KAP ***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 22:20
KAP ***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 11.480 180.969.637 12.854.250 71.605.914 -17.249.485 294.572.649 294.572.649
Transferler
462.901 -17.712.386 17.249.485
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.707 -160.294.229 -29.884.347 -190.180.283 -190.180.283
Dönem Karı (Zararı)
-29.884.347 -29.884.347 -29.884.347
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-160.294.229 -160.295.936 -160.295.936
Dönem Sonu Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 9.773 20.675.408 13.317.151 53.893.528 -29.884.347 104.392.366 104.392.366
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 9.773 20.675.408 13.317.151 53.893.528 -29.884.347 104.392.366 104.392.366
Transferler
-29.884.347 29.884.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.021 94.712.324 -8.523.181 86.192.164 86.192.164
Dönem Karı (Zararı)
-8.523.181 -8.523.181 -8.523.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.021 94.712.324 94.715.345 94.715.345
Dönem Sonu Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 190.584.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.251.862 15.234.964
Dönem Karı (Zararı)
-8.523.181 -29.884.347
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.523.181 -29.884.347
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.927.007 35.851.407
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 2.536 9.097
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
241.381 134.345
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
241.381 134.345
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.424.419 19.170.001
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -175.386 -90.813
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 23.599.805 19.260.814
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.163.083 7.032.964
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.904.412 9.505.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -3.904.412 9.505.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
848.036 9.267.904
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.526.855 -17.386.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.526.855 -17.386.390
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
229.681 33.067.492
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
193.134 32.768.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.547 298.523
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.080.760 -6.376.440
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.909.366 -6.512.276
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
171.394 135.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
29.081 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.369 -36.758
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
200.674 -36.758
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-165.305 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.251.862 15.234.964
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.401.433 7.688.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 0 -10.086
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 570.030
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
4.226.047 7.037.700
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
4.226.047 7.037.700
Alınan Faiz
175.386 90.813
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.561.443 -23.010.326
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -139.438.314
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -139.438.314
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
200.674 134.496.912
Ödenen Faiz
-20.762.117 -18.068.924
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.852 -86.905
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.115 61.396
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.967 -25.509
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 109.831 135.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 212.798 109.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 212.798 109.831
Finansal Yatırımlar
61.752 32.077
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4,22 61.752 32.077
Ticari Alacaklar
21.937.769 17.410.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.937.769 17.410.914
Diğer Alacaklar
8.903.542 9.133.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,21 164.880 358.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.738.662 8.775.209
Peşin Ödenmiş Giderler
96.981 188.457
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 96.981 188.457
Diğer Dönen Varlıklar
12.956 11.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 12.956 11.542
ARA TOPLAM
31.225.798 26.886.044
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
136.520 138.843
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.362.318 27.024.887
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
223.081.162 123.173.648
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 223.081.162 123.173.648
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 92.476.667 87.911.667
Maddi Duran Varlıklar
4.168 6.704
Mobilya ve Demirbaşlar
8 4.168 6.704
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 7.604.956 10.200.524
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
323.166.953 221.292.543
TOPLAM VARLIKLAR
354.529.271 248.317.430
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.935.831 8.016.591
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 2.908.395 7.817.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 27.436 198.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
65.031 59.721
Diğer Borçlar
2.442.120 2.477.489
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,21 1.802.936 2.003.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 639.184 473.879
Kısa Vadeli Karşılıklar
151.561 199.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 57.489 99.400
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 94.072 99.662
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
348.564 456.379
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 348.564 456.379
ARA TOPLAM
5.943.107 11.209.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.943.107 11.209.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
157.942.089 132.493.302
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 157.942.089 132.493.302
Uzun Vadeli Karşılıklar
59.545 41.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 59.545 41.405
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
181.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 181.115
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.001.634 132.715.822
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
163.944.741 143.925.064
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
190.584.530 104.392.366
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.794 9.773
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.794 9.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.794 9.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
115.387.732 20.675.408
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
115.387.732 20.675.408
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
115.387.732 20.675.408
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 13.317.151 13.317.151
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.009.181 53.893.528
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.523.181 -29.884.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
190.584.530 104.392.366
TOPLAM KAYNAKLAR
354.529.271 248.317.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 21.735.375 18.740.163
Satışların Maliyeti
17 -7.403.919 -7.709.435
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.331.456 11.030.728
BRÜT KAR (ZARAR)
14.331.456 11.030.728
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.024.546 -1.929.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 7.898.303 5.343.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.613.537 -13.419.028
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.591.676 1.026.020
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.784.189 187.296
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2.253.535 -157.879
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.122.330 1.055.437
Finansman Gelirleri
19 7.308.682 13.769.819
Finansman Giderleri
19 -37.554.571 -41.575.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.123.559 -26.750.440
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.600.378 -3.133.907
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 2.600.378 -3.133.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.523.181 -29.884.347
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.523.181 -29.884.347
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.523.181 -29.884.347
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 15 -0,18000000 -0,64000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.021 -1.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.021 -1.707
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
94.712.324 -160.294.229
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
94.712.324 -160.294.229
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 94.712.324 -160.294.229
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.715.345 -160.295.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.192.164 -190.180.283
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
86.192.164 -190.180.283http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823113


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7438 Değişim: 1,46%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7799
Açılış: 32,2736
35,0737 Değişim: 0,49%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0832
Açılış: 34,9034
2.456,88 Değişim: 2,75%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.460,26
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.