KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 18:15
KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -5.955.127 -2.493.722 -2.298.633 -934.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 15.622.997 12.348.433 1.987.239 3.900.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -7.416.660 -6.067.136 -1.858.996 -1.748.089
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.251.210 3.787.575 -2.170.390 1.218.176
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 74.699.471 2.654.728 7.354.589 1.311.982
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -18.667 -1.607.734 701.538 -19.147
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
27 -32.460 -12.898 38.468 9.466
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
76.899.554 4.821.671 5.924.205 2.520.477
Finansman Gelirleri
28 6.422.744 4.469.872 2.104.447 1.646.832
Finansman Giderleri
28 -9.169.307 -4.281.106 -4.332.999 -2.051.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.152.991 5.010.437 3.695.653 2.115.472
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.703.221 -1.899.923 -8.598.782 -479.517
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.998.003 -1.685.035 -729.116 -481.427
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -14.705.218 -214.888 -7.869.666 1.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.449.770 3.110.514 -4.903.129 1.635.955
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.449.770 3.110.514 -4.903.129 1.635.955
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
57.449.770 3.110.514 -4.903.129 1.635.955
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.228.969 5.556.599
Dönem Karı (Zararı)
57.449.770 3.110.514
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57.449.770 3.110.514
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-52.253.027 2.885.192
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 68.548 73.168
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
41.527 39.948
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
41.527 39.948
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.912 71.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 13.912 71.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
700.845 -780.876
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.442.866 -5.032.153
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.143.711 4.251.277
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-69.781.080 1.581.462
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-65.000.000 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.781.080 1.581.462
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 16.703.221 1.899.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
67.693 967.860
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.054.205 -1.821.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.054.205 -1.821.543
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.798 20.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -45.798 20.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -45.606 86.895
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
138.340 56.289
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
138.340 56.289
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.074.962 2.625.990
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.264.436 6.963.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -794.616 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.240.851 -1.406.967
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.093.181 -18.010.099
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
12 18.697.253
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
12 -11.568.567 -18.517.663
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.627 -1.780
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -55.627 -1.780
Alınan Faiz
1.020.122 509.344
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.198.781 -33.628
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.637
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
11 40.637
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.915 -72.749
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -72.749
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-28.915
Ödenen Faiz
28 -1.169.866 -1.516
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.123.369 -12.487.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.123.369 -12.487.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.015.348 17.812.898
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.138.717 5.325.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 13.138.717 4.015.348
Finansal Yatırımlar
12 16.942.230 18.426.644
Diğer Alacaklar
6.626.716 3.398.692
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 679.452 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.947.264 3.398.692
Diğer Dönen Varlıklar
13 49.495 40.738
ARA TOPLAM
36.757.158 25.881.422
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.757.158 25.881.422
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 10.811.896 10.975.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 10.811.896 10.975.680
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 170.000.000 105.000.000
Maddi Duran Varlıklar
15 689.127 700.904
Arazi ve Arsalar
75.198 75.199
Binalar
243.510 244.802
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.909 7.636
Taşıtlar
243.116 284.206
Mobilya ve Demirbaşlar
121.394 89.061
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.403 10.550
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 9.403 10.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
181.510.426 116.687.134
TOPLAM VARLIKLAR
218.267.584 142.568.556
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 43.850 14.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 43.850 14.935
Ticari Borçlar
8 1.422 47.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.422 47.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 178.848 224.454
Diğer Borçlar
252.114 113.774
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 5.825.282 3.978.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 5.825.282 3.978.677
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 941.378 128.929
ARA TOPLAM
7.242.894 4.507.989
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.242.894 4.507.989
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.262.492 12.034.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 13.262.492 12.034.135
Uzun Vadeli Karşılıklar
43.912 463.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 13.912 433.134
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 30.000 30.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 24.769.656 10.064.438
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.076.060 22.561.707
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.318.954 27.069.696
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
172.948.630 115.498.860
Ödenmiş Sermaye
25.382.175 25.382.175
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.096.432 2.877.807
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.096.432 2.877.807
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.096.432 3.096.432
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-218.625
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.491.839 2.491.839
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.450.946 2.450.946
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
82.593.652 25.674.909
Net Dönem Karı veya Zararı
57.449.770 57.137.368
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
172.948.630 115.498.860
TOPLAM KAYNAKLAR
218.267.584 142.568.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.912.346 -141.714 1.912.819 -917.150 27.171.079 58.254.317
Transferler
579.020 26.592.059 -27.171.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -80.044 3.110.514 3.030.470
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.912.346 -221.758 2.491.839 25.674.909 3.110.514 61.284.787 61.284.787
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 3.096.432 -218.625 2.491.839 25.674.909 57.137.368 115.498.860
Transferler
218.625 56.918.743 -57.137.368
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 57.449.770 57.449.770
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 3.096.432 0 2.491.839 82.593.652 57.449.770 172.948.630 172.948.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
57.449.770 3.110.514 -4.903.129 1.635.955
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -80.044 0 -42.617
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -100.055 -53.271
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.011 0 10.654
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20.011 10.654
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -80.044 0 -42.617
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.449.770 3.030.470 -4.903.129 1.593.338
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
57.449.770 3.030.470 -4.903.129 1.593.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211007


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.