KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:12
KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -1.535.336 -1.251.143 -446.645 -381.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.632.133 7.894.452 95.524 4.630.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -989.779 -1.668.357 -635.430 -1.165.717
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-892.982 4.974.952 -986.551 3.084.199
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 127.212 1.520.402 -276.817 1.222.237
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-765.770 6.495.354 -1.263.368 4.306.436
Finansman Gelirleri
27 356.314 517.527 58.965 185.198
Finansman Giderleri
27 -735.505 -3.982.982 -70.342 -2.042.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.144.961 3.029.899 -1.274.745 2.448.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 29.385 37.211 71.262 -6.672
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.385 37.211 71.262 -6.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.115.576 3.067.110 -1.203.483 2.442.280
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.115.576 3.067.110 -1.203.483 2.442.280
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.115.576 3.067.110 -1.203.483 2.442.280
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 29 -0,10000000 0,27490000 -0,10790000 0,21890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.976 7.589.540
Dönem Karı (Zararı)
-1.115.576 3.067.110
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.115.576 3.067.110
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
971.591 3.657.199
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 155.809 155.423
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.683
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-48.825 19.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 27.707 19.674
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -76.532 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 -60.098 -66.454
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-105.112 -202.007
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
45.014 135.553
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 405.190 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -29.385 -37.211
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-15.000 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
563.900 3.587.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
140.009 865.231
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 1.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
632.263 192.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
632.263 192.980
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.022 -11.440
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -24.022 -11.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 4.674 -5.087
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.353 -1.333
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.353 -1.333
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 -469.553 688.428
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.976 7.589.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.721.267 -2.483
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.015.216 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -1.051 -2.483
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 295.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.332.990 -5.416.710
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
750.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
11 750.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.778.069 -4.943.009
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -2.778.069 -4.943.009
Ödenen Faiz
27 -304.921 -473.701
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.058.233 2.170.347
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.058.233 2.170.347
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 6.775.179 2.869.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 716.946 5.039.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 716.946 6.775.179
Finansal Yatırımlar
12 3.610.026 0
Diğer Alacaklar
10.179.836 9.981.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 10.179.836 9.981.719
Diğer Dönen Varlıklar
600.130 637.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 600.130 637.963
ARA TOPLAM
15.106.938 17.394.861
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.106.938 17.394.861
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 732.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 732.449
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 14.875.590 15.155.590
Maddi Duran Varlıklar
15 726.715 880.328
Arazi ve Arsalar
14.936 14.936
Binalar
46.520 47.421
Tesis, Makine ve Cihazlar
17.989 21.229
Taşıtlar
461.119 570.691
Mobilya ve Demirbaşlar
186.151 226.051
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 15.507 16.652
Bilgisayar Yazılımları
15.507 16.652
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 305.801 275.895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.923.613 17.060.914
TOPLAM VARLIKLAR
31.030.551 34.455.775
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.220.993 3.013.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.220.993 3.013.842
Banka Kredileri
11 2.220.993 3.013.842
Ticari Borçlar
7.883 31.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 7.883 31.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 79.200 74.526
Diğer Borçlar
33.154 36.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 33.154 36.507
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
877.161 815.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 877.161 815.440
ARA TOPLAM
3.218.391 3.972.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.218.391 3.972.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.261.653 2.237.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.261.653 2.237.894
Banka Kredileri
11 1.261.653 2.237.894
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.117.478 19 1.117.478 1.648.752
Uzun Vadeli Karşılıklar
310.340 356.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 138.183 107.869
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 172.157 248.689
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.689.471 4.243.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.907.862 8.215.424
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 25.122.689 26.240.351
Ödenmiş Sermaye
11.157.000 11.157.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.845.596 2.864.561
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.845.596 2.864.561
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.944.786 2.961.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-99.190 -97.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.137.994 16.137.994
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
16.097.101 16.097.101
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.837.087 -7.013.357
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.115.576 1.159.391
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.122.689 26.240.351
TOPLAM KAYNAKLAR
31.030.551 34.455.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -88.844 40.893 -6.926.424 16.137.927 25.216.979 25.216.979
Transferler
0 0 0 0 16.097.101 40.826 -16.137.927 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 0 0 -8.387 0 0 3.067.110 3.058.723 3.058.723
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.231 16.137.994 -6.885.598 3.067.110 28.275.702 28.275.702
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351
Transferler
0 0 0 0 0 1.159.391 -1.159.391 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 0 0 -18.965 0 0 -1.115.576 -1.134.541 -1.134.541
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22 0 0 0 0 0 16.879 0 16.879 16.879
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -116.069 16.137.994 -5.837.087 -1.115.576 25.122.689 25.122.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.115.576 3.067.110 -1.203.483 2.442.280
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.965 -8.387 -4.797 -4.121
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 -21.099 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -2.607 -10.484 -5.996 -5.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.741 2.097 1.199 1.030
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 4.220 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
521 2.097 1.199 1.030
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.965 -8.387 -4.797 -4.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.134.541 3.058.723 -1.208.280 2.438.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.134.541 3.058.723 -1.208.280 2.438.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795456


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: 0,00% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 24.04.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,5680 Değişim: 0,07%
Düşük 32,4573 24.04.2024 Yüksek 32,5881
Açılış: 32,5468
34,8846 Değişim: 0,05%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.434,55 Değişim: 0,18%
Düşük 2.422,33 24.04.2024 Yüksek 2.442,00
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.