.233
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.470.057 -468.243
Finansman Gelirleri
27 529.617 398.152
Finansman Giderleri
27 -417.355 -932.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.582.319 -1.002.329
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.663.432 -55.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.663.432 -55.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.918.887 -1.058.306
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.918.887 -1.058.306
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.918.887 -1.058.306
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 29 0,23000000 -0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.054.558 8.812.658
Dönem Karı (Zararı)
5.918.887 -1.058.306
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.918.887 -1.058.306
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.272.489 614.426
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15--16 127.590 141.836
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-68.292 -178.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 43.368 26.212
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -111.660 -107.029
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -97.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 -266.208 -275.107
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-514.151 -309.433
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
247.943 34.326
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -8.844.190 117.222
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 2.663.432 55.977
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.500 -15.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
165.679 767.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-700.956 9.305.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.296 9.929.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.296 9.929.716
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-133 -29.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -133 -29.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 24.296 4.481
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.221 3.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.221 3.000
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 -702.044 -602.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.054.558 8.861.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 0 -49.064
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.733.557 -9.016.613
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
9.049.695 -9.512.138
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -11.463 -3.796
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 215.500 295.000
Alınan Faiz
479.825 204.321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.170.175 -2.740.349
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 750.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 750.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -2.974.426 -3.107.381
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.974.426 -3.107.381
Ödenen Faiz
27 -195.749 -382.968
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.508.824 -2.944.304
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.508.824 -2.944.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.830.875 6.775.179
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 9.339.699 3.830.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 9.339.699 3.830.875
Finansal Yatırımlar
12 0 9.394.915
Diğer Alacaklar
1.078.146 1.005.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.078.146 1.005.659
Diğer Dönen Varlıklar
518.825 585.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 518.825 585.053
ARA TOPLAM
10.936.670 14.816.502
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.936.670 14.816.502
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 23.900.000 14.875.590
Maddi Duran Varlıklar
15 662.857 743.814
Arazi ve Arsalar
22.137 14.936
Binalar
71.201 46.219
Tesis, Makine ve Cihazlar
12.591 16.910
Taşıtlar
407.475 489.083
Mobilya ve Demirbaşlar
149.453 176.666
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.599 15.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 0 225.052
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.576.456 15.859.582
TOPLAM VARLIKLAR
35.513.126 30.676.084
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
396.063 2.326.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
396.063 2.326.475
Banka Kredileri
11 396.063 2.326.475
Ticari Borçlar
2.727 2.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.727 2.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 103.303 79.007
Diğer Borçlar
42.728 39.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.728 39.507
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.137.778 920.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 1.137.778 920.731
ARA TOPLAM
1.682.599 3.368.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.682.599 3.368.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
72.231 952.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
72.231 952.737
Banka Kredileri
11 72.231 952.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.820 940.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 21.820 940.911
Uzun Vadeli Karşılıklar
185.391 252.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 155.391 110.684
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 30.000 141.660
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 2.444.841 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.724.283 2.145.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.406.882 5.514.572
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.106.244 25.161.512
Ödenmiş Sermaye
25.382.175 11.157.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.823.316 2.827.149
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.823.316 2.827.149
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.942.024 2.944.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118.708 -117.637
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.912.819 16.137.994
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.871.926 16.097.101
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.865.715 -5.837.087
Net Dönem Karı veya Zararı
5.918.887 -1.058.306
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.106.244 25.161.512
TOPLAM KAYNAKLAR
35.513.126 30.676.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351
Transferler
1.159.391 -1.159.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -20.533 -1.058.306 -1.078.839 -1.078.839
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -117.637 16.137.994 -5.853.966 -1.058.306 25.161.512 25.161.512
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.944.786 -117.637 16.137.994 -5.837.087 -1.058.306 25.161.512 25.161.512
Transferler
-1.058.306 1.058.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 26.916 -1.071 5.918.887 5.944.732 5.944.732
Sermaye Arttırımı
22 14.225.175 -14.225.175
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.971.702 -118.708 1.912.819 -6.895.393 5.918.887 31.106.244 31.106.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.918.887 -1.058.306
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.845 -20.533
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 33.645 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -1.339 -25.667
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.461 5.134
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 -6.729 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
268 5.134
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.845 -20.533
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.944.732 -1.078.839
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.944.732 -1.078.839http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910106


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7563 Değişim: 0,05%
Düşük 7,7354 09.03.2021 Yüksek 7,7759
Açılış: 7,7524
9,2140 Değişim: 0,20%
Düşük 9,1598 09.03.2021 Yüksek 9,2206
Açılış: 9,196
420,34 Değişim: 0,48%
Düşük 418,13 09.03.2021 Yüksek 421,12
Açılış: 418,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.