KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 18:12
KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -934.427 -1.088.691 -517.609 -518.137
Pazarlama Giderleri
24-25 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 227.755 1.536.609 77.451 570.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -277.365 -354.349 -107.650 -130.231
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-984.037 93.569 -547.808 -77.917
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 9.309.496 404.029 9.455.874 240.515
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.325.459 497.598 8.908.066 162.598
Finansman Gelirleri
27 260.088 297.349 105.467 76.423
Finansman Giderleri
27 -321.291 -665.163 -73.778 -205.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.264.256 129.784 8.939.755 33.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.101.328 -41.877 -2.057.787 -23.679
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.101.328 -41.877 -2.057.787 -23.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.162.928 87.907 6.881.968 10.313
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.162.928 87.907 6.881.968 10.313
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.162.928 87.907 6.881.968 10.313
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 29 0,55240000 0,00790000 0,61680000 0,00090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.091.639 -583.281
Dönem Karı (Zararı)
6.162.928 87.907
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.997.550 386.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 64.483 106.945
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-21.995 -58.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 21.223 17.628
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -43.218 -76.532
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-232.920 -4.582
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-244.622 -263.697
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.702 259.115
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -9.189.410 -42.760
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 2.101.328 41.877
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -15.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -15.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
280.964 358.651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-257.017 -1.057.415
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.544 -840.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.544 -840.518
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.712 -22.116
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 31.712 -22.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 9.522 17.092
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.426 -1.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.426 -1.000
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 -246.133 -210.873
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.091.639 -583.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.605.211 -3.575.264
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
9.394.915 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -4.027.798
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 0 -1.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 295.000
Alınan Faiz
210.296 158.585
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.979.251 -924.376
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 750.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 750.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.831.678 -1.481.316
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -2.831.678 -1.481.316
Ödenen Faiz
27 -147.573 -193.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.534.321 -5.082.921
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.534.321 -5.082.921
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.830.875 6.775.179
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 9.365.196 1.692.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 9.365.196 3.830.875
Finansal Yatırımlar
12 0 9.394.915
Diğer Alacaklar
1.140.946 1.005.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.140.946 1.005.659
Diğer Dönen Varlıklar
542.574 585.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 542.574 585.053
ARA TOPLAM
11.048.716 14.816.502
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.048.716 14.816.502
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 24.065.000 14.875.590
Maddi Duran Varlıklar
713.738 743.814
Arazi ve Arsalar
22.136 14.936
Binalar
72.063 46.219
Tesis, Makine ve Cihazlar
14.750 16.910
Taşıtlar
448.279 489.083
Mobilya ve Demirbaşlar
156.510 176.666
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.363 15.126
Bilgisayar Yazılımları
14.363 15.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 225.052
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.793.101 15.859.582
TOPLAM VARLIKLAR
35.841.817 30.676.084
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
333.789 2.326.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
333.789 2.326.475
Banka Kredileri
11 333.789 2.326.475
Ticari Borçlar
34.572 2.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 34.572 2.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 88.529 79.007
Diğer Borçlar
58.933 39.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 58.933 39.507
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.060.541 920.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 1.060.541 920.731
ARA TOPLAM
1.576.364 3.368.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.576.364 3.368.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
245.775 952.737
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
245.775 952.737
Banka Kredileri
11 245.775 952.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
554.968 940.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 554.968 940.911
Uzun Vadeli Karşılıklar
228.833 252.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 130.391 110.684
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 98.442 141.660
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.883.308 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.912.884 2.145.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.489.248 5.514.572
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 31.352.569 25.161.512
Ödenmiş Sermaye
11.157.000 11.157.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.855.278 2.827.149
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.855.278 2.827.149
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.971.702 2.944.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.424 -117.637
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.137.994 16.137.994
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
16.097.101 16.097.101
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.895.393 -5.837.087
Net Dönem Karı veya Zararı
6.162.928 -1.058.306
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.352.569 25.161.512
TOPLAM KAYNAKLAR
35.841.817 30.676.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351
Transferler
1.159.391 -1.159.391 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -16.879 2.711 87.907 73.739 73.739
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22 16.879 16.879 16.879
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.944.786 -94.393 16.137.994 -5.837.087 87.907 26.330.969 26.330.969
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.944.786 -117.637 16.137.994 -5.837.087 -1.058.306 25.161.512 25.161.512
Transferler
-1.058.306 1.058.306 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 26.916 1.213 6.162.928 6.191.057 6.191.057
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.971.702 -116.424 16.137.994 -6.895.393 6.162.928 31.352.569 Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.162.928 87.907 6.881.968 10.313
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.129 -14.168 26.819 -16.488
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 33.645 -21.099 33.645 -21.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 1.516 3.389 -121 489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.032 3.542 -6.705 4.122
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 -6.729 4.220 -6.729 4.220
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-303 -678 24 -98
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.129 -14.168 26.819 -16.488
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.191.057 73.739 6.908.787 -6.175
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.191.057 73.739 6.908.787 -6.175http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863567


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: -0,45% Hacim : 13.510 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.451 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,4692 Değişim: 0,89%
Düşük 8,3031 14.06.2021 Yüksek 8,4824
Açılış: 8,3942
10,2673 Değişim: 1,02%
Düşük 10,0527 14.06.2021 Yüksek 10,2850
Açılış: 10,1632
508,21 Değişim: 0,00%
Düşük 508,20 14.06.2021 Yüksek 508,21
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.