KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

20.10.2020 - 08:23
KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -1.574.195 -1.535.336 -639.768 -446.645
Pazarlama Giderleri
24-25 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 378.741 1.632.133 150.986 95.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -489.342 -989.779 -211.977 -635.430
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.684.796 -892.982 -700.759 -986.551
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 10.955.325 127.212 1.645.829 -276.817
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.270.529 -765.770 945.070 -1.263.368
Finansman Gelirleri
27 289.694 356.314 29.606 58.965
Finansman Giderleri
27 -415.538 -735.505 -94.247 -70.342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.144.685 -1.144.961 880.429 -1.274.745
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.092.250 29.385 9.078 71.262
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.092.250 29.385 9.078 71.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.052.435 -1.115.576 889.507 -1.203.483
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.052.435 -1.115.576 889.507 -1.203.483
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.052.435 -1.115.576 889.507 -1.203.483
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 29 0,28000000 -0,10000000 0,04000000 -0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-673.924 -214.272
Dönem Karı (Zararı)
7.052.435 -1.115.576
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.258.030 761.295
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 95.916 155.809
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.439 -48.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 32.779 27.707
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -43.218 -76.532
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 -371.388 -270.394
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-274.228 -105.112
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-97.160 -165.282
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -9.189.410 405.190
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 2.092.250 -29.385
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -15.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
125.041 563.900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-468.329 140.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.658 632.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-195.658 632.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.236 -24.022
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 20.236 -24.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 24.302 4.674
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.936 -3.353
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.936 -3.353
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 -323.145 -469.553
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-673.924 -214.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.634.817 -3.510.971
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
9.394.915 -4.015.216
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 0 -1.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 295.000
Alınan Faiz
239.902 210.296
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.727.641 -2.332.990
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 750.000
Kredilerden Nakit Girişleri
11 0 750.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.901.177 -2.778.069
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -2.901.177 -2.778.069
Ödenen Faiz
27 173.536 -304.921
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.233.252 -6.058.233
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.233.252 -6.058.233
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.830.875 6.775.179
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.064.127 716.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 10.064.127 3.830.875
Finansal Yatırımlar
12 0 9.394.915
Diğer Alacaklar
9 1.220.069 1.005.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.220.069 1.005.659
Diğer Dönen Varlıklar
532.408 585.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 532.408 585.053
ARA TOPLAM
11.816.604 14.816.502
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.816.604 14.816.502
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 24.065.000 14.875.590
Maddi Duran Varlıklar
15 682.687 743.814
Arazi ve Arsalar
22.136 14.936
Binalar
71.632 46.219
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.671 16.910
Taşıtlar
427.876 489.083
Mobilya ve Demirbaşlar
147.372 176.666
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 13.981 15.126
Bilgisayar Yazılımları
13.981 15.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 0 225.052
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.761.668 15.859.582
TOPLAM VARLIKLAR
36.578.272 30.676.084
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
349.964 2.326.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
349.964 2.326.475
Banka Kredileri
11 349.964 2.326.475
Ticari Borçlar
23.096 2.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
23.096 2.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 103.309 79.007
Diğer Borçlar
45.443 39.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
45.443 39.507
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 1.210.240 920.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.210.240 920.731
ARA TOPLAM
1.732.052 3.368.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.732.052 3.368.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
161.268 952.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
161.268 952.737
Banka Kredileri
11 161.268 952.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
328.257 940.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 328.257 940.911
Uzun Vadeli Karşılıklar
244.224 252.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 145.782 110.684
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 98.442 141.660
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.873.463 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.607.212 2.145.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.339.264 5.514.572
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.239.008 25.161.512
Ödenmiş Sermaye
25.382.175 11.157.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.852.210 2.827.149
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.852.210 2.827.149
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.971.702 2.944.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-119.492 -117.637
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.912.819 16.137.994
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.871.926 16.097.101
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.895.393 -5.837.087
Net Dönem Karı veya Zararı
7.052.435 -1.058.306
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.239.008 25.161.512
TOPLAM KAYNAKLAR
36.578.272 30.676.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351
Transferler
1.159.391 -1.159.391 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -18.965 -1.115.576 -1.134.541 -1.134.541
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22 16.879 16.879 16.879
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -116.069 16.137.994 -5.837.087 -1.115.576 25.122.689 25.122.689
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.944.786 -117.637 16.137.994 -5.837.087 -1.058.306 25.161.512 25.161.512
Transferler
-1.058.306 1.058.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 26.916 -1.855 7.052.435 7.077.496 7.077.496
Sermaye Arttırımı
22 14.225.175 -14.225.175
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.971.702 -119.492 1.912.819 -6.895.393 7.052.435 32.239.008 32.239.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.052.435 -1.115.576 889.507 -1.203.483
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.061 -18.965 -3.068 -4.797
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 33.645 -21.099 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -2.319 -2.607 -3.835 -5.996
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.265 4.741 767 1.199
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 -6.729 4.220 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
464 521 767 1.199
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.061 -18.965 -3.068 -4.797
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.077.496 -1.134.541 886.439 -1.208.280
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.077.496 -1.134.541 886.439 -1.208.280http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882468


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.