KAP ***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:36
KAP ***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 18.442 -13.157.500 12.854.250 64.507.656 7.098.258 117.701.959 117.701.959
Transferler
7.098.258 -7.098.258 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.771 76.902.500 2.169.411 79.062.140 79.062.140
Dönem Karı (Zararı)
2.169.411 2.169.411 2.169.411
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.771 76.902.500 76.892.729 76.892.729
Dönem Sonu Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 8.671 63.745.000 12.854.250 71.605.914 2.169.411 196.764.099 196.764.099
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 11.480 180.969.637 12.854.250 71.605.914 -17.249.485 294.572.649 294.572.649
Transferler
462.901 -17.712.386 17.249.485 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-654 -142.778.936 -16.822.405 -159.601.995 -159.601.995
Dönem Karı (Zararı)
-16.822.405 -16.822.405 -16.822.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-654 -142.778.936 -142.779.590 -142.779.590
Dönem Sonu Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 10.826 38.190.701 13.317.151 53.893.528 -16.822.405 134.970.654 134.970.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
149.786.747 51.541.621
Dönem Karı (Zararı)
-16.822.405 2.169.411
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.822.405 2.169.411
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.287.294 5.225.996
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 8.565 15.775
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
124.510 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
124.510 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.741.641 5.367.470
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -70.987 -1.395.370
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 14.812.628 6.762.840
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.662.578 -476.945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
750.000 -21.265
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 750.000 -21.265
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 340.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
138.321.858 44.146.214
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.084.661 44.670.171
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 37.655.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.084.661 7.014.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.536.201 -415.209
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.867.658 -40.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-331.457 -375.091
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.720.773 17.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.760.758 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
39.985 17.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.787 -70.745
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125.624.878 -55.496
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
125.570.240 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
54.638 -55.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
149.786.747 51.541.621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.759.876 37.384.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 9 570.506 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
3.118.383 35.989.314
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
3.118.383 35.989.314
Alınan Faiz
70.987 1.395.370
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-153.391.040 -89.312.943
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-139.438.314 -84.569.352
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-139.438.314 -84.569.352
Ödenen Faiz
-13.952.726 -4.743.591
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.583 -386.638
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-29.624 -22.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.959 -409.466
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 135.340 690.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 261.299 280.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 261.299 135.340
Finansal Yatırımlar
30.515 67.999
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4, 22 30.515 67.999
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4, 22 30.515 67.999
Ticari Alacaklar
15.109.185 24.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.109.185 24.524
Diğer Alacaklar
9.001.600 42.200.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12, 22 259.325 33.126.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 8.742.275 9.073.732
Peşin Ödenmiş Giderler
183.705 80.410
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 183.705 80.410
Diğer Dönen Varlıklar
221.222 38.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 221.222 38.354
ARA TOPLAM
24.807.526 42.547.342
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 139.423 708.873
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.946.949 43.256.215
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
141.649.695 292.260.387
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 141.649.695 292.260.387
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 96.666.667 97.416.667
Maddi Duran Varlıklar
8.802 5.011
Mobilya ve Demirbaşlar
8 8.802 5.011
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
176 704
Diğer Haklar
9 176 704
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 17.254.307 4.562.737
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
255.579.647 394.245.506
TOPLAM VARLIKLAR
280.526.596 437.501.721
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 139.402.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 0 139.402.186
Banka Kredileri
10 0 139.402.186
Ticari Borçlar
6.360.924 1.640.151
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 22 6.066.243 1.305.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 294.681 334.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
59.825 26.038
Diğer Borçlar
1.473.721 437.121
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12, 22 981.962 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 491.759 437.121
Kısa Vadeli Karşılıklar
170.344 150.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 95.597 60.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 74.747 89.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
438.001 958.611
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 438.001 958.611
ARA TOPLAM
8.502.815 142.614.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.502.815 142.614.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
136.839.449 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 136.839.449 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.563 133.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 32.563 133.786
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
181.115 181.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 181.115 181.115
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.053.127 314.901
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
145.555.942 142.929.072
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
134.970.654 294.572.649
Ödenmiş Sermaye
15 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.826 11.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.826 11.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.826 11.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.190.701 180.969.637
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
38.190.701 180.969.637
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
38.190.701 180.969.637
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 13.317.151 12.854.250
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
53.893.528 71.605.914
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.822.405 -17.249.485
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
134.970.654 294.572.649
TOPLAM KAYNAKLAR
280.526.596 437.501.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 13.463.796 10.515.811 5.400.354 3.446.942
Satışların Maliyeti
18 -5.641.776 -4.203.204 -1.509.166 -1.926.023
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.822.020 6.312.607 3.891.188 1.520.919
BRÜT KAR (ZARAR)
7.822.020 6.312.607 3.891.188 1.520.919
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.477.516 -1.508.932 -451.365 -488.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 468.298 5.507.980 186.130 1.488.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.203.106 -1.930.009 -298.723 -250.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.609.696 8.381.646 3.327.230 2.270.508
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 162.653 10.601.019 82.936 835.675
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -121.289 -7.410.728 -17.739 -446.293
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.651.060 11.571.937 3.392.427 2.659.890
Finansman Gelirleri
20 8.976.090 26.954.682 7.826.319 3.589.352
Finansman Giderleri
20 -36.330.449 -36.016.247 -25.313.469 -7.263.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-21.703.299 2.510.372 -14.094.723 -1.014.007
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.880.894 -340.961 2.938.754 204.675
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 4.880.894 -340.961 2.938.754 204.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.822.405 2.169.411 -11.155.969 -809.332
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.822.405 2.169.411 -11.155.969 -809.332
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.822.405 2.169.411 -11.155.969 -809.332
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 16 -0,36000000 0,05000000 -0,24000000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-654 -9.771 810 4.583
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-654 -9.771 810 4.583
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-142.778.936 76.902.500 -27.246.011 47.690.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-142.778.936 76.902.500 -27.246.011 47.690.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 -142.778.936 76.902.500 -27.246.011 47.690.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-142.779.590 76.892.729 -27.245.201 47.694.583
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-159.601.995 79.062.140 -38.401.170 46.885.251
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-159.601.995 79.062.140 -38.401.170 46.885.251http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716442


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.