KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

06.05.2021 - 23:47
KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.499 0 32.681.155 871.134 33.552.289
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.499 0 32.681.155 871.134 33.552.289
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 266 -768 -145 6.781 -786.060 5.479 0 0 1.766.355 991.908 36.664 1.028.572
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -43.023 0 0 0 0 0 0 21.314 -87.729 0 -109.438 13.785 -95.653
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.866 -58.866 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
V-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.866 -58.866 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.962 0 72.956 694.164 -106.740 697.351 414.255 93.727 -37.879 23.711.570 3.033.904 1.766.355 33.563.625 921.583 34.485.208
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 15 926 34.435 -1.062.130 144.222 0 0 922.003 39.471 26.879 66.350
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 832.538 -987.817 0 -155.280 -6.448 -161.728
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 5.148.629 -5.154.719 0 -6.170 0 -6.170
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.162 0 -6.162 0 -6.162
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 5.145.278 -5.145.206 0 -8 0 -8
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.351 -3.351 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.346 0 -37.820 887.953 -181.135 897.639 560.211 -23.602 -40.186 32.686.117 403.025 922.003 46.283.173 767.366 47.050.539


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
190.409.496 330.857.115 521.266.611 168.755.052 278.884.858 447.639.910
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 45.971.741 71.057.353 117.029.094 43.928.944 58.547.258 102.476.202
Teminat Mektupları
V-III-1 45.301.532 37.972.737 83.274.269 43.395.971 32.027.856 75.423.827
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.768.044 11.458.612 14.226.656 2.594.448 10.005.488 12.599.936
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.386.972 0 2.386.972 2.335.826 0 2.335.826
Diğer Teminat Mektupları
40.146.516 26.514.125 66.660.641 38.465.697 22.022.368 60.488.065
Banka Kredileri
4.258 8.131.553 8.135.811 4.258 5.111.534 5.115.792
İthalat Kabul Kredileri
0 1.307.516 1.307.516 0 289.665 289.665
Diğer Banka Kabulleri
4.258 6.824.037 6.828.295 4.258 4.821.869 4.826.127
Akreditifler
364.826 24.279.957 24.644.783 253.982 20.667.442 20.921.424
Belgeli Akreditifler
364.826 24.279.957 24.644.783 253.982 20.667.442 20.921.424
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 6.553 6.553 0 5.925 5.925
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
74.763 545.363 620.126 1.000 474.188 475.188
Diğer Garantilerimizden
160.362 121.190 281.552 187.331 106.963 294.294
Diğer Kefaletlerimizden
66.000 0 66.000 86.402 153.350 239.752
TAAHHÜTLER
71.521.848 40.686.828 112.208.676 72.066.613 42.415.370 114.481.983
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 62.251.292 3.820.752 66.072.044 62.318.729 6.517.443 68.836.172
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 1.756.943 3.513.960 5.270.903 5.695.753 6.147.096 11.842.849
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 3.150 0 3.150
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
26.699.600 2.561 26.702.161 26.086.273 2.419 26.088.692
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 6.242.036 0 6.242.036 5.723.932 0 5.723.932
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 24.030.174 0 24.030.174 21.320.698 0 21.320.698
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
631.220 0 631.220 597.623 0 597.623
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.888.169 304.231 3.192.400 2.891.300 367.928 3.259.228
Cayılabilir Taahhütler
9.270.556 36.866.076 46.136.632 9.747.884 35.897.927 45.645.811
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
9.270.556 36.866.076 46.136.632 9.747.884 35.897.927 45.645.811
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
72.915.907 219.112.934 292.028.841 52.759.495 177.922.230 230.681.725
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
72.915.907 219.112.934 292.028.841 52.759.495 177.922.230 230.681.725
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.221.102 4.444.081 8.665.183 1.523.642 1.550.002 3.073.644
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.218.023 2.119.184 4.337.207 864.639 681.888 1.546.527
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.003.079 2.324.897 4.327.976 659.003 868.114 1.527.117
Para ve Faiz Swap İşlemleri
55.910.945 169.595.656 225.506.601 42.382.470 153.888.563 196.271.033
Swap Para Alım İşlemleri
1.723.186 67.766.334 69.489.520 1.626.406 56.087.175 57.713.581
Swap Para Satım İşlemleri
51.387.759 16.264.832 67.652.591 37.636.064 20.995.076 58.631.140
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.400.000 42.782.245 44.182.245 1.560.000 38.403.156 39.963.156
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.400.000 42.782.245 44.182.245 1.560.000 38.403.156 39.963.156
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.177.621 5.165.825 9.343.446 247.144 919.172 1.166.316
Para Alım Opsiyonları
1.997.286 2.625.457 4.622.743 143.814 430.420 574.234
Para Satım Opsiyonları
2.180.335 2.540.368 4.720.703 103.330 488.752 592.082
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
195.835 206.000 401.835 195.835 186.250 382.085
Futures Para Alım İşlemleri
0 206.000 206.000 0 186.250 186.250
Futures Para Satım İşlemleri
195.835 0 195.835 195.835 0 195.835
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.410.404 39.701.372 48.111.776 8.410.404 21.378.243 29.788.647
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.795.346.658 4.380.390.593 9.175.737.251 3.978.687.376 3.684.354.649 7.663.042.025
EMANET KIYMETLER
74.784.670 32.594.015 107.378.685 73.978.380 28.612.031 102.590.411
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.635.228 0 4.635.228 4.274.226 0 4.274.226
Emanete Alınan Menkul Değerler
49.046.430 9.521.588 58.568.018 47.305.937 8.853.001 56.158.938
Tahsile Alınan Çekler
13.391.978 2.085.606 15.477.584 11.974.344 1.763.897 13.738.241
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.539.669 1.371.955 6.911.624 8.327.754 1.406.998 9.734.752
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 330 2.482 2.152 298 2.450
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
760.179 11.653.556 12.413.735 636.516 10.335.188 10.971.704
Emanet Kıymet Alanlar
1.409.034 7.960.980 9.370.014 1.457.451 6.252.649 7.710.100
REHİNLİ KIYMETLER
787.414.273 300.553.805 1.087.968.078 775.302.799 312.599.654 1.087.902.453
Menkul Kıymetler
212.160 160.208 372.368 321.148 200.660 521.808
Teminat Senetleri
1.176.879 5.543.244 6.720.123 1.153.894 4.085.645 5.239.539
Emtia
116.576.175 3.762.741 120.338.916 111.710.308 3.495.630 115.205.938
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
533.773.186 250.163.071 783.936.257 529.461.764 262.692.582 792.154.346
Diğer Rehinli Kıymetler
135.155.558 40.784.883 175.940.441 132.138.333 41.983.730 174.122.063
Rehinli Kıymet Alanlar
520.315 139.658 659.973 517.352 141.407 658.759
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.933.147.715 4.047.242.773 7.980.390.488 3.129.406.197 3.343.142.964 6.472.549.161
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
4.985.756.154 4.711.247.708 9.697.003.862 4.147.442.428 3.963.239.507 8.110.681.935


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.635.292 3.623.896
Alınan Faizler
14.260.797 9.051.723
Ödenen Faizler
-11.632.840 -5.399.306
Alınan Temettüler
15.764 381
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.038.105 1.254.845
Elde Edilen Diğer Kazançlar
41.934 511.196
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.230.105 801.560
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.020.947 -871.689
Ödenen Vergiler
-602.607 -749.391
Diğer
-1.695.019 -975.423
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-13.660.942 -4.902.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.508.877 -4.199.469
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.447.654 -183.199
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-34.310.483 -36.391.628
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
10.941.405 -1.546.263
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
195.309 1.141.977
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
15.329.837 16.183.252
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10.263.682 1.626.273
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-9.124.161 18.466.694
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-12.025.650 -1.278.467
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.707.477 -11.487.901
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -104.200
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 350
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-926.740 -42.010
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
655.802 15.237
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12.367.699 -15.976.339
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.443.306 2.664.401
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -161.933
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.492.981 2.120.948
Diğer
-5.127 -4.355
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.863.157 5.806.712
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.872.143 15.032.687
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.922.284 -9.126.737
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-86.702 -99.238
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
616.294 1.054.230
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-16.253.676 -5.905.426
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
31.092.461
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
39.342.371 25.187.035


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
948.882 1.803.436
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-882.532 -774.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
941 -1.064
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.436
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
926 -181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4 219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-883.473 -773.800
Yabancı Para Çevrim Farkları
34.435 6.781
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.323.012 -959.983
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
144.222 5.479
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
260.882 173.923
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.350 1.028.572


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
55.194.533 144.557.487 199.752.020 53.386.866 143.243.468 196.630.334
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 8.674.042 77.020.098 85.694.140 14.925.286 81.577.857 96.503.143
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 7.466.075 61.150.200 68.616.275 14.662.490 78.544.752 93.207.242
Bankalar
V-I-3 1.201.292 15.869.916 17.071.208 58.997 3.033.183 3.092.180
Para Piyasalarından Alacaklar
12.076 0 12.076 206.589 0 206.589
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -5.401 -18 -5.419 -2.790 -78 -2.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 370.568 8.608.641 8.979.209 297.243 7.161.038 7.458.281
Devlet Borçlanma Senetleri
114.229 8.436.228 8.550.457 110.576 7.000.000 7.110.576
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
170.606 172.413 343.019 170.609 161.038 331.647
Diğer Finansal Varlıklar
85.733 0 85.733 16.058 0 16.058
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 34.207.849 57.371.551 91.579.400 31.026.129 52.901.796 83.927.925
Devlet Borçlanma Senetleri
33.605.640 55.444.477 89.050.117 30.422.704 51.083.898 81.506.602
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.731 4.456 19.187 14.131 4.028 18.159
Diğer Finansal Varlıklar
587.478 1.922.618 2.510.096 589.294 1.813.870 2.403.164
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 11.942.074 1.557.197 13.499.271 7.138.208 1.602.777 8.740.985
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.942.074 1.557.197 13.499.271 7.138.208 1.602.777 8.740.985
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
353.648.327 158.711.301 512.359.628 343.944.228 142.525.708 486.469.936
Krediler
V-I-5 327.230.169 141.253.273 468.483.442 315.239.878 125.612.148 440.852.026
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 939.509 2.615.816 3.555.325 903.110 2.367.900 3.271.010
Faktoring Alacakları
3.328.559 307.186 3.635.745 5.481.094 270.646 5.751.740
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 43.907.349 14.809.725 58.717.074 44.218.605 14.528.647 58.747.252
Devlet Borçlanma Senetleri
43.848.399 14.603.703 58.452.102 44.159.655 14.342.399 58.502.054
Diğer Finansal Varlıklar
58.950 206.022 264.972 58.950 186.248 245.198
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-21.757.259 -274.699 -22.031.958 -21.898.459 -253.633 -22.152.092
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 1.190.620 0 1.190.620 1.256.254 0 1.256.254
Satış Amaçlı
1.190.620 0 1.190.620 1.256.254 0 1.256.254
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.879.970 3 1.879.973 1.883.825 3 1.883.828
İştirakler (Net)
V-I-7 1.492.119 3 1.492.122 1.495.974 3 1.495.977
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
526.335 0 526.335 530.191 530.191
Konsolide Edilmeyenler
965.784 3 965.787 965.783 3 965.786
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 387.851 0 387.851 387.851 0 387.851
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
387.851 0 387.851 387.851 0 387.851
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.229.808 15.524 5.245.332 4.882.144 14.266 4.896.410
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
269.029 352 269.381 273.776 348 274.124
Şerefiye
14.631 0 14.631 14.631 0 14.631
Diğer
254.398 352 254.750 259.145 348 259.493
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 566.079 0 566.079 502.143 0 502.143
CARİ VERGİ VARLIĞI
160.150 0 160.150 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 1.239.223 0 1.239.223 1.234.832 0 1.234.832
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 6.725.569 2.804.989 9.530.558 8.005.234 10.937.422 18.942.656
VARLIKLAR TOPLAMI
426.103.308 306.089.656 732.192.964 415.369.302 296.721.215 712.090.517
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 215.548.855 217.922.546 433.471.401 214.241.507 203.280.375 417.521.882
ALINAN KREDİLER
V-II-3 2.408.728 59.700.706 62.109.434 2.450.296 49.238.699 51.688.995
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
66.081.477 24.105.498 90.186.975 79.758.688 21.553.517 101.312.205
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 11.337.489 36.791.966 48.129.455 11.262.156 34.892.367 46.154.523
Bonolar
5.991.850 825.659 6.817.509 5.960.553 2.188.163 8.148.716
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.345.639 35.966.307 41.311.946 5.301.603 32.704.204 38.005.807
FONLAR
3.047 0 3.047 3.053 0 3.053
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.047 0 3.047 3.053 0 3.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 3.482.415 2.568.777 6.051.192 4.061.171 2.022.130 6.083.301
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.482.415 2.568.777 6.051.192 4.061.171 2.022.130 6.083.301
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
394 0 394 672 0 672
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 989.294 0 989.294 978.735 0 978.735
KARŞILIKLAR
V-II-7 3.032.779 70.975 3.103.754 2.980.102 70.295 3.050.397
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.260.218 8.132 1.268.350 1.555.683 5.534 1.561.217
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.772.561 62.843 1.835.404 1.424.419 64.761 1.489.180
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 756.722 4.145 760.867 950.476 4.329 954.805
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 78 55.016 55.094 103 57.525 57.628
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.250.148 14.320.099 20.570.247 6.401.461 13.057.337 19.458.798
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.250.148 14.320.099 20.570.247 6.401.461 13.057.337 19.458.798
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 14.931.287 4.779.984 19.711.271 13.798.644 3.874.792 17.673.436
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 45.889.691 1.160.848 47.050.539 45.408.347 1.743.740 47.152.087
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 3.905.622 0 3.905.622 3.905.622 0 3.905.622
Sermaye Yedekleri
6.265.526 0 6.265.526 6.265.527 0 6.265.527
Hisse Senedi İhraç Primleri
6.303.346 0 6.303.346 6.303.347 0 6.303.347
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-37.820 0 -37.820 -37.820 0 -37.820
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.604.457 0 1.604.457 1.603.596 0 1.603.596
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-254.037 750.460 496.423 169.087 1.210.809 1.379.896
Kar Yedekleri
32.397.906 288.211 32.686.117 26.431.074 273.876 26.704.950
Yasal Yedekler
3.405.558 17.882 3.423.440 2.811.181 17.882 2.829.063
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337 6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
26.364.960 266.714 26.631.674 21.810.638 252.379 22.063.017
Diğer Kar Yedekleri
2.621.051 3.615 2.624.666 1.802.918 3.615 1.806.533
Kar veya Zarar
1.207.521 117.507 1.325.028 6.291.176 254.385 6.545.561
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
333.048 69.977 403.025 196.734 11.374 208.108
Dönem Net Kâr veya Zararı
874.473 47.530 922.003 6.094.442 243.011 6.337.453
Azınlık Payları
762.696 4.670 767.366 742.265 4.670 746.935
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
370.712.404 361.480.560 732.192.964 382.295.411 329.795.106 712.090.517


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 14.671.219 10.454.746
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 11.337.292 8.381.205
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
138.136 17.256
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 8.608 50.911
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.323 479
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 3.104.815 1.927.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
32.227 34.343
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.529.756 749.182
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.542.832 1.143.949
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
71.289 61.769
Diğer Faiz Gelirleri
8.756 15.652
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -11.815.348 -5.373.608
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -7.307.203 -2.982.640
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -348.220 -418.950
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.734.446 -716.240
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.331.435 -1.139.661
Kiralama Faiz Giderleri
-31.769 -39.358
Diğer Faiz Giderleri
-62.275 -76.759
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.855.871 5.081.138
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
730.198 800.395
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.009.358 1.025.726
Gayri Nakdi Kredilerden
218.708 180.326
Diğer
790.650 845.400
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-279.160 -225.331
Gayri Nakdi Kredilere
-1.766 -1.546
Diğer
-277.394 -223.785
TEMETTÜ GELİRLERİ
15.764 389
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -470.029 -579.835
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 399.919 152.705
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -1.042.722 -260.984
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 172.774 -471.556
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 3.698.366 3.403.903
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.830.170 8.705.990
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -3.054.041 -3.149.430
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -407.922 -74.935
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-965.566 -862.459
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -1.189.325 -2.368.624
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.213.316 2.250.542
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
19.657 13.386
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 1.232.973 2.263.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -284.091 -460.492
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -31.090 -148.772
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -1.365.854 -454.551
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 1.112.853 142.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 948.882 1.803.436
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 948.882 1.803.436
Grubun Karı (Zararı)
922.003 1.766.355
Azınlık Payları Karı (Zararı)
26.879 37.081
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) I-XXIV 0,23610000 0,70650000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935095


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.