KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 19:02
KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -870.098 -761.133 -431.149 -396.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 3.263.491 914.968 1.965.762 300.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -502.640 -875.975 -395.332 -355.559
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.890.753 -722.140 1.139.281 -451.520
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 242.502 197.242 133.023 115.263
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.133.255 -524.898 1.272.304 -336.257
Finansman Gelirleri
27 387.992 661.002 136.774 614.882
Finansman Giderleri
27 -1.940.300 -1.129.563 -1.328.724 -263.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
580.947 -993.459 80.354 15.274
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 43.883 -24.992 -25.676 -21.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
43.883 -24.992 -25.676 -21.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
624.830 -1.018.451 54.678 -5.800
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
624.830 -1.018.451 54.678 -5.800
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
624.830 -1.018.451 54.678 -5.800
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç 31 0,05600000 -0,09130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 0 9.725.050 -67.772 40.893 -9.477.976 -4.590.070 8.721.887 8.721.887
Transferler
-4.590.070 4.590.070 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -89 -1.018.451 -1.018.540 -1.018.540
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 9.725.050 -67.861 40.893 -14.068.046 -1.018.451 7.703.347 7.703.347
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -88.844 40.893 -6.926.424 16.137.927 25.216.979 25.216.979
Transferler
16.137.927 -16.137.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -4.266 624.830 620.564 620.564
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -93.110 40.893 9.211.503 624.830 25.837.543 25.837.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.189.029 -238.524
Dönem Karı (Zararı)
624.830 -1.018.451
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
624.830 -1.018.451
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.592.993 662.965
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 107.355 64.137
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.683 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.683 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.483 11.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 12.483 11.099
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 -35.565 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-202.007
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
166.442
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -55.663 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-55.663
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -43.883 24.992
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -23.305
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.609.949 586.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.794 138.831
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12 -3.526.409 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.683 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.683 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.347.681 -3.069.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.347.681 -3.069.645
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.394 6.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 26.394 6.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -5.257 5.056
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.072 7.225
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.072 7.225
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
19 141.186 3.189.745
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.189.029 -216.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 0 -21.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.483 18.759
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.305
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -2.483 -4.546
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.826.150 -1.616.833
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 1.774.474
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -3.564.297 -3.104.992
Ödenen Faiz
27 -261.853 -286.315
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.639.604 -1.836.598
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.639.604 -1.836.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.869.592 2.074.180
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.229.988 237.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
624.830 -1.018.451 54.678 -5.800
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.266 -89 -3.646 -939
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -5.333 -111 -4.558 -1.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.067 22 912 234
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.067 22 912 234
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.266 -89 -3.646 -939
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
620.564 -1.018.540 51.032 -6.739
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
620.564 -1.018.540 51.032 -6.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.229.988 2.869.592
Finansal Yatırımlar
12 3.582.072 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.582.072
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
3.582.072
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
3.684.506 8.368.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.684.506 8.368.430
Diğer Dönen Varlıklar
670.521 691.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 670.521 691.312
ARA TOPLAM
9.167.087 11.929.334
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.167.087 11.929.334
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.218.975 7.826.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.218.975 7.826.376
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 15.155.590 15.155.590
Maddi Duran Varlıklar
15 844.350 948.458
Arazi ve Arsalar
14.936 14.936
Binalar
48.023 48.624
Tesis, Makine ve Cihazlar
23.389 25.546
Taşıtlar
499.348 559.269
Mobilya ve Demirbaşlar
258.654 300.083
Özel Maliyetler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 17.415 18.178
Bilgisayar Yazılımları
17.415 18.178
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 276.347 231.397
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.512.677 24.179.999
TOPLAM VARLIKLAR
34.679.764 36.109.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.636.067 3.758.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.636.067 3.758.181
Banka Kredileri
11 2.636.067 3.758.181
Ticari Borçlar
54.982 28.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 54.982 28.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 64.298 69.555
Diğer Borçlar
25.013 39.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 25.013 39.085
Ertelenmiş Gelirler
706.909 584.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19 706.909 584.645
ARA TOPLAM
3.487.269 4.480.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.487.269 4.480.054
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.201.815 4.295.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.201.815 4.295.901
Banka Kredileri
11 3.201.815 4.295.901
Ertelenmiş Gelirler
1.785.670 1.766.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19 1.785.670 1.766.748
Uzun Vadeli Karşılıklar
367.467 349.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 88.314 70.498
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 279.153 279.153
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.354.952 6.412.300
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.842.221 10.892.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.837.543 25.216.979
Ödenmiş Sermaye
11.157.000 11.157.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.868.555 2.872.821
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.961.665 2.961.665
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.961.665 2.961.665
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-93.110 -88.844
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.893 40.893
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.211.503 -6.926.424
Net Dönem Karı veya Zararı
624.830 16.137.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.837.543 25.216.979
TOPLAM KAYNAKLAR
34.679.764 36.109.333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701603


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4789 Değişim: -0,21%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2500 Değişim: -0,34%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
800,68 Değişim: 0,02%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,32
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.